Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Tobolkova medaile Marii Nádvorníkové

Jiřina Bínová Kádnerová - Jaromír Kubíček

Mezi deset knihovníky, vyznamenanými 16. září na 11. knihovnické konferenci Knihovny současnosti 2003 prestižní medailí Zdeňka Václava Tobolky, byla také PhDr. Marie Nádvorníková, CSc. Moderátor této části konference Aleš Brožek uvedl následující zdůvodnění: "V průběhu vysokoškolského studia praktikovala ve Vědecké knihovně v Olomouci, několik let byla ředitelkou Okresní knihovny v rodném Přerově, ale v SVK Olomouc pracovala nejdéle, a to poslední dvě desetiletí ve funkci ředitelky - před 14 dny odešla do důchodu. Svou specifikací se řadí mezi bibliografy s důrazem na preciznost popisu. To se promítá jak v klasických soupisech (nejrozsáhlejší jsou moravika 19. století), tak ve zpracovaných databázích, v nichž je olomoucká knihovna příkladem. Obětavě svou profesi promítla i při koncipování vysokoškolského studia na Masarykově univerzitě v Brně, kde několik let dojížděla učit nové studenty. V současném čerstvém důchodu zpracovává do databáze olomoucké prvotisky, o kterých bude informovat na říjnovém mezinárodním kolokviu. U této příležitosti bude medaile Z.V. Tobolky dr. M. Nádvorníkové předána."

Marie Nádvorníková v olomoucké knihovně začínala v oddělení bibliografie a zde se také ještě jako praktikantka vysokoškolského knihovnického studie účastnila 1. celostátní bibliografické konference v roce 1967. Sama zpracovávala takové soupisy, které svou univerzálností byly natolik užitečné, že se z nich vytvořily souvislé chronologické řady. Patří k nim Česká životopisná literatura (soupisy 1963-1970), Encyklopedické a terminologické slovníky (za léta 1949-1990) sestavené z fondu olomoucké knihovny i nejrozsáhlejší Moravika 19. století ve fondech SVK Olomouc a SVK Brno (jmenná a systematická část celkem v 11 svazcích). Olomoucká knihovna po celé 19. století byla jako jediná s právem povinného výtisku, který v té době byl pouze zemský, přesto z brněnské knihovny bylo možné přispět téměř 30 % tisky, které byly do Olomouce zasílány k popisu metodou de visu.

Mimo soupisů vymezených na knihovní fondy je možné poukázat i na bibliografie. Byl to nápad dr. Nádvorníkové, že se olomoucká knihovna dala na zpracování souběžné Literární bibliografie současných severomoravských autorů, která začala rokem 1985. Souběžná bibliografie se regionálně zaměřila na celé území Moravy, a to dohodou přijatou mezi vědeckými knihovnami v Olomouci a v Brně, podle níž zpravidla ve tříletých obdobích vycházely společně souběžné bibliografie k dějinám hudby, divadla nebo soupisy periodik.

Odborný zájem M. Nádvorníkové byl spojen se sledováním problematiky standardizace popisu a ten se projevil rovněž publikační činností - Jmenná katalogizace souborů tiskovin (1976), Kooperační katalogizace (1993), Retrospektivní konverze katalogů (1994).

Je symbolické, že jsme se poprvé s PhDr. Marií Nádvorníkovou, CSc. potkaly na 1. (a jediné) československé bibliografické konferenci v Olomouci v říjnu 1966 : ona v roli hostesky jako vysokoškolská studentka knihovnické katedry, já jako první pracovník vědecké části knihovny v Kladně ještě bez vysokoškolského diplomu a zejména bez bibliografické průpravy teoretické i praktické.

Po několika letech jsme se setkávaly pravidelně už v roli členů a (začínajících) bibliografů na poradách a setkáních subkomise pro národní a regionální bibliografii.

Bibliografická problematika nás obě - řečeno dnešní terminologií - oslovila a zůstala nám oběma trvale.

Olomoucká knihovna jako významná vědecká instituce měla dlouhodobě jasný odborný program včetně bibliografického. Kladenská knihovna svoji odbornou pozici začala teprve hledat a tvořit včetně bibliografického profilu. Inspirací byla nejen činnost sekce pro národní a regionální bibliografii, ale především bibliografická činnost knihoven, olomouckou nevyjímajíc. Kromě regionálních bibliografických ročenek to byla zejména rozsáhlá bibliografie o památkových rezervacích Severomoravského kraje. Podobně rozsáhlá retrospektivní bibliografie Středočeského kraje tohoto tématu nikdy zpracována nebyla a zůstává trvale pouze torzo.

Nový moment spolupráce se naskytl v době automatizace knihovnických a bibliografických agend a při tvorbě faktografických databází. Obě knihovny tradičně vytvářely v lístkové podobě faktografické kartotéky významných osobností příslušného regionu. Není bez zajímavosti, že obě knihovny téměř ve stejnou dobu zahájily práci na tvorbě automatizovaných programů databází osobností : olomoucká knihovna pod názvem REGO - (REGionální Osobnosti), kladenská REOS (Regionální Osobnosti). Náhodnost nebyla záměrná a cílená, byla v dalších letech opakovaně předmětem diskusí, ale především příspěvků a přednášek a i přes teritoriální vzdálenost měst (dnes také krajů) snah hledat a nacházet možné momenty spolupráce, výměny dat osobností se vztahem k oběma regionům, i když jich - právě s ohledem na výraznou vzdálenost - mnoho není.

V roce 1990 jsem vstupovala do funkce ředitele dnešní Středočeské vědecké knihovny v Kladně, tehdy Státní vědecké knihovny. A hledala jsem poučení u ředitelů zkušených - a dr. Nádvorníková mezi ně bezesporu patřila. V mnohém mě - začínajícího ředitele - přátelsky poučila, v mnohém poradila. A bibliografická setkání se začala střídat s poradami a jednáními ředitelskými.

Vždy se zájmem čekávám na její vystoupení na odborných zasedáních s otázkou, s čím vystoupí. Dr. Nádvorníková má vzácný dar : odbornou problematiku přednáší zajímavě a srozumitelně bohatým jazykem, který není zatížen přemírou cizích slov a málo srozumitelných výrazů. To je umění erudovaného odborníka a to dr. Nádvorníková svojí tvorbou dokazuje.

Je mně ctí, že patřím mezi její kolegy a přátele.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist