Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

SEČ 99

Libuše Machačová

I letos jsem měla tu možnost zúčastnit se konference Knihovny současnosti. Tuto akci považuji za opravdu významnou, protože nám přináší možnost nejen dozvědět se něco nového, ale také vyměnit si názory s kolegy knihovníky z celé republiky i ze Slovenska. Organizace byla tradičně na vysoké úrovni díky vysokému nasazení a nezměrné obětavosti organizátorů; drobné nedostatky každý rád přehlédl, protože byly vyváženy příjemnou atmosférou. Své také hrálo překrásné počasí a malíř podzim, který svou paletou dokonale obarvil okolní přírodu. Bylo i nezvyklé teplo, takže nechyběli nadšenci, kteří smočili své unavené tělo v blízké přehradě. Příjemným oživením byl výlet na nedaleký zámek Žleby.

Už samotný úvod byl takový, že ve mně probudil emoce. Mám totiž vždy radost, když se se zájmem a uznáním hovoří o naší olomoucké SVK. A najednou se objevila informace, která mi radost neudělala. Když jsme totiž hned na začátku obdrželi sborník "Knihovny současnosti '99" a začetla jsem se do něj, v článku pana Iva Brožka jsem narazila na informaci o zpřístupnění katalogů českých knihoven na Internetu. A tam bylo černé na bílém napsáno, že Vědecká knihovna v Olomouci nemá prý svůj katalog na Internetu zpřístupněný. První moje reakce byla, že se ve mně zpěnila krev a chtělo se mi nahlas zvolat: "Ale vždyť to není pravda! My jsme přece už katalog na Internetu zpřístupnili!". Vzápětí jsem se však uklidnila, protože jsem si uvědomila, že sborník se tiskne předem a náš katalog jsme zpřístupnili teprve nedávno. Ale protože všechno má svůj rub i líc, ukázalo se, že je vlastně trochu dobře, že tato informace nezanikla v tom množství informací ve sborníku, ale každý si teď mohl adresu našeho www katalogu přečíst vyvěšenou v přednáškových sálech (a všimli si všichni).

Konference přinesla nejen zajímavý program, ale také se nám představilo mnoho v knihovnickém světě významných osobností (jen namátkou jmenuji paní Evu Kantůrkovou, paní Sylvu Šimsovou, pana Zdeňka Bartla, paní Gabrielu Krčmařovou, pana Jiřího Cejpka atd.).

V naší "domovské" internetové sekci jsme vyslechli vystoupení na téma Internet, soubory autorit, souborný katalog, digitální knihovny apod. Každý příspěvek zaujal něčím jiným, největší úspěch však měly příspěvky s praktickými ukázkami. Sekci kouzelně a vtipně moderoval pan Aleš Brožek.

Jako velmi důležitou vidím otázku souborných katalogů, proto mne zaujal příspěvek dr. Gabriely Krčmařové o fungování souborného katalogu CASLIN. Tento katalog je největší reálný souborný katalog v ČR. Výsledkem čtyřletého úsilí je téměř 270.000 záznamů porovnaných na duplicitu. Do souborného katalogu dodává své záznamy celkem 30 knihoven.

Sekci Vzdělávání knihovníků řídila velmi dobře paní Zlata Houšková, která v ničem nezaostávala za moderátorským uměním pana Aleše Brožka. Po čistě teoretických příspěvcích se rozpoutala živá diskuse. Úsměv budilo tvrzení, že my knihovníci se máme bát o svá místa, neboť brzy prý přijdou do knihoven zástupy vysokoškolsky vzdělaných mladých mužů, absolventů Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Ne že bychom si mysleli, že žádní absolventi nenastoupí do knihoven, ale přece jen se ukazuje, že tito absolventi jsou natolik všestranní, že často hledají uplatnění na jiných, lépe placených místech.

Můj celkový dojem z konference je velmi dobrý. Obohatila jsem se o nové poznatky, setkala se se zajímavými lidmi. Doufám, že na tradici konferencí navážou stejně úspěšné i v následujících letech.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 04.09.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist