Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

VZ2001 ZPRACOVÁNÍ FONDŮ

 1. Jmenná katalogizace
 2. Věcná katalogizace
 3. Tiskárna a katalogy

Jmenná katalogizace

Zpracování nových přírůstků

Ve jmenném popisu bylo v roce 2001 celkem zpracováno 15024 knihovních jednotek:

Měsíc počet jednotek měsíc počet jednotek
Leden
únor
březen
duben
květen
červen
1811
1504
1468
998
969
1327
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
787
1009
1269
1146
1615
1121

Počet tzv. pokračovacích děl dosáhl 1825 svazků.

Průměrná doba zpracování vyšla na 50 dnů.

Do souborného katalogu CASLIN bylo v dávkových měsíčních intervalech zasláno celkem 58859 zrevidovaných záznamů, z toho 39264 z retrokonverze:

Měsíc počet jednotek měsíc počet jednotek
Leden
únor
březen
duben
květen
červen
2038
2533
2895
3326
4861
7806
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
7976
3964
3535
5610
6654
7661
V srpnu proběhl upgrade ALEPHU 500 z verze 11.5 na verzi 14.2, což se odrazilo na rychlosti linky zpracování. Například rejstříky NK se staly na delší dobu nedostupnými, naše rejstříky nebyly úplné. Došlo též ke zpomalení odezvy počítačů. Naopak velkým přínosem se stala možnost globálních oprav a napojení na autoritní bázi SVK10, která je kopií autoritní báze NK.

Standardizace

Katalogizační problémy v oblasti jmenného zpracování fondů byly ve velké míře řešeny na půdě elektronické konference KATPOL a související webové rubriky Katalogizační politika. Navíc během roku proběhlo několik školení. Stále byly sledovány a akceptovány změny ve standardech jmenného popisu podle pravidel AACR2.

Intenzívní spolupráce probíhala s oddělením automatizace, které podle požadavků např. zapracovávalo úpravy do katalogizačních šablon a provádělo dolaďování tisku katalogizačních záznamů.

Soubory autorit

V průběhu roku 2001 jsme již rutinně používali soubory autorit z NK Praha. Probíhala tvorba záznamů autorit pro osobní jména a korporace ve spolupráci s věcným zpracováním fondů. Od listopadu jsme také měli možnost aktivně přispívat vlastními záznamy do souboru autorit, který spravuje Národní knihovna.

V rámci VISK9 (autority) probíhalo revidování přístupových personálních rejstříků, harmonizace s pražskými autoritními záznamy a propojování bibliografických záznamů se záznamy autoritními.

Věcná katalogizace

R. 2001 znamenal definitivní ukončení pravidelné péče o předmětový lístkový katalog. Přibližně do začátku léta byly ještě tištěny a vřazovány záznamy s vročením 2000, který je administrativně posledním rokem trvání předmětového katalogu. Od 1. července přešel věcný popis na novou metodiku zpracování, přizpůsobenou modernímu úzu Národní knihovny a v podstatě světovému pojetí věcných selekčních prvků.

Místo klasických hesel se začala do pole 660 ukládat jednoduchá hesla s přirozeným pořádkem slov (podobná klíčovým slovům), obsahující minimum podpolí v předem definovaných případech. Mezinárodní desetinné třídění v poli 675 se začalo řídit podle MRF (Master of Reference File), přístupné v aktualizované podobě v Národní knihovně, jinak také prostřednictvím CD-ROMu. Velkého významu nabyla správa souborů autorit. Všechny pracovnice byly proškoleny, jak vyhledávat i vytvářet autoritní záznamy. Dvě pracovnice vyčlenily část úvazků na sjednocování autorit - osobních jmen, korporací, rodů a rodin, názvů děl jako předmětu, obecně věcných hesel, geografických hesel, regionálního kódu a formálních deskriptorů. Výbornou pomůckou jim bylo zavedení globálních oprav, které dosáhly v 2. polovině roku řádově tisíců. Zatím nebyly zavedeny odkazy.

Kromě zpracování běžného přírůstku byly splněny další významné úkoly, zejména související s projektem VISK 9 (revize zkrácených záznamů a zácvik externích pracovníků). 1 praovnice (M. Mátlová) složila první ze 4 zkoušek na ECDL.

Zpracování běžného přírůstku bylo poměrně plynulé, přestože změny v metodice a vedlejší práce měly i v tomto roce poměrně velký rozsah. Oproti plánovanému číslu je sice velký rozdíl, přesto do r. 2002 nezůstalo větší množství nezpracovaných knih. Rozdíl plánovaného a skutečného čísla jde částečně na vrub složení dávek (500-600 sv. byly další výtisky, které figurují ve jmenném zpracování, ale nezapočítávají se do věcného zpracování), částečně (200 sv.) byly oproti původnímu předpokladu zpracovány už v oddělení doplňování fondů (věcné zpracování časopisů), a do odd. věcného popisu tudíž nepřišly.

Podíl věcného zpracování představoval 95,3 procent celkového objemu jmenně zpracovaných knih.

Po provedení upgradu systému Aleph se značně zpomalila odezva počítačů a zkomplikoval přístup do rejstříků Národní knihovny v Praze. Postupně se i s tímto handicapem pracovnice vyrovnaly, doba zpracování zůstala na celoročním průměru 49,9 dne, což je zlepšení proti r. 2000 (68 dní). Ukazuje to na jistou stabilizující tendenci v práci s formátem UNIMARC a souborným katalogem.

Systematicky bylo zpracováno knihovních jednotek  14 328
Z toho zahraničních dizertací             124
Beletrie                      2 350
Hudebnin                       112
Předmětově bylo zpracováno knihovních jednotek   11 516

Do věcných katalogů bylo vřazeno 17 287 záznamů.

Tiskárna a katalogy

Úpravy standardů ve jmenném zpracování se promítají i do úprav tiskových výstupů.

Na úseku tiskárny se prováděl tisk záznamů do hlavního, místního, sbírkového, hudebního katalogu, dále tisk záznamů hromadné novinkové služby, knihovnické literatury, regionálií a časopisů. Podle časových možností byly znovu vytisknuty a vřazeny opotřebované lístky ze čtenářských katalogů. Již nepokračoval tisk lístků pro předmětový katalog.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist