Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

VZ1999 DOPLŇOVÁNÍ FONDŮ

 1. ­Přírůstky
 2. Mezinárodní výměna
 3. Periodika
 4. Generální katalog

Pohyb knihovních fondů v roce 1999 v knihovních jednotkách:


Stav
31.12.1998
Odpis
r. 1999
Přírůstek
za r. 1999
Stav
31.12.1999
základní fond (hl. přírůstkový seznam)
1 460 809
459
19 006
1 479 356
vybraný fond krásné literatury X
12 375


12 375
čs. normy
64 092

2075
66 167
čs. patenty
154 602

1118
155 720
fotodokumenty
25 430


247 317
rukopisy
1 451


1 451
mikofilmy
77

508
585
AV dokumenty
2 572

824
3 396
CD – ROM


140
140
Celkem
1 721 408
459
23 671
1 744 620

Přírůstky

Přírůstky hlavního přírůstkového seznamu (celkem 19 303 knihovních jednotek) měly následující složení:
a) podle způsobu nabytí   r. 1999     % 

povinný výtisk /vč.čsp./   15 527       81,7
koupě             1 947       10,3
mezinárodní výměna         702        3,7
rezervní fondy, dary      830        4,3


b) podle jazyků         r. 1999     %

čeština         16 674       87,7
němčina         980        5,1
angličtina       439        2,4
ruština             177      0,9
ostatní             736        3,9
Počet povinných výtisků neperiodických publikací v roce 1999 se opět zvýšil /13 187 knihovních jednotek/. Většina nakladatelů si již plně uvědomila svoji zákonnou povinnost a bez problému knihy zasílají, ale stále se musí česká produkce pečlivě sledovat, abychom měli veškeré knihy vydané na území republiky. Vydavatelé AV medií dodali jako povinný výtisk 824 hudebních nosičů.

Nákupem získala knihovna literaturu českou i zahraniční. Kromě běžného rozpočtu na nákup knih jsme měli možnost čerpat 58 000 Kč z mimořádné dotace ministerstva kultury.

Z české produkce byla dokupována hlavně encyklopedická a slovníková literatura do studovny a příručních knihoven, dále další exempláře žádané naučné literatury z nakladatelství Grada a Academia. Podle požadavku čtenářů a prověření četnosti výpůjček byly obstarány další výtisky skript Univerzity Palackého v Olomouci a ostatních českých vysokých škol.

V roce 1999 se otevřela nová studovna AV medií, kam se dokupovaly hudební nosiče a začaly se kupovat a zpracovávat CD-ROMy, na které knihovna nemá povinný výtisk - celkem 140 nosičů.

Zahraniční literatura byla získávána od firmy Bonus Praha , Megabook Praha a Minerva Praha. Nakupovala se hlavně literatura z oboru lékařství, přírodních věd a počítačové techniky podle požadavků jednotlivých čtenářů a literatura, u které je předpoklad, že nebude v brzké době přeložena. Slovenskou naučnou literaturu, hlavně lékařskou, jsme nakoupili přímo v nakladatelství Osveta v Martine.

Pro nově zařazené tituly bylo přiděleno 13 263 signatur hlavního fondu.

Pokračovalo se v odpisech zničených knih. Za rok 1999 bylo odepsáno z fondu 459 titulů.

Rok 1999 byl pro celou knihovnu rokem přelomovým, kdy byl nahrazen knihovní systém ISIS novým, výkonnějším systémem ALEPH 500. Tyto zásadní změny se týkaly pochopitelně i úseku akvizice fondů. V prvním pololetí roku proběhl zkušební provoz ALEPHu v lince zpracování, což znamenalo, že jednotlivé dávky se zpracovaly dvojmo - v ISISu a v ALEPHu. Nároky na pracovníky linky zpracování byly kladeny v této době veliké , protože celou situaci zkomplikoval přechod z výměnného formátu na formát UNIMARC. Všechna úskalí byla s pomocí oddělení automatizace úspěšně zvládnuta a od 7.7.1999 se začal naostro používat v lince zpracování nový knihovní počítačový systém.

Mezinárodní výměna

Mezinárodní výměnu udržovala knihovna s 82 stálými a 19 příležitostnými partnery. Získaný přírůstek 702 svazků měl rozsah 164 824 stran, což je v průměru 234 stran na jednu publikaci.

K nejvýznamnějším partnerům VKOL patří především státní, univerzitní a zemské knihovny v Německu, Polsku, Holandsku, USA, na Ukrajině a v Rusku.

Největší počet svazků byl získán z těchto zemí v následujícím pořadí:

1. Německo  331           6. Itálie      26           
2. Polsko  167           7. Ukrajina   19
3. Rusko   38           8. Maďarsko   16
4. Rakousko    36           9. Anglie      16
5. USA      28           10. ostatní      26

Periodika

Úsek periodik již tradičně vykazoval velmi dobrou úroveň svých výsledků a podařilo se splnit všechny sledované ukazatele.

Předplatné zahraničních časopisů na rok 1999 jsme zajistili u ověřených dodavatelů - SWETS Frankfurt /Main, SUWECO Praha, PNS Praha, CZ Press Praha, Bonus Praha. atd.

VK Olomouc v roce 1999 odebírala 2 387 titulů časopisů, z toho 385 zahraničních, dohromady bylo nutno zařadit 57 511 čísel. V rámci povinného výtisku začalo docházet 260 nových titulů a zaniklo 130 českých periodik.

Přehled docházejících titulů:

a) podle způsobu nabytí
povinný výtisk         1 945         81,4 %
nákup           255           10,7 %
výměna            187          7,9 %
b) podle jazyků
čeština         2 002         83,9 %
němčina            102            4,3 %
slovenština        92          3,8 %
angličtina         72            3,1 %
ruština          64          3,6 %
francouzština         26            1,1 %
ostatní jazyky           29          1,2 %

V České republice bylo nutno upomínat 2 072 čísel časopisů a novin, po urgenci bylo dodáno 933 čísel, bez odpovědi zůstalo nedodáno 1 139 čísel. U zahraničních periodik na 134 urgencí bylo kladně vyřízeno a dodáno 53 čísel a nedodáno zůstalo 81 čísel.

Cirkulační služby VK Olomouc využívalo pro své uživatele 56 institucí, kterým se půjčovalo 135 titulů zahraničních periodik. V interní cirkulaci knihovnických časopisů pro zaměstnance VKOL bylo v roce 1997 v oběhu 6 souborů a 91 čísel.

Výměnou docházelo ze zahraničí 178 titulů periodik, z toho 70 v němčině, 41 v angličtině, 31 v ruštině, 23 francouzštině, 10 ve slovenštině a 12 v jiných jazycích.

Zkompletováno bylo 3 572 čísel časopisů.

V rámci dohody o koordinaci objednávek zahraničních časopisů byl vydán tradičně "Seznam zahraničních časopisů na rok 1999", který zachycuje časopisy objednané a docházející výměnou do knihoven, ústavů a podniků v Olomouci. Tento seznam je vydáván jako pomůcka pro koordinaci objednávání periodik ze zahraničí a pro vnitřní potřeby zúčastněných knihoven v rámci meziknihovní spolupráce. Od roku 1998 je tento soupis vystavován na Internetové stránce VKOL.

Generální katalog

V průběhu roku bylo zjištěno 16 370 monografií a 3448 periodik. Kromě toho byly zjišťovány tituly podle nabídkových seznamů. Katalog poskytl 2 779 informací čtenářům, většinu z nich z části katalogu do r. 1959 a katalogu starých tisků.

Revize katalogu postoupila o 24 zásuvek. Tato redakce je spojena s přepisem, doplňováním, ověřováním, případně rekatalogizací neúplných, nečitelných či poškozených záznamů.

Do místnosti hlavního katalogu byl instalován počítač, který pracovníkům usnadňuje zjišťování na duplikát, při zakládaní nových lístků je zpětná kontrola a je také hojně využívána elektronická pošta při komunikaci s poradní službou.

Aktualizováno: 03.09.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist