Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Tématické rešerše VKOL v roce 2000


 1. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
 2. Filozofie, psychologie, etika
 3. Náboženství, teologie, církve
 4. Společenské vědy (obecně), sociografie
 5. Politika
 6. Ekonomické vědy
 7. Právo, veřejná správa, vojenství
 8. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
 9. Přírodní vědy
 10. Lékařství
 11. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
 12. Zemědělství
 13. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
 14. Jazykověda
 15. Geografie, biografie, dějiny

A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika MDT 0

KRÁTKÁ, L. Soupis zahraničních časopisů z oblasti lékařství odebíraných SVKOL v roce 2000 a objednaných na rok 2001. Časové rozmezí: 2000Jazykové vymezení: angličtina, slovenština, němčina, ruština, polština Druh literatury: časopisy Počet záznamů: 88
BIS 101/2002

KRÁTKÁ, L. Soupis zahraničních časopisů, objednaných SVKOL na rok 2001. Časové rozmezí: 2000Jazykové vymezení: Jazykové vymezení: angličtina, slovenština, němčina, ruština, polština, francouzština, italština, ukrajinština, bulharština, španělština, čeština, slovinština Druh literatury: časopisy Počet záznamů: 88
BIS 101/2002

B. Filozofie, psychologie, etika MDT 1

KARÁSKOVÁ, R. Psychorelaxační techniky. Časové rozmezí: 1995-1999 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 27
BIS 90/2000

C. Náboženství, teologie, církve MDT 2

D. Společenské vědy (obecně), sociografie, sociologie MDT 3, 30-31

KARÁSKOVÁ, R. Dění ve Velkých Kunčicích a Protialkoholní léčebně Parmovicích v letech 1913-1916. Časové rozmezí: 1913-1916 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: články Počet záznamů: 43
BIS 19/2000

KARÁSKOVÁ, R. Kleptomanie. Časové rozmezí: 1996 Jazykové vymezení : slovenština Druh literatury: článek Počet záznamů: 1
BIS 1/2000

KRÁTKÁ, L. Sociální postoje. Časové rozmezí: 1971-1999 Jazykové vymezení : čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 94
RE 30/2000

KRÁTKÁ, L. Stereotypy, předsudky, tabu. Časové rozmezí: 1970-1999 Jazykové vymezení : čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 86
RE 31/2000

E. Politika MDT 32

F. Ekonomické vědy MDT 33

KARÁSKOVÁ, R. Firma Ander - ASO. Časové rozmezí: 1933-1999 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy, články, časopis Počet záznamů: 6
BIS 54/2000

KARÁSKOVÁ, R. Olomoucká Obchodní a živnostenská komora. Časové rozmezí: 1992-1997 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: články Počet záznamů: 16
BIS 109/2000

KARÁSKOVÁ, R. Uzavírání obchodních smluv. Časové rozmezí: 1992-2000 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 23
BIS 103/2000

KRÁTKÁ, L. Daně v zahraničí, zvláště v Evropě. Časové rozmezí: 1992-2000 Jazykové vymezení : čeština, angličtina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 13
BIS 80/2000

KRÁTKÁ, L. Obchodování s cennými papíry. Časové rozmezí: 1908-1999 Jazykové vymezení : čeština, angličtina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 15
BIS 13/2000

KRÁTKÁ, L. Současné bankovnictví v Čechách. Časové rozmezí: 1991-1999 Jazykové vymezení : čeština, angličtina Druh literatury: knihy, časopisy Počet záznamů: 33
BIS 27/2000

G. Právo, veřejná správa, vojenství, sociální práce MDT 34-36

H. Výchova vzdělávání, metrologie, národopis MDT 37-39

KARÁSKOVÁ, R. Ladislav Horák - o něm; pedagog, vlastivědný pracovník. *20.7.1874 -+26.7.1966. Časové rozmezí: 1954-1959 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: články Počet záznamů: 4
BIS 22/2000

KRÁTKÁ, L. Příprava učitele na výuku za využití moderních didaktických prostředků. Časové rozmezí: 1980-2000 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 113
RE 38/2000

I. Přírodní vědy MDT 5

KARÁSKOVÁ, R. Meristémová kultura. Časové rozmezí: 1996-1999 Jazykové vymezení : čeština, angličtina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 3
BIS 72/2000

KRÁTKÁ, L. Antropologie - do r. 1946 (se zaměřením na kulturní a sociální antropologii, neobsahuje antropologii archeologickou). Časové rozmezí: 1858-1946 Jazykové vymezení : čeština, slovenština Druh literatury: knihy, časopisy, články Počet záznamů: 321
RE 40/2000

KRÁTKÁ, L. Bobr evropský. Castor Fiber. Časové rozmezí: 1943-2000 Jazykové vymezení : čeština, němčina, francouzština Druh literatury: knihy, články, xerokopie Počet záznamů: 44
BIS 49/2000

KRÁTKÁ, L. Dálkový průzkum Země - metody, využití. Časové rozmezí: 1978-2000 Jazykové vymezení : čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, časopis Počet záznamů: 74
RE 39/2000

KRÁTKÁ, L. Lihobenzin. Časové rozmezí: 1997-2000 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: vyhlášky, články Počet záznamů: 4
BIS 89/2000

KRÁTKÁ, L. Pektin a amidace. Časové rozmezí: 2000 Jazykové vymezení : angličtina Druh literatury: články Počet záznamů: 2
BIS 86/2000

KRÁTKÁ, L. Pufry. Tlumivé roztoky. Časové rozmezí: 1990-1994 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 5
BIS 107/2000

J. Lékařství MDT 61

KARÁSKOVÁ, R. Cesare Lombroso. Italský lékař, psychiatr, anthropolog. *1836 Benátky - +1909 Turin. Časové rozmezí: 1869-1922 Jazykové vymezení : čeština, němčina, francouzština, maďarština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 9
RE 32/2000

KRÁTKÁ, L. Ebola. Časové rozmezí: 1999-2000 Jazykové vymezení : čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 154
BIS 93/2000

KRÁTKÁ, L. Využití jógy v komplexní léčbě psychiatrických pacientů. Časové rozmezí: 1966-2000 Jazykové vymezení : čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 40
BIS 98/2000

K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl MDT 62, 64-69

KARÁSKOVÁ, R. Chitin a chitosan. Časové rozmezí: 1997-2000 Jazykové vymezení : angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 65
BIS 73/2000

KARÁSKOVÁ, R. Větrné elektrárny. Časové rozmezí: 1944-1998 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 10
BIS 114/2000

KARÁSKOVÁ, R. Vývoj služeb ve stravování. Časové rozmezí: 1947-1993 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 14
BIS 66/2000

KRÁTKÁ, L. Parafín a výrobky z parafínu. Časové rozmezí: 1929 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: kniha Počet záznamů: 1
BIS 47/2000

KRÁTKÁ, L. Prodej metodou SPIN. Časové rozmezí: 1988-2000 Jazykové vymezení : čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 8
BIS 84/2000

L. Zemědělství MDT 63

KARÁSKOVÁ, R. Dějiny myslivosti. Časové rozmezí: 1910-1998 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 22
BIS 62/2000

KRÁTKÁ, L. Japonské zahrady. Časové rozmezí: 1929-1999 Jazykové vymezení : čeština, němčina, angličtina, ruština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 33
BIS 7/2000

KRÁTKÁ, L. Prasata. Časové rozmezí: leden - srpen 2000 Jazykové vymezení : čeština, slovenština Druh literatury: články Počet záznamů: 182
BIS 83/2000

M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry MDT 7

HEJMOVSKÝ, A. Americká retuš. Časové rozmezí: 1982-1998 Jazykové vymezení : čeština, ruština Druh literatury: knihy, článek Počet záznamů: 5
BIS 108/2000

KARÁSKOVÁ, R. Ladislav Novák - pseudonym Jaroslav Hadlíz. (*4.8.1925 Turnov - +28.7.1999) - Středoškolský profesor, výtvarník, prozaik, parafráze indiánské a překlady eskymácké poezie, překlady z francouzštiny a němčiny. Časové rozmezí: 1965-2000 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 23
RE 37/2000

KARÁSKOVÁ, R. Niccolo Paganini - italský houslový virtuóz, skladatel a pedagog. *27.10.1782 Ženeva - +27.5.1840 Nice. Časové rozmezí: 1830-1981 Jazykové vymezení : čeština, slovenština, němčina, italština, ruština, angličtina, polština Druh literatury: knihy, hudebniny, internetové stránky Počet záznamů: 43
RE 35/2000

KARÁSKOVÁ, R. Stavba dřevěných srubů. Stavba vodních mlýnů. Časové rozmezí: 1937-1987 Jazykové vymezení : čeština, slovenština, němčina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 7
BIS 41/2000

KARÁSKOVÁ, R. Vídeňská secese - Art Deco - 1898-1926 - Nábytek. Časové rozmezí: 1898-1999 Jazykové vymezení : čeština, němčina, francouzština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 14
RE 34/2000

KRÁTKÁ, L. Bytová architektura v ČR od roku 1945 do současnosti. Časové rozmezí: 1948-2000 Jazykové vymezení : čeština, slovenština Druh literatury: knihy, časopisy, články [2000] Počet záznamů: 114
BIS 123/2000

KRÁTKÁ, L. Emil Filla. Akademický malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik, pedagog, redaktor. *3. nebo 4.4.1882 Chropyně u Kojetína - +7.10.1953 Praha. - O NĚM. Časové rozmezí: 1932-1992 Jazykové vymezení : čeština, slovenština, němčina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 35
RE 28/2000

KRÁTKÁ, L. Jan Jiří Bendl (asi 1620 - 1680) - sochař, řezbář raného baroka. Časové rozmezí: 1937-1982 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy, xerokopie Počet záznamů: 2
BIS 24/2000

KRÁTKÁ, L. Jazzové skladby pro klavír. Časové rozmezí: 1927-1998 Jazykové vymezení : čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, noty Počet záznamů: 26
BIS 61/2000

N. Jazykověda, literatura MDT 8

KARÁSKOVÁ, R. Bedřich Konařík. Časové rozmezí: 1895-1942 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 17
BIS 76/2000

KARÁSKOVÁ, R. Jiří Kolář. Básník, překladatel z angličtiny a němčiny, grafik. (*24.9.1914v Protivíně -). Časové rozmezí: 1945-2000 Jazykové vymezení : čeština, němčina, francouzština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 57
RE 36/2000

KRÁTKÁ, L. Holocaust v krásné literatuře. Časové rozmezí: 1947-1999 Jazykové vymezení : čeština, slovenština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 129
RE 33/2000

KRÁTKÁ, L. Recenze na knihu Ladislava Fukse: "Pan Theodor Mundstock" . Časové rozmezí: 1963-1973 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: recenze Počet záznamů: 11
BIS 37/2000

O. Geografie, biografie, dějiny MDT 9

KARÁSKOVÁ, R. Jeane d'Arc (1412-1431). Časové rozmezí: 1856-1994 Jazykové vymezení : čeština, slovenština, francouzština, ruština, němčina, srbochorvatština, polština, angličtina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 49
RE 29/2000

KARÁSKOVÁ, R. Nová Zéland. Časové rozmezí: 1977-1999 Jazykové vymezení : čeština, němčina, angličtina Druh literatury: knihy, xerokopie Počet záznamů: 14
BIS 55/2000

KARÁSKOVÁ, R. Prusko-rakouská válka 1866. Časové rozmezí: 1866-1997 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 27
BIS 122/2000

KARÁSKOVÁ, R. Třicetiletá válka na Moravě. Časové rozmezí: 1843-1996 Jazykové vymezení : čeština, polština, němčina, angličtina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 30
BIS 120/2000

KRÁTKÁ, L. Dělostřelectvo za třicetileté války. Časové rozmezí: 1979-1998 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy, články, xerokopie Počet záznamů: 4
BIS 60/2000

KRÁTKÁ, L. Historie Moravského Berouna. Časové rozmezí: 1901-1972 Jazykové vymezení : čeština, němčina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 7
BIS 31/2000

KRÁTKÁ, L. Odborná literatura z oboru historie vyšlá v 90. letech 20. století psaná v ruském jazyce v SVKOL. Časové rozmezí: 1950-2000 Jazykové vymezení : ruština Druh literatury: knihy, časopisy Počet záznamů: 19
BIS 74/2000

KRÁTKÁ, L. Seznam proboštů královské kolegiátní kapituly na Vyšehradě a přehled zemských a dvorských úředníků za vlády Přemysla Otakara II. a Václava II. Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: xerokopie
BIS 125/2000

Aktualizováno: 22.07.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist