Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

VZ2001 BIBLIOGRAFIE VKOL 2001

 1. PUBLIKACE VKOL V ROCE 2001
 2. DALŠÍ KNIHOVNICKÉ PUBLIKACE A ČLÁNKY PRACOVNÍKŮ VKOL
 3. ZPRÁVY O KNIHOVNĚ


I. PUBLIKACE VKOL V ROCE 2001

 1. Seznam zahraničních periodik objednaných na rok 2001 knihovnami, ústavy a podniky v Olomouci. Sest. B. Sedláčková. Olomouc, VK 2001. 25 s. - 25 výt. ISBN 80-7053-221-1
 2. Katalog knižních přírůstků za rok 2000. Olomouc, VK 2001. - 15 výt. Sv.1. Skupina A-J.- 2. Skupina K-O. ISBN 80-7053-222-X
 3. VK v Olomouci v roce 2000. Sest. M. Nádvorníková a kol. Olomouc, VK 2001. 58 s. - 500 výt. ISBN 80-7053-223-8
 4. Okres Jeseník v roce 1998. Soupis publ. a článků. Zprac. A. Kovářová, L. Ženožičková. Olomouc, VK 2001. 35 s. - 50 výt. ISBN 80-7053-225-4
 5. Okres Přerov v roce 2000. Soupis publikací a článků. Zprac. A. Kovářová, L. Ženožičková. Olomouc, VK 2001. 56 s. - 50 výt. ISBN 80-7053-227-0.
 6. Literární bibliografie severní Moravy. 1997. Zprac. N. Smékalová. Olomouc, VK 2001. 61 s. - 110 výt. ISBN 80-7053-226-2
 7. Okres Olomouc v roce 1998. Soupis publ. a článků. Zprac. A. Kovářová, L. Ženožičková. Olomouc, VK 2001. 121 s. - 55 výt. ISBN 80 7053-224-6
 8. Severní Morava. Regionální přírůstky knih a periodik za rok 2000. Zprac. A. Kovářová. Olomouc, VK 2001. 146 s. - 95 výt. ISBN 80-7053-228-9
 9. Morava v literatuře 1998. Soupis publ., periodik a článků. Zprac. A. Kovářová. Olomouc, VK 2001, 91 s. - 270 výt. ISBN 80-7053-229-7
 10. Giebisch, R.: Hudební periodika v Čechách, na Moravě a na Slovensku. 1970 - 2000. Olomouc, VK 2001.113 s. - 20 výt. ISBN 80-7053-233-5.
/11-14/. Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Roč. 9, 2001, 4 č. - 540 výt. Č.1. 41 s. - Č.2. 41 s. - Č.3. 45 s. - Č.4. 45 s. ISSN 1210-5791.


II. DALŠÍ KNIHOVNICKÉ PUBLIKACE A ČLÁNKY+ PRACOVNÍKŮ VKOL

+ pokud nepatří tematicky do dalších oddílů

Adamová, K. CASLIN 2001. /Zpráva semináře v Berouně. /Knihovní obzor, 9, 2001, č.3, s. 3-13.

Též přístup z http://www.vkol.cz/obzory/ko2001_3.htm

Anketa. /Přísp. též M. Nádvorníková - profil knihovníka./ Národní knihovna, 12,2001, č.1, s. 3-11

Giebisch, R.: Poprvé v Seči. /Konference Knihovny současnosti./ Knihovní obzor, 9, 2001, č.4, s. 3-7.

Též přístup z http://www.vkol.cz/obzory/ko2001_4.htm

Klásek, V.: Brněnské cizojazyčné studovny v novém. Knihovní obzor, 9, 2001, č.1, s. 10-12.

Též přístup z http://www.vkol.cz/obzory/ko2001_1.htm

Machačová, L.: Setkání uživatelů Aleph z ČR a SR v Košicích. Knihovní obzor, , 2001, č.2, s. 26 - 31.

Též přístup z http://www.vkol.cz/obzory/ko2001_2.htm

Machačová, L.: Věcné selekční jazyky a jejich užití. /Z konference CASLIN 2001./Knihovní obzor, 9, 2001, č.3, s. 14-17.

Též přístup z http://www.vkol.cz/obzory/ko2001_3.htm

Nádvorníková, M.: Brněnská výtvarná předpremiéra. /Výstava k židovské kultuře v MZK./ Knihovní obzor, 9, 2001, č.1, s. 12-14.

Též přístup z http://www.vkol.cz/obzory/ko2001_3.htm

Nádvorníková, M.: Mnohostranná osobnost Doc. PhDr. JaromíraKubíčka,Csc. Duha, 15, 2001, č.2, s. 31-32

Nádvorníková, M.: Ostravská SVK slavila své padesátiny . Knihovní obzor, 9, 2001, č.1, s. 3-5.

Též přístup z http://www.vkol.cz/obzory/ko2001_3.htm

Nádvorníková, M.: Personálie v knihovnách. Elektronické zdroje personálií v ČR. Čtenář, 53, 2001, s. 346-350.

Nádvorníková, M.: Vývoj spolupráce Vědeckécké knihovny v Olomouci a Goethe institutu Mnichov. In: VK v Olomouci v roce 2000, Olomouc 2001, s. 3-7.

Paul, G.: Kvalita řízení a mobilizace pracovníků. /Z čas. Bibliothek-Forschung und Praxix přel. M. Navrátilová./ Knihovní obzor, 9, 2001, č.1, s. 33-38.

Též přístup z http://www.vkol.cz/obzory/ko2001_1.htm

Sedláčková, B.: Knihovny na prahu 21. století. /Konference v Brně./Knihovní obzor, 9, 2001, č.2, s. 12-13.

Též přístup z http://www.vkol.cz/obzory/ko2001_2.htm

Študentová, H.: Knihy nad všechno zlato a stříbro. /Nová budova MZK Brno./ Knihovní obzor, 9, 2001, č.1, s. 3-5.

Též přístup z http://www.vkol.cz/obzory/ko2001_2.htm

Študentová, H.: Multiplikatorenreise - 2. část. /Informační cesta po německých knihovnách./ Knihovní obzor, 9, 2001, č.1, s. 24-32.

Též přístup z http://www.vkol.cz/obzory/ko2001_1.htm

Vojnar, M.: INFOS 2001. /Seminář ve Staré Lesné./ Knihovní obzor, 9, 2001, č.2, s. 22-26.

Též přístup z http://www.vkol.cz/obzory/ko2001_2.htm

Vojnar, M.: Projekt ONE - 2. /Seminář v Budapešti./ Knihovní obzor, 9, 2001, č.2, s. 31-34.

Též přístup z http://www.vkol.cz/obzory/ko2001_2.htm


III. ZPRÁVY O KNIHOVNĚ


VŠEOBECNÉ
Giebisch, R.: Učit se, učit se, učit se. /Nová počítačová učebna ve Vědecké knihovně, vzdělávací kurzy./ Knihovní ozbor, 3, 2001, č.4, s. 7-13.

Též přístup z http://www.vkol.cz/obzory/ko2001_4.htm

Jak je to se skrbeňskou farou. /Spor s VKOL./ Skrběňský občasník, 2001,březen, s. 3.

Macková, M.: Kdo řídí vědeckou knihovnu? Mladý fronta Dnes, 14.8.2001, příl. Střední Morava, s. D/1.

Nádvorníková, M.: První v českých knihovnách. /Spolupráce s Goethe institutem v Mnichově./ Čtenář, 53, 2001, s. 233-234.

Vědecké knihovny v Ostravě a Olomouci v roce 2000. Knihovní obzor, 9, 2001, č.1, s. 21.

Též přístup z http://www.vkol.cz/obzory/ko2001_1.htm

Vědecká knihovna v Olomouci. In: Výběr významných firem a společností České republiky 2001. Olomoucký kraj. Poděbrady .2001, s. 16-17.

Všetička, F.: U základů knihovnictví v Olomouci stál J. A. Hanke. Hanácký a středomoravský den. 23.5.2001, s. 11.

Všetička, F.: Vybírala s Cankarem pojily přátelství a překlady. /Vybíralovy zásluhy o knihovnu./ Mladá fronta Dnes, 26.4. 2001, příl. Střední Morava, s. 10.

Vzpomínka na osobnost české kultury. /O.F. Babler./ Zn. Zemské noviny, 27.2.2001, s. 9.


PŮJČOVNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY
Postižení mohou do studovny. /Studovna audiovizuálních médii. (jup). Mladá fronta Dnes, 10.5.2001, příl. Střední Morava, s.2.

Vědecká knihovna se plně otevřela handicapovaným (šiš). Hanácký a středomoravský den, 11.5.2001, s. 9.

Vozíčkáři mohou využívat audiovizuální studovnu. (obr). ZN. Zemské noviny, 15.5.2001, s. 9.

Zemčáková, I.: Specializované služby ve vědecké knihovně v Olomouci. /Poděkování čtenářky./ Knihovní obzor, 9, 2001, č.4, s. 35-36.

Též přístup z http://www.vkol.cz/obzory/ko2001_4.htm


FONDY
Adamová, K.: Využití internetu ve jmenném zpracování fondů v VK Olomouc. In: Knihovny současnosti 2001. Brno 2001, s. 81-87.

Handlová, K.: Nejvýznamnější památky VKOL a Ultimi fiori del medioevo - Dal gotico al rinascimento in Moravia e nella Slesia. Knihovní obzor, 9, 201, š. 1, s. 22-23.

Též přístup z http://www.vkol.cz/obzory/ko2001_1.htm

Knihovníci dopadli zloděje.: Mladá fronta Dnes, 7.7.2001, příl. Střední Morava, s.6.

Krbec, M. - Sokolová, F.: Co skrývá tvz. Missale dalamticum? /Staré tisky./ Slavia, 70, 2001, č.1, s. 67-80.

MK ČR zařadilo na seznam nejcennějších dokladů. /Bible boskovská, Bible olomoucká, Graduál loucký./ Čtenář, 53, 2001, s. 160.

Mladíci rozprodávali knihy z knihovny. Moravskoslezský den, 7.7.2001, s. 14.

Nádvorníková, M.: Dopady tiskového zákona na fondy periodik VK. Čtenář, 53, 2001, s. 16-18.

Nádvorníková, M.: Úvodní slovo. /Z historie konferencí o historických a vzácných knižních fondech pořádaných v VK./ In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. 10. Olomouc, VK 2001.

Též přístup z http://www.vkol.cz/konf./mg.04.htm

Pustějovská, I.: Bible se staly památkami. /Vzácné památky ve VK./ Mladá fronta Dnes, 12.1.2001, příl. Střední Morava, s. 3.

Vzácná Bible olomoucká se vrátila z výstava v Římě. Rovnost, 1.2.2001, s. 3.


BIBLIOGRAFIE A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Nová publikace. Vyšla nová literární bibliografie severní Moravy za rok 1999. Jst. /Oznámení o vydání./ Olomoucký den, 6.12.2001, s. 20.


VÝSTAVY
Klásek, V.: Trojice olomouckých dnů. /dny evropského dědictví. /Výstavy k této akci./ Knihovní obzor, 9, 2001, č.4, s. 31-35.

Též přístup z http://www.vkol.cz/obzory/ko2001_4.htm


ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ RELACE
Relace v Českém rozhlase - Olomouc 12.3.2001. "Pořad o knihách" s ředitelkou knihovny dr. M. Nádvorníkovou.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist