Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Měsíc české a slovenské kulturní vzájemnosti, Rožnov pod Radhoštěm 2003

Hana Študentová

V rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti uspořádalo Sdružení knihoven ČR a Slovenská národná knižnica - Národný bibliografický ústav Martin ve dnech 5. - 7. 10. 2003 kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů.

Setkání v Rožnově pod Radhoštěm na moravsko-slovenském pomezí se zúčastnily tři desítky zástupců z české a slovenské strany. V průběhu semináře zaznělo 14 příspěvků rozdělených do dvou bloků na "Literární vztahy slovensko-české v 19. století" a "Faktografické informace v knihovnách o českých a slovenských vztazích". Vymezený tematický okruh zahrnoval např. vklad Boženy Němcové do rozvoje česko-slovenské vzájemnosti v příspěvku Mgr. Eleny Matiskové ze Slovenské národní knihovny, rok 1863 na Moravě ve slovensko-českých vztazích, prezentovaný doc. Jaromírem Kubíčekm, CSc., ředitelem Moravské zemské knihovny v Brně, a personální bibliografii P. J. Šafárika v podání dr. Miloše Kovačky, Ph.D., ředitele Národního bibliografického ústavu SNK v Martině. Program obohatila Mgr. Klára Prchalová z Polabského muzea v Poděbradech příspěvkem z oblasti výtvarných umění, zabývajícím se korespondencí Ludvíka Kuby se slovenskými literáty. Ing. Jiří Míka ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně vystoupil s referátem o básníku Ivanu Kraskovi, působícím ve středních Čechách.

Velmi zaujal příspěvek dr. Marie Nádvorníkové, CSc., týkající se slovacik v historickém fondu Vědecké knihovny v Olomouci. Konkrétně dr. Nádvorníková čerpala z 575 starých tisků ve fondu VKOL vytištěných na Slovensku, které se nejrůznějšími cestami dostaly do olomoucké knihovny. V roce 1974 vydala Matica slovenská soupis zpracovaný dr. Václavem Pumprlou - "Katalog slovacikálnych kníh do r. 1800 Štátnej vedeckej knižnice v Olomouci". Setkáváme se zde s tisky v češtině, tisky českých autorů, s českým a dokonce i olomouckým původem tiskařů.

V rámci 2. dne semináře zazněl referát dr. Jany Amrichové ze Slovenské národní knihovny o velmi úspěšném působení českého knihovníka, dr. Emila Černaje, ve Veřejné knihovně města Košic. Dále vystoupila Mgr. Eva Svobodová, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, s prezentací slovenských periodik ve fondu krajské knihovny a dr. Alena Hrazdilová s přehledem o retrospektivní bibliografii Karvinska. Podnětným referátem se k programu semináře připojil Ing. Jan Kaňka z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Téma "Elektronické versus tištěné: produkce souběžných regionálních bibliografií" rozproudilo živou diskusi mezi domácími i hosty. K pobytu Boženy Němcové na Slovensku se ještě vrátila Mgr. Iveta Fedorová ze Slovenské národní knihovny. Dr. Eva Ryšavá z Knihovny Národního muzea vystoupila s příspěvkem o retrospektivní bibliografii kramářských tisků 19. století, zahrnující velký soubor tisků z tiskárny ve Skalici.

Dr. Kovačka uzavřel kolokvium bibliografů pěkným hodnocením, že české a slovenské knihovnictví a bibliografie má mnoho společných problémů, může se navzájem inspirovat a obohacovat. Na rozloučenou zaznělo srdečné pozvání dr. M. Kovačky na Slovensko k příležitosti 175. výročí založení knihovny v Liptovském Mikuláši v roce 2004.

Referáty kolokvia slovenských, českých a moravských bibliografů budou uvedeny v ročence SDRUK.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist