Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

VZ2001 SPRÁVA A OCHRANA FONDŮ

Péče o historické fondy :

Restaurátorská a konzervátorská dílna

LEDEN Restaurátorský zásah u 14 historických katalogů z archivu VKOL. Byl proveden postřik proti plísni a uvolněny slepené listy napadené již prorůstající plísní.
ÚNOR 34.628 - mechanické čištění, barvení kůže, dotisk zlatem.
BŘEZEN 198.508 - postřik proti plísni , tukování kůže, oprava kapitálků.

186.228 - mechanická očista, lepení uvolněných listů a potrhané kůže.

DUBEN M 688 - odstranění nečistot z listů knihy, vyspravení poškozených listů, vyspravení trhlin pergamenovou kůží, šití uvolněných složek, nadstavení potrhaných nití, lepení uvolněné gázoviny, přelepení hřbetu gázou, vytvoření krabicového pouzdra na knihu a potažení režným plátnem s výlepem.
KVĚTEN Architektonické studie - postřik proti plísni, rozlepení slepených listů plísňovým nárůstem.

II 295.259 - čištění mastných skvrn, vyspravení potrhaných listů, nová předsádka, přešití celého knižního bloku, nová knižní deska.

ČERVEN V 51.778 - mechanická očista, vysušování, vylepení trhlin japanem.

III 37.987 - uvolnění slepených listů, stržení plísňového nárůstu, postřik proti plísni, čištění nečistot a skvrn po plísni, tmelení děr po červotoči.

ČERVENEC V 51.778 II. - odstranění mastných skvrn, vyspravení poškozených míst, retušování.

III 37.987 pokr. - odstranění skvrn, doplnění chybějící papíroviny ručním papírem, podlepení japanem.

SRPEN Devět kreseb Ciampelliho - mechanická očista, podlepení ručním papírem.
ZÁŘÍ III 37.987 pokr. - kontrola PH papíroviny, odkyselení a doklížení papíru, stržení plísňového povlaku, postřik proti plísni, vylepení trhlin a vyspravení hřbetu, ruční šití, podlepení poničených růžků.
ŘÍJEN III 38.248 - odstranění plísně, chemický postřik proti plísni, rozlepení slepených listů, čištění dřevěných desek a kůže, oprava růžků, tmelení, vylepení japanem, přišití kapitálků, čištění kovu a ořízky, šití.
LISTOPAD III 38.718-19 - mechanická očista, stržení plísně, rozlepení slepených listů, postřik proti plísni, čištění ořízky, barvení ořízky, čištění listů, vylepení japanem, nové předsádky, odstranění shnilé kůže, potažení novou kůží, tukování, čištění kovů.
PROSINEC III 38.718-19 II. díl - mechanická očista knižního bloku, stržení plísňového nárůstu, rozlepení listů, postřik proti plísni, čištění skvrn a listů, tmelení děr po červotoči, vylepení japanem, barvení ořízky, předsádkování, šití na pevné vazy, potažení desek novou kůží, čištění kovu, slepotiskové zdobení.

V roce 2001 proběhla rozsáhlá rekonstrukce restaurátorského pracoviště, které je umístěno v budově odlehčovacího depozitáře na Sokolské ulici č. 21.

Vznikla dvě pracoviště pro tzv. mokré a suché restaurátorské zásahy, ale pro náročné konzervátorské práce je nutné technické a technologické dovybavení tohoto pracoviště. Je nutno zajistit přístroj na dolévání papíroviny (80 000 Kč), digestoř (120 000 Kč) apod.

Péče o novodobé fondy :

Rok 2001 má na konci jedničku a protože to je nový počátek, předkládám tento graf, jako desetileté ohlédnutí za situací ve vazbách nového knižního přírůstku VKOL.

vazby nového knižního přírůstku
1990 Průměrná doba vazby byla 40 dnů. Externí knihařské dílny jsme využívali 3 - v Litovli, Uničově a v Olomouci.
1991 Průměrná doba vazby byla 40 dnů. Využívali jsme 6 externích knihařských dílen - v Laškově, Prostějově, Litovli, Uničově a 2 v Olomouci.
1992 Průměrná doba vazby byla 30 dnů. Byla zavedena spolupráce se sedmi knihařskými dílnami - v Laškově, Litovli, Přerově, Náchodě a 3 v Olomouci.
1993 Průměrná doba vazby byla 30 dnů. Využívali jsme pouze 3 soukromých kniháren - v Litovli, Laškově a v Olomouci.
1994 Průměrná doba vazby byla 30 dnů. Zadávali jsme práce do šesti knihařských dílen - v Olomouci, Laškově, Litovli, Rýmařově, Přerově a Prostějově.
1995 Průměrná doba vazby byla 30 dnů. Vazby byly zajištěny ve čtyřech knihárnách - v Olomouci, Laškově, Litovli a Rýmařově.
1996 Průměrná doba vazby byla 30 dnů. Využíváme pouze dvou externích kniháren - v Litovli a v Laškově.
1997 Průměrná doba vazby byla 30 dnů. Zadávali jsme práce do kniháren v Litovli a Laškově.
1998 Průměrná doba vazby je 30 dnů. Pracujeme s knihařstvím v Litovli a v Laškově.
1999 Průměrná doba vazby je 30 dnů. Pracujeme s knihařstvím v Litovli a v Laškově
2000 Průměrná doba vazby je 30 dnů. Pracujeme s knihařstvím v Litovli a v Laškově
V roce 2001 byla doba nutná k vazbám a převazbám knihovního fondu dodržována průměrně na měsíční lhůtě. V naší vlastní knihařské dílně bylo svázáno 7 965 knih. V externích knihařských dílnách v Litovli a v Laškově, s nimiž spolupracujeme v posledních letech nejčastěji, bylo připraveno 8 312 vazeb a převazeb knihovního fondu.

Vlastní knihařská dílna zajišťuje další knihařské práce pro VKOL :

 • knihařské práce na tvorbě publikací (Knihovní obzor, bibliografie,...)
 • řezání štítků, lístků, fólií
 • tvorba krabic, náhradních vazebních desek na neúplná periodika
 • vyspravení poškozených map a speciálních dokumentů
 • tvorba pořadačů z prešpánu a špalíků na roční přírůstky
 • zpracování rychlovazeb a převazeb knih poškozených uživateli
 • perforování papíru a řezání kartónů, výroba lepenkových lístkovnic
 • kartonážní práce pro všechna oddělení VKOL

Revize knihovních fondů:

Podle platného knihovního zákona jsou knihovny , jejichž knihovní fond přesahuje 1 000 000 knihovních dokumentů a nepřesahuje 3 000 000 knihovních dokumentů, povinny provádět jeho revizi postupně, a to tak, že každý rok provede revizi části knihovního fondu nejméně v rozsahu 5 % z celkového počtu knihovních dokumentů v knihovním fondu.V posledních deseti letech byla situace ohledně revize knihovního fondu VKOL různá a pro informaci bych ji zde rád uveřejnil.

ROK MK KOPIE REVIZE SIGNATUR POČET SVAZKÚ
1990 12 300 4 000 35 001 - 50 000
II 301 001 - II 377 000
104 001 - 110 000
172 111
1991 10 160 4 434 50 001 - 57 170
377 000 - 450 000
110 001 - 129 000
160 395
1992 10 702 3 472 450 001 - 520 000
129 001 - 155 000
162 130
1993 12 676 3 016 520 001 - 572 000
600 001 - II 633 000
65 001 - 75 000
119 001 - 123 000
172 874
1994 14 806 3 283 Retrokonverze místního katalogu 0
1995 10 455 7 378 Retrokonverze místního katalogu 0
1996 11 057 7 889 579 001 - 585 000
Retrokonverze místního katalogu
7 255
1997 13 024 2 528 II 800 000 - 823 000
II 700 000 - 723 000
550 000 - 586 000
994 000 - 995 787
III, IV, TREZOR
128 751
1998 14 470 2 676 400 001 - 500 000
1 - 17 000
příručky
170 071
1999 14 723 2 085 17 000 - 50 000
500 001 - 550 000
760 000 - 775 000
II 850 001 - II 861 000
II 295 001 - II 297 000
171 330
2000 16 970 2 520 II 297 001 - II 300 000
600 001 - 603 000
614 001 - 633 000
775 001 - 790 000
585 001 - 600 000
80 164
V roce 2001 pracovnice revize vřadily do místního katalogu 4 254 nových záznamů a připsaly do něj 3 303 přípisů a změn. V roce 2001 bylo celkem zrevidováno 120 125 svazků a toto číslo bychom rádi udrželi i v následujících letech a s ohledem na velikost naší knihovny a důležitost jejího fondu plánujeme jít v revizi fondů i nad rámec Knihovního zákona a věnovat péči o náš fond větší pozornost.

Revize knihovního fondu proběhla u signatur - 571 000 - 585 000, 1 100 001 - 1 110 000, 723 001 - 760 000, 114 001 - 140 000. Obě revizorky spolupracovaly s oddělením doplňování fondů na odpisech neprofilové literatury, komplikovaných signatur odepsaných při povodních z r. 1997 a ztrátách. V průběhu roku 2001 prováděly průběžně kontrolu správnosti zařazování vrácených knih do všech depozitářů VKOL.

Obě revizorky spolu s oddělením PARS prověřují nevyřízené žádosti čtenářů a dohledávají některé komplikované požadavky. Pracovaly také ve spolupráci s oddělením AK na kontrole zkrácených bibliografických záznamů půjčených knih, které provádí pracovníci oddělení PARS.

Z následující tabulky je zřejmé, u kterých signatur proběhla revize v posledním desetiletí a kde je akutní potřeba zaměřit revizní práci v následujících letech :

SIGNATURA 1. REVIZE 2. REVIZE 3. REVIZE
1 - 50 000 1999
50 001 - 60 000 1991
60 001 - 65 000 1985
65 001 - 75 000 1993
75 001 - 100 000 1989
SIGNATURA 1. REVIZE 2. REVIZE 3. REVIZE
100 001 - 114 000 1987 1990
114 001 - 130 000 1987 1991 2001
130 001 - 155 000 1987 1992 2001
155 001 - 170 000 1987 1992
170 001 - 212 000 1988
212 001 - 242 640 1988
242 641 - 295 000 1988
295 001 - 297 000 1999
297 001 - 300 000 1989 2000
300 001 - 350 000 1990
350 001 - 400 000 1990
400 001 - 450 000 1991 1998
450 001 - 500 000 1992 1998
500 001 - 550 000 1993 1999
550 001 - 571 000 1996 1997
571 001 - 585 000 1996 2001
585 001 - 600 000 2000
600 001 - 603 000 1993 2000
603 001 - 614 000 1993
614 001 - 633 000 1993 2000
633 001 - 650 000
650 001 - 700 000
700 001 - 723 000 1997
723 001 - 760 000 2001
760 001 - 775 000 1999
775 001 - 790 000 2000
790 001 - 800 000
800 001 - 823 000 1997
823 001 - 850 000
850 001 - 861 000 1999
861 001 - 900 000
980 001 - 982 000
994 001 - 996 000 1997
1 100 001 - 1 110 000 2001

Sklady knihovních fondů :

V roce 2001 bylo do všech depozitářů Vědecké knihovny v Olomouci zpětně vřazeno 219 934 knih. V hlavním skladu na Bezručově ulici z toho bylo vřazeno 127 199 a do ostatních odlehčovacích depozitářů ("Červený kostel", Sokolská, Komárek, Holická, GRIOS, Ostružnická ) 92 735 svazků. Rozmístění knih dle signatur bylo ke konci roku 2001 následující :

PŘEHLED SIGNATUR V VKOL

   1 - 52.000            Holická        [MIMO]
 52.881 - 60.000            Komárek        [MIMO]
 60.001 - 114.000            Grios         [MIMO]
114.001 - 170.000            Kostel
170.001 - 212.000            Sokolská       [MIMO]
212.001 - 242.640            Holická        [MIMO]
242.641 - 400.000            Sokolská       [MIMO]
400.001 - 460.000            Holická        [MIMO]
460.001 - 472.000            Grios         [MIMO]
472.001 - 600.000            Budova
600.001 - 614.000            Komárek        [MIMO]
614.001 - 619.000            Kostel
619.001 - 620.000            Holická        [MIMO]
620.001 - 630.000            Kostel
640.001 - 649.000            Kostel
649.001 - 650.000            Holická        [MIMO]
650.001 - 800.000            Kostel
991.100 - 995.000            Holická        [MIMO]
1-100 000 - 1-118.999          Budova
1-119...............          Volný výběr
II 1 - 65.140              Holická        [MIMO]
II 65.141 - 204.440           Grios         [MIMO]
II204.441 - 295.000           Holická        [MIMO]
II295.001 - 298.000           Ostružnická      [MIMO]
II298.001 - 300.000           Budova
II300.001 - 350.000           Holická        [MIMO]
II630.001 - 640.000           Komárek        [MIMO]
II700.001 - 707.500           Sokolská       [MIMO]
II800.001 - 840.999           Budova
II841..............           Volný výběr
II850.001 - 861.000           Budova
II861.001..........           Kostel
III 1 - 54.075             Holická        [MIMO]
III 54.076 - 209.440          Budova
III209.441 - 300.000          Komárek        [MIMO]
III300.001 - 302.119          Kostel
III302.120..........          Budova
III640.000 - 642.000          Holická        [MIMO]
IV 51.740 - 300....           Budova
V,VI {mapy}               Budova
B,P                   Holická        [MIMO]
E,K,R,S,T,VF,Z             Budova
H                    Sokolská       [MIMO]
X                    Komárek        [MIMO]
Knihy do r. 1800            HolickáTrezor     [MIMO]

V následujících dvou grafech bych rád zmapoval situaci v posledním desetiletí v oddělení Správy a ochrany fondů, kdy docházelo k rozsáhlým stěhovacím akcím :

Zpětné řazení knih a požadavky do pobočných skladů:

Zpětné řazení knih a požadavky do pobočných skladů

Každoročně se zvyšuje stav fondů ve vzdálenějších skladech a tím se zhoršují podmínky obsluhy uživatelů knihovny a přibývá práce pracovníkům oddělení Správy a ochrany fondů. Sklady v hlavním depozitu a v přilehlém "červeném kostele" jsou již řadu let přeplněny a aby v nich bylo uvolněno místo pro nejnovější a nejpoužívanější přírůstek je třeba každý rok uskutečnit řadu přesunů knih, k nimž jsou určeni pracovníci vykonávající v knihovně náhradní vojenskou službu.

Stav depozitářů Vědecké knihovny v Olomouci :

Komárek

Teplota : 10 stupňů Celsia /optimální teplota - 15 stupňů Celsia/

Vlhkost : 35 % relativní vlhkost vzduchu /optimální vlhkost - 50 %/

Možnost uložení přírůstků : 0

Poznámky : Problémy se statikou objektu, objekt odprodán soukromému majiteli, nutno vystěhovat knihovní fondy.

Sokolská

Teplota : - 2 stupně Celsia /optimální teplota - 15 stupňů Celsia/

Vlhkost : 53 % relativní vlhkost vzduchu /optimální vlhkost - 50 %/

Možnost uložení přírůstků : Cca 100 kapes pro nová čísla periodik v tomto depozitu

Poznámky : Velké problémy s vlhkostí v přízemí skladu - povodně z r. 1997 - zapojení Hydropolu

GRIOS

Teplota : 15 stupňů Celsia /optimální teplota - 15 stupňů Celsia/

Vlhkost : 40 % relativní vlhkost vzduchu /optimální vlhkost - 50 %/

Možnost uložení přírůstků : V roce 2002 sem bude umístěna sign. : 472 000 - 480 000

Poznámky : Možnost pronájmu dalších prostor na základě dohody s fy. GRIOS.

Holická

Teplota : 20 stupňů Celsia /optimální teplota - 15 stupňů Celsia/

Vlhkost : 40 % relativní vlhkost vzduchu /optimální vlhkost - 50 %/

Možnost uložení přírůstků : Cca 50 novin. regálů pro přibývající periodika

Poznámky : V roce 2001 bylo zde vytvořeno několik desítek dalších novinových regálů pro přibývající periodika, která se velmi rychle zaplňují.

Ostružnická

Teplota : 11 stupňů Celsia /optimální teplota - 15 stupňů Celsia/

Vlhkost : 51 % relativní vlhkost vzduchu /optimální vlhkost - 50 %/

Možnost uložení přírůstků : Cca 100 kapes pro uložení přírůstků kvartového formátu

Poznámky : V roce 2000 byl vybudován tento depozitář v budově ředitelství VKOL. Mikroklimatické podmínky jsou zde bohužel velmi kolísavé a závislé na ročním období. S příchodem chladnějších měsíců vlhkost roste a začala se zde objevovat plíseň. Knihy byly ošetřeny a byl zde instalován danterm, ale k trvalému uložení knihovního fondu se jeví tento sklad nevhodný.

Kostel

Teplota : 5 stupňů Celsia /optimální teplota - 15 stupňů Celsia/

Vlhkost : 44 % relativní vlhkost vzduchu /optimální vlhkost - 50 %/

Možnost uložení přírůstků : Cca 100 kapes pro uložení přírůstků kvartového formátu

Poznámky : Zpuchřelý strop opadává do knihovního fondu, díry v mozaikách v oknech sem dopadá značné množství prachu a nečistot, sklad je umístěn na nejrušnější ulici v Olomouci.

Hlavní depozitář - Bezručova

Teplota : 18 stupňů Celsia /optimální teplota - 15 stupňů Celsia/

Vlhkost : 55 % relativní vlhkost vzduchu /optimální vlhkost - 50 %/

Možnost uložení přírůstků : Knihy z tohoto depozitu musíme neustále stěhovat pro vytvoření místa pro nový a nejpoužívanější přírůstek knih. fondu

Poznámky : V roce 2002 budeme stěhovat sign. 472 000 - 480 000 a dle potřeby budou provedeny další aktuální přesuny především kvartového formátu knih, kde by bylo vhodné co nejdříve sloučit obě přibývající signaturové řady kvartového formátu. U oktávového formátu k tomuto sloučení již došlo a velmi nám to usnadnilo práci nejen našeho oddělení.

Trezor - Bezručova ulice

Teplota : 20 stupňů Celsia /optimální teplota - 15 stupňů Celsia/

Vlhkost : 30 % relativní vlhkost vzduchu /optimální vlhkost - 50 %/

Poznámky : V trezoru je nutno snížit teplotu a zvlhčit staré tisky uložené v tomto prostoru, jinak bude docházet k degradaci papíru a pergamenu vlivem velkého vysoušení.

Provizorní sklad

Poznámka na závěr : Pouze přestavba tohoto depozitu v blízkosti hlavní budovy knihovny může velmi zrychlit a zkvalitnit služby pro naše uživatele, aby nemusely být odsunovány další a další knihy do vzdálených depozitářů a naši uživatelé na jejich přinesení nemuseli čekat delší dobu.

Poznámka - Všechny udávané hodnoty teploty a vlhkosti byly měřeny v zimních měsících roku 2001.

Úsek historických fondů

Úsek historických fondů zajišťuje provoz studovny, zpracování starých tisků, prezentaci historického knižního fondu a ochranu nejvzácnějších památek.

V rámci běžného chodu studovny historických fondů byla poskytována odborná poradenská činnost, zájemcům z řad odborné veřejnosti byly k prezenčnímu studiu zpřístupňovány především rukopisy, inkunábule a staré tisky, ale také tituly z příruční knihovny.

Ve spolupráci s úsekem reprografických služeb byly vyřizovány časté požadavky badatelů, převážně zahraničních, na tvorbu kopií a mikrofilmů.

Také v loňském roce se uskutečnila řada exkurzí, při nichž měli zejména vysokoškolští studenti řady oborů - historie, bohemistiky, knihovědy, dějin umění nebo teologie - možnost seznámit se s reprezentativními exempláři z historického fondu. Odborné semináře zaměřené na práci s historickými prameny a kodikologii zde několikrát absolvovali posluchači archívnictví a historie FF UP a Ostravské univerzity. Výjimkou nebyly ani zahraniční exkurze, např. z USA a Polska.

Celkem čtyřikrát bylo vyhověno žádosti o vydání osvědčení podle zákona 71/1994 sb. o vývozu a prodeji předmětů kulturní hodnoty.

Pokračovalo zpracovávání rezervních fondů, tj. svozových starých tisků. Interní databáze uložená v ISISu byla na jaře konvertována do Alephu, proto bylo nutné zkontrolovat všechny stávající záznamy, některým tiskům nově přidělit signatury, případně opravit duplicitní údaje o přírůstkových číslech. Údaje vzniklé zpracováním rezervních fondů (453 tituly) tvoří součást databáze starých tisků - ta obsahuje také záznamy vytvářené v souvislosti s retrokonverzí katalogu starých tisků (10 210 titulů) a záznamy o titulech, jež jsou součástí ucelené sbírky knihovny litoměřických dominikánů (1 104 dokumenty).

Výsledekem opětovné účasti v projektu Memoriae Mundi Series Bohemica a následné spolupráce s firmou Albertna icome Praha je vznik dvanácti sad nových CD-ROMů s digitálními kopiemi jedinečných bohemikálních památek uložených ve VKOL. Přínos této aktivity se projevil mj. i tím, že bylo možné uspokojit zájem, který projevili badatelé o zkoumání rukopisů, jejichž fyzický stav znemožňuje prezenční studium nebo pořizování mikrofilmů (např. Evangeliář olomoucký, O sv. Jeronýmovi knihy troje).

Počátkem roku byla VKOL svými nejvzácnějšími kodexy zastoupena v Římě na výstavě Ultimi fiori del medioevo, která seznamovala italské publikum s pozdně gotickou výtvarnou kulturou Moravy a Slezska. Při prezentaci historických fondů se však rozvíjely kontakty především s tuzemskými institucemi, zejména s Národní galerií. Ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci byly zahájeny přípravy expozice Florenťané, která by měla pod záštitou NG přiblížit tvorbu italských malířů, veřejnosti by tak měla být zpřístupněna též některá díla z olomoucké sbírky staré kresby (práce A. Ciampelliho, S. Pignoniho aj.). Čtyři unikátní staré tisky z fondu VKOL mohli shlédnout návštěvníci výstavního projektu Sláva barokní Čechie připraveného taktéž NG. Významné památky české knižní kultury 17. a 18. století byly počátkem září představeny přímo návštěvníkům a čtenářům VKOL - v rámci Dnů evropského dědictví, jejichž ústředním tématem se stala barokní kultura, byla v prostorách knihovny instalována krátkodobá výstava starých tisků.

Účast na jakýchkoliv výstavních projektech by nebyla možná bez spolupráce s restaurátorskou dílnou, protože všechny vystavované tituly musí být odborně posouzeny, u většiny z nich je nezbytné optimalizovat jejich fyzický stav.

V polovině roku se VKOL zapojila do významného celoevropského programu Rinascimento virtuale, který je zaměřen na znovuobjevení a záchranu skrytých textových vrstev palimpsestů z období antiky, středověku i renesance prostřednictvím použití nemodernějších digitalizačních technologií.

V říjnu pořádala VKOL společně se Sdružením knihoven ČR již desátý ročník odborné konference Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, věnovaný tématu Paměti - způsob zobrazení skutečnosti Dvoudenní setkání (17. a 18. října), kterého se po čase zúčastnili mj. specialisté ze Slovenska, zachycuje připravovaný sborník .

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist