Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Letos jsme začali dřív...

Rostislav Krušinský

Pod záštitou Sdružení knihoven ČR a Vědecké knihovny v Olomouci se ve dnech 18.-19. listopadu konal v Olomouci 12. ročník odborné konference "Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska". Pro letošní rok se konference zaměřila na Současné trendy ve zpřístupňování fondů a konala se, jako již tradičně, v konferenčních prostorách Muzea umění v Olomouci, které má, musíme připustit, mnohem lepší prostory k podobným akcím než vědecká knihovna.

Účastníci se sjeli z muzeí, knihoven a archivů celé republiky a k mému překvapení zastoupení zabíralo celou škálu od těch hlavních a největších až po regionální instituce. Počet sedmdesáti přihlášených účastníků svědčil o zájmu a snad i snaze knihovníků zlepšit knihovní prezentaci, tedy nedílnou součást poslání muzeí, knihoven a archivů - uchovávat a zpřístupňovat. Potvrdila to i většina příspěvků prvního dne, zabývajících se převážně využitím moderní techniky a materiálů, ať už při zápůjčce knih nebo ve výstavní a expoziční praxi výše zmíněných institucí. Samozřejmě se také objevila témata více či méně se odchylující od avizovaného záměru konference, ale jak tomu v podobných případech bývá, jednalo se většinou o příjemné vsuvky, místy i vyvolávající úsměv na tvářích účastníků. Program prvního dne byl završen společnou večeří všech konferujících, pořadatelů i těch, kteří se zúčastnili coby posluchači a vzájemná diskuse probíhala i zde na neformálnější úrovni. Tečkou za úterním setkáním byla exkurze u varhan v chrámu Sv. Mořice s panem profesorem Schindlerem. Druhý den setkání zaplnily příspěvky týkající se katalogizace historických fondů a to zejména starých tisků a rukopisů. Po krátké oficiální diskusi, která pak ovšem pokračovala v mnoha případech v soukromí, byla konference ukončena.

A jaké poznatky, mimo těch přednesených, si odnáším? V trojici muzeum - archiv -knihovna jde o blízké příbuzenství. Je to příbuzenství jednak tušené, ale také podpořené muzeologií, filosofií a konečně také praxí. Na líci potěšující spolupráce a kontakty, na rubu konference pořádaná knihovnou v prostorách muzea. Bezpochyby významná knihovna nemá prostory dost velkorysé pro takovéto akce. Namítnete-li ale, že konference se koná jednou ročně, pak je to námitka "vystřelená od boku". Vědecká knihovna přeci nemá jen takzvaně půjčovat knihy. Kde jsou přednášky, besedy, výstavy (myslím skutečné)? Ale to jsem od poznatku přešel k pláči, ostatně tohle by se snad i dalo vyřešit v rámci prostor stávajících. Ale zpět ke konferenci. V oblasti katalogizace starých tisků, respektive vytváření elektronického katalogu, si může knihovna, troufnu si říct, "poklepat po ramenou". Místy jsem jen nevěřícně přihlížel, jak jsou některé instituce v této oblasti v raném stádiu. To asi způsobila mylná představa, že všechny knihovny vycházejí z jednoho centra, jež koordinuje metodu i postup prací. Samozřejmě jde o extrém, ale správné srovnání s největšími institucemi pro Vědeckou knihovnu Olomouc dopadlo rovněž dobře. Ve vytváření elektronického katalogu starých tisků a prvotisků držíme vlajku vysoko a věřím, že tomu tak bude i na konci procesu zpracování. Konci samozřejmě pomyslném, protože jde prakticky o nikdy nekončící proces.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě konference. A neberte to, prosím, jen jako formuli na závěr, části těch příprav jsem byl přítomen a jde o skutečně vysilující práci.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist