Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

VZ2001 DOPLŇOVÁNÍ FONDŮ

 1. Přírůstky
 2. Mezinárodní výměna
 3. Periodika
 4. Generální katalog

Pohyb knihovních fondů v roce 2001 v knihovních jednotkách:

Stav

31.12.2000

Odpis

r. 2001

Přírůstek

za r. 2001

Stav

31.12.2001

základní fond
(hl. přírůstkový seznam)

vybraný fond krásné literatury "X"

čs. normy

čs. patenty

fotodokumenty

rukopisy

mikrofilmy

AV dokumenty

1 497 196

12 375

68 540

157 063

25 665

1 451

585

4 302

15 925

18 050

1 509

1 497

982

1 144

1 499 321

12 375

70 049

158 560

26 647

1 451

585

5 446

A. Přírůstky

Základem akviziční činnosti v oblasti doplňování české literatury je důsledné zaměření na získávání povinných výtisků národní produkce. Výsledkem systematického sledování této produkce a větší disciplinovanost nakladatelů je příčinou, že knihovna každý rok získává větší počet těchto výtisků. Pro srovnání jsou uvedeny výsledky z roku 1997, kdy se zpracovalo 14 620 knihovních jednotek povinného výtisků včetně periodik, v roce 2000 to bylo 15 117 k.j. a v roce 2001 prošlo akvizičním zpracováním 15 964 knihovních jednotek PV /monografie a časopisy/.

Přírůstky hlavního přírůstkového seznamu (celkem 18 050 knihovních jednotek) měly následující složení:

 1. podle způsobu nabytí
                   r. 2001      %

povinný výtisk /vč.čsp./       15 964         88,4
koupě                 1 076         6,0
mezinárodní výměna            934         5,2
rezervní fondy, dary           76         0,4
 1. podle jazyků
                   r. 2001          %

čeština                16 382         90,7
němčina                 602         3,3
angličtina                322         1,8
ruština                 135         0,8
francouzština               73         0,4
ostatní                 536         3,0

Nákupem získala knihovna literaturu českou i zahraniční. Z české produkce byla dokupována hlavně encyklopedická a slovníková literatura do studovny a příručních knihoven, dále další exempláře žádané naučné literatury z nakladatelství Grada a Academia. Podle požadavku čtenářů a prověření četnosti výpůjček byly obstarány další výtisky skript Univerzity Palackého v Olomouci a ostatních českých vysokých škol.

K dokoupení českých atraktivních titulů za výhodnou cenu jsme využili knižní veletrhy a výstavy v Praze, Havlíčkově Brodě a na Libri v Olomouci.

Zahraniční literatura byla získávána od firmy Bonus Praha, Megabook Praha a Minerva Praha. Nakupovala se hlavně literatura z oboru lékařství, přírodních věd a počítačové techniky podle požadavků jednotlivých čtenářů a literatura, u které je předpoklad, že nebude v brzké době přeložena. Pokračovalo se v nákupech zahraničních děl, které vycházejí kontinuačně jako Advances in chemical Physics, Contemporary Literary Critism of the Works , Encyclopedia of Computer Science of Technology a jiné.

K nákupu současné slovenské prózy a poezie jsme využili knižního veletrhu Libri Olomouc, kde své knihy prodávalo několik renomovaných slovenských nakladatelství a dále byly také dokoupeny v Banské Bystrici některé odborné slovenské knihy a encyklopedie.

Pro nově zařazené tituly bylo přiděleno 12 522 signatur hlavního fondu.

Pokračovalo se v odpisech zničených a vyřazených knih /tzv. A fond/ Za rok 2001 bylo odepsáno celkem 15 925 titulů.

K 1.10.2001 ukončila pracovní poměr paní Jarmila Kopečková a na její místo nastoupil Jan Machát.

B. Mezinárodní výměna

Mezinárodní výměnu udržovala knihovna s 82 partnery.

K nejvýznamnějším partnerům VKOL patří již několik roků především státní, univerzitní a zemské knihovny v Německu, Polsku, Holandsku, USA, na Ukrajině a v Rusku.

Největší počet svazků byl získán z těchto zemí v následujícím pořadí:

1. Německo   389      6. Ukrajina     42
2. Polsko    176      7. USA       26
3. Rakousko   78      8. Anglie      25
4. Itálie    68      9. Maďarsko     19
5. Rusko     49     10. Ostatní     62

C. Periodika

Pro úsek periodik byl rok 2001 rokem přelomovým. 2.1.2001 byl spuštěn ostrý provoz automatizovaného zpracování periodik v systému ALEPH. Začaly se vytvářet bibliografické záznamy, ke kterým se přiřazovala denní evidence . Současně se automatizovaně začaly zpracovávat zkompletované ročníky časopisů, tj. k bibliografickému záznamu se vytvářely záznamy o jednotkách. K tomuto účelu byl nainstalován do prostor hlavního katalogu počítač, který se využívá pro zpracování periodik a slouží pracovníkům katalogu.

Dalším krokem v automatizaci periodik byl postupný převod agendy cirkulace zahraničních časopisů do počítačové podoby. K tomuto účelu se musí jednotlivá čísla opatřit čárovým kódem, a proto je jejich evidence rychlejší a přehlednější a celý proces cirkulace se stal pružnější.

Předplatné zahraničních časopisů na rok 2002 jsme zajistili u již ověřených dodavatelů - SWETS Frankfurt /Main, SUWECO Praha, Předplatné tisku Praha, CZ Press Praha, Bonus Praha. atd.

SVK Olomouc v roce 2001 odebírala 2 592 titulů časopisů, z toho 375 zahraničních a 2 217 českých, dohromady bylo nutno zařadit 55 640 čísel. V rámci povinného výtisku začalo docházet 554 nových titulů a zaniklo 120 českých periodik.

Přehled docházejících titulů:

 1. podle způsobu nabytí
povinný výtisk     2 159          83,3 %
nákup          251           9,7 %
výměna          182           7,0 %
 1. podle jazyků
čeština          2 128        82,1 %
angličtina          143         5,5 %
němčina           117         4,5 %
ruština            59         2,3 %
slovenština          52         2,0 %
francouzština         22         0,8 %
ostatní jazyky        71         2,8 %
Pro zpracování tabulky je rozhodující jazyk dokumentu, ne místo vydání.

V České republice bylo nutno upomínat 1 371 čísel časopisů a novin, po urgenci bylo dodáno 929 čísel, bez odpovědi zůstalo nedodáno 442 čísel. U zahraničních periodik bylo z 43 urgencí kladně vyřízeno a dodáno 21 čísel, nedodáno zůstalo 22 čísel.

Cirkulační služby VK v Olomouci využívalo pro své uživatele 55 institucí, kterým se půjčovalo 135 titulů zahraničních periodik. V interní cirkulaci knihovnických časopisů pro zaměstnance VKOL bylo v roce 2001 v oběhu 4 soubory a 95 čísel.

Výměnou docházelo ze zahraničí 182 titulů periodik, z toho 72 v němčině, 41 v angličtině, 29 v ruštině, 19 francouzštině, 14 ve slovenštině a 7 v jiných jazycích.

Zkompletováno bylo 3 230 čísel časopisů.

V rámci dohody o koordinaci objednávek zahraničních časopisů byl vydán tradičně "Seznam zahraničních časopisů na rok 2001", který zachycuje časopisy objednané a docházející výměnou do knihoven, ústavů a podniků v Olomouci. Tento seznam je vydáván jako pomůcka pro koordinaci objednávání periodik ze zahraničí a pro vnitřní potřeby zúčastněných knihoven v rámci meziknihovní spolupráce. Od roku 1998 je tento soupis vystavován na internetové stránce VKOL.

D. Generální katalog

V průběhu roku bylo zjištěno na duplikát 14 718 monografií a 3381 periodik. Kromě toho byly zjišťovány tituly podle nabídkových seznamů. Katalog poskytl 3069 informací čtenářům, většinu z nich z části katalogu do r. 1959 a katalogu starých tisků. Vřazeno bylo 16 081 nových a opravených katalogizačních lístků. Průběžně pokračovala revize starého i nového katalogu.

Pracovníci katalogu se aktivně podíleli na přípravě zásuvek pro skanování., které probíhalo celý rok a bylo úspěšně ukončeno k 31.12.2001.

Do práce v hlavním katalogu částečně zasáhla práce na sjednocování souboru autorit .

1.10.2001 odešel z tohoto pracoviště na úsek akvizice pan Jan Machát a na jeho místo nastoupila paní Dobroslava Řezníčková.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist