Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

VZ1999 ZPRACOVÁNÍ FONDŮ

  1. Jmenná katalogizace
  2. Věcná katalogizace
  3. Tiskárna a rozmnožovna
  4. Katalogy

Rok 1999 byl přelomový, protože oddělení zpracování fondů pracovalo až do pololetí v programu CDS/ISIS, od července pak v novém programu ALEPH.

V prvních měsících byli zbývající pracovníci postupně vybaveni počítači Pentium, na kterých bylo možno pracovat i v systému ALEPH. Díky tomu, že úsek byl až do června posílen o 1 pracovníka, byly vytvořeny dobré podmínky nejen pro zpracování běžného přírůstku, ale i pro zácvik katalogizátorů do práce s Alephem. Přibližně půl roku tedy byl jednak běžný fond zpracováván nadále ve starším systému CDS/ISIS, jednak vybrané dávky, uložené už v akvizici do nové databáze systému Aleph, procházely linkou zpracování dvojmo - popisovaly se isisovsky a ještě alephovsky, tedy do formátu UNIMARC. Tento způsob se ukázal jako velice prozíravý, protože do konce června si všichni osvojili nový systém aspoň v základních operacích natolik, že po jeho ostrém zavedení v červenci nedošlo k vážnějšímu zbrzdění linky zpracování. Přesto, že prakticky týden v červenci zabrala konverze dat z ISISu do Alephu a ještě občas v dalších měsících bylo nutno přerušit práci oddělení, protože se upravoval nový program, neprojevil se nakonec ani tento časový skluz na plnění plánu nijak výrazně (pouze 163 knihovních jednotek chybělo ke splnění plánu). Lze tedy říci, že přechod linky zpracování na nový systém se podařil, a to poměrně velmi plynule, srovnáme-li tento průběh s podobnými zkušenostmi v jiných českých vědeckých knihovnách.

Co se týče změn v knihovnických postupech práce, největší z nich byl přechod z Výměnného formátu na UNIMARC. Práce s ním se ukazuje jako poněkud obtížnější a náročnější na teoretické znalosti knihovníků, schopnosti abstraktního myšlení a jemnější rozlišovací schopnosti, než tomu bylo dříve. Pracovní list v UNIMARCu je poněkud obsáhlejší, činí tedy větší nároky na pracnost a soustředění. Jeho velkou předností oproti Výměnnému formátu je to, že umožňuje v katalogizačním záznamu jednak vytvořit jakýsi obraz knihy, respektive titulního listu, jednak vytváří speciální přístupové cesty pro čtenáře, laiky i knihovníky, podle nichž se lze ke konkrétní knize dobrat i na základě poměrně kusých až nepřesných informací. Velkou předností Alephu je rovněž množství rejstříků, v nichž lze snadno vyhledávat, a samozřejmě soubor autorit, který se však nepodařilo zatím uvést plně do provozu.

Spolupráce s Národní knihovnou a Moravskou zemskou knihovnou v Brně měla zejména v 2. pololetí roku 1999 konkrétnější podobu než dřív: postupy zpracování knih, kartografických dokumentů i hudebnin jsou srovnávány se záznamy těchto knihoven (přístupnými přes Internet) a dílčí otázky jsou konzultovány s kolegy, kteří se občas obracejí zase na naše katalogizátory. Schůzky pracovních skupin pro jmenný popis, věcný popis a souborný katalog mají nyní mnohem větší praktický význam pro oddělení - postupy práce v UNIMARCu jsou v podstatných rysech shodné v Praze i v Brně. Podařilo se takto sjednotit teorii s praxí - např. ve zpracování regionální literatury v MZK Brno, v uvádění korporací, akcí i jmenných záhlaví a personálních hesel, v popisu kartografických dokumentů, sborníků z konferencí atd.

Spolupráce s Národní knihovnou se týkala zejména K. Bučkové (pracovní skupina pro jmenný popis a popis kartografických a speciálních dokumentů), M. Mátlové (pracovní skupina pro souborný katalog) a dr. H. Veličkové (Rada pro katalogizační politiku, pracovní skupina pro věcný popis).

Personální změny v oddělení se týkaly jmenného popisu: P. Řeha ukončil v červenci pracovní poměr a odešel studovat na universitu, na jeho místo přešla od září K. Bielská s celým úvazkem. K. Bučková převedla i zbývající část svého úvazku na jmenný popis (poslední dvě změny souvisely s dokončením práce na Retrokonu pro NK Praha v září 1999).

Dodávka knih z akvizice a dovoz z Bezručovy ul. byly relativně plynulé, rezerva knih kolem 1000-1200 však zůstává jako nutnost. Doba zpracování, která bývá cca 30 dní, se prodloužila na 35,3 dne. Důvodem je první období zavedení Alephu, předpokládáme tedy, že postupně se upraví na obvyklou délku.

Procesem zpracování do počítače prošly všechny knihy, klasické zpracování se dosud týkalo svázaných ročníků časopisů. Podíl věcného zpracování podle očekávání dále stoupl oproti roku 1998, a to na 80,5 procent, což je o 2,5 procent více.

Jmenná katalogizace

Celkem bylo zkatalogizováno knihovních jednotek 17 637

Doba zpracování kolísala od 23,3 do 47,9 dne, nejkratší byla v červnu, nejdelší v prosinci. Průměrná hodnota vychází na 35,3 dne. Započítává se do ní doba od zápisu knižní jednotky do přírůstkového seznamu po jejím odevzdání do skladu, což závisí i na převážení dávek mezi budovami v týdenních intervalech.

Do souborného katalogu CASLIN byly průběžně zasílány záznamy o celém přírůstku (s výjimkou časopisů) včetně zahraniční literatury. Počet tzv. pokračovacích děl dosáhl 5 070, což je o 412 méně než v r. 1998. U starších titulů seriálů se prováděl dvojí záznam - v počítači i na klasické kopii, založené již dříve v hlavním katalogu.

Věcná katalogizace

Systematicky bylo zpracováno knihovních jednotek 14 207
z toho zahraničních dizertací 135
hudebnin 40
beletrie 2 583

Předmětově bylo zpracováno knihovních jednotek 11 462

Průběžně byla zpracovávána systematicky veškerá beletrie, systematicky i předmětově pokračovací díla (s výjimkou dalších exemplářů téhož díla).

Tiskárna a rozmnožovna

Všechny záznamy uložené do počítače byly průběžně vytištěny, rozřezány, naděrovány a vřazovány do katalogů. Menší množství klasických záznamů bylo rozmnoženo ormigem. Staré poškozené záznamy byly nahrazovány novými.

Katalogy

Do čtenář. jmen.katalogů bylo vřazeno záznamů 31 070
Do generálního katalogu 18 813
Do věcných katalogů 15 905
Celkem 65 788

Ve čtenářském jmenném katalogu byly řazeny lístky do konce roku, od 1.1.2000 se v řazení nebude pokračovat. Podle potřeby probíhala revize a sjednocování jmenných záhlaví v hlavním a čtenářském jmenném katalogu. V předmětovém katalogu probíhala důsledná revize hesel, která byla podle potřeby sjednocována (i s přihlédnutím ke klíčovým slovům).

Údaje, které se postupně stanou základem plnohodnotného souboru autorit (tj. jména autorů, názvy korporací a akcí), byly soustavně sjednocovány ve jmenném i věcném popise.

Aktualizováno: 03.09.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist