Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Tématické rešerše VKOL v roce 2001


 1. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
 2. Filozofie, psychologie, etika
 3. Náboženství, teologie, církve
 4. Společenské vědy (obecně), sociografie
 5. Politika
 6. Ekonomické vědy
 7. Právo, veřejná správa, vojenství
 8. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
 9. Přírodní vědy
 10. Lékařství
 11. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
 12. Zemědělství
 13. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
 14. Jazykověda
 15. Geografie, biografie, dějiny

A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika, knihovnictví MDT 0

KRÁTKÁ, L. Seznam zahraničních periodik s lékařskou tematikou odebíraných VKOL od r. 1976 do r. 2001. Časové rozmezí: 1976-2001Jazykové vymezení: angličtina,, slovenština, němčina, ruština, polština Druh literatury: časopisy Počet záznamů: 314
IS 57/2001

KRÁTKÁ, L. Seznam zahraničních periodik s lékařskou tematikou odebíraných VKOL v roce 2001. Časové rozmezí: 2001Jazykové vymezení: angličtina,, slovenština, němčina, ruština, polština, francouzština Druh literatury: časopisy Počet záznamů: 82
IS 57/2001

B. Filozofie, psychologie, etika MDT 1

C. Náboženství, teologie, církve MDT 2

KARÁSKOVÁ, R. Piaristé v Lipníku. Časové rozmezí: 1950-1992 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 3
IS 78/2001

KARÁSKOVÁ, R. Pravoslavné církve na Ukrajině, Bělorusku, Baltských zemích a Finsku. Časové rozmezí: 1990-1999 Jazykové vymezení : čeština, ruština, polština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 15
IS 89/2001

KARÁSKOVÁ, R. Reformace francouzská. Církve francouzské protestantské. Kultura francouzská protestantská. Časové rozmezí: 1849-1998 Jazykové vymezení : čeština, francouzština, slovenština, němčina, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 43
IS 50/2001

KARÁSKOVÁ, R. Rodinná katecheze. Časové rozmezí: 1990-2001 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 20
IS 77/2001

KRÁTKÁ, L. Hugenoti. Časové rozmezí: 19995-1996 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 2
IS 43/2001

D. Společenské vědy (obecně), sociografie, sociologie MDT 3; 30-31

KARÁSKOVÁ, R. Analýza názorů, postojů a informovanosti obyvatel města Šumperka v oblasti volnočasových aktivit. Časové rozmezí: 1970-1999 Jazykové vymezení : čeština, slovenština Druh literatury: knihy, časopisy, články Počet záznamů: 58
RE 46/2001

E. Politika MDT 32

KARÁSKOVÁ, R. Vliv OSN na dekolonizaci světa. Časové rozmezí: 1960-1996 Jazykové vymezení : slovenština, čeština Druh literatury: knihy, xerox Počet záznamů: 10
IS 88/2001

KRÁTKÁ, L. Organizace TODT. Časové rozmezí: 1994-1996 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: články Počet záznamů: 3
IS 30/2001

KRÁTKÁ, L. Regionalismus a úloha politických aktérů v decentralizaci. Časové rozmezí: 1920-2000 Jazykové vymezení : čeština, slovenština, angličtina Zaměření: politika, veřejná správa Druh literatury: knihy, články, časopis Počet záznamů: 171
RE 44/2001

KRÁTKÁ, L. Volební reforma v ČR. Časové rozmezí: 1998-2001 Jazykové vymezení : čeština, Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 292
IS 87/2001

F. Ekonomické vědy MDT 33

KARÁSKOVÁ, R. Spotřebitelské ceny - zboží - konec 18. stol. . Časové rozmezí: 1950-1996 Jazykové vymezení : čeština, polština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 6
IS 25/2001

KRÁTKÁ, L. Burza a burzovnictví. Časové rozmezí: 1990-2000 Jazykové vymezení : čeština, němčina, francouzština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, časopisy Počet záznamů: 93
IS 32/2001

KRÁTKÁ, L. Ekonomika v pojišťovnictví. Časové rozmezí: 1986-2001 Jazykové vymezení : čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 55
IS 31/2001

G. Právo, veřejná správa, vojenství, sociální práce MDT 34-36

KARÁSKOVÁ, R. Československé legie v Rusku 1914-1920. Časové rozmezí: 1919-2000 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 117
IS 51/2001

KARÁSKOVÁ, R. Ohlasy na zavedení všeobecného volebního práva v roce 1907. Časové rozmezí: 1907-1908 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy, články, časopisy Počet záznamů: 31
IS 63/2001

H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis MDT 37-39

KARÁSKOVÁ, R. Národopisný traktát Jana Holešovského o vánočních zvycích. Časové rozmezí: 1894-1961 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy, xerokopie Počet záznamů: 7
IS 78/2001

KARÁSKOVÁ, R. Použití didaktické techniky při výuce na střední škole. Časové rozmezí: 1992-1999 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: články Počet záznamů: 17
IS 26/2001

KARÁSKOVÁ, R. Výchova dítěte. Příručky a učebnice pro učitele. Časové rozmezí: 1927-1964 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 80
RE 42/2001

KARÁSKOVÁ, R. Zdobení těla u mimoevropských národů vedoucí k deformaci a mutilaci [znetvoření těla]. Časové rozmezí: 1921-2000 Jazykové vymezení : čeština, angličtina, němčina, ruština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 65
RE 51/2001

KRÁTKÁ, L. Katolická pedagogika. Časové rozmezí: 1991-2000 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 39
IS 84/2001

I. Přírodní vědy MDT 5

KARÁSKOVÁ, R. Buk lesní (Fagus Sylvatica - Fagus Silvatica). Časové rozmezí: 1955-1985Jazykové vymezení : čeština, němčina, angličtina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 9
IS 33/2001

J. Lékařství MDT 61

KARÁSKOVÁ, R. Benigní onemocnění prsu . cystická mastopatie - terapie. Časové rozmezí: 1993-1999 Jazykové vymezení : čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 25
IS 35/2001

KARÁSKOVÁ, R. Coma vigile - hluboké bezvědomí. Časové rozmezí: 1929-1994 Jazykové vymezení : čeština, ruština, němčina, slovenština, angličtina Druh literatury: článek, knihy, xerokopie Počet záznamů: 17
IS 37/2001

KARÁSKOVÁ, R. Práva pacientů v medicíně. Časové rozmezí: 1988-1998 Jazykové vymezení : čeština, slovenština Druh literatury: knihy, xerokopie Počet záznamů: 8
IS 16/2001

KARÁSKOVÁ, R. Vojtova metoda. Časové rozmezí: 1988-1997 Jazykové vymezení : čeština, slovenština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 9
IS 18/2001

KRÁTKÁ, L. Pooperační a následná péče po totální endoprotéze kolenního a kyčelního kloubu - informovanost pacientů a rodiny. Časové rozmezí: 1978-2000 Jazykové vymezení : čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 52
IS 5/2001

KRÁTKÁ, L. Problematika mobility u osob s postižením pohybového a nosného aparátu. Časové rozmezí: 1981-2000 Jazykové vymezení : čeština, slovenština Druh literatury: knihy, časopisy, články Počet záznamů: 90
RE 41/2001

K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl MDT 62; 64-69

KARÁSKOVÁ, R. Jističe. Časové rozmezí: 1959-1972 Jazykové vymezení : čeština, slovenština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 3
IS 40/2001

KRÁTKÁ, L. Gastronomie - historie - 19.-20. stol. (hotely, restaurace). Časové rozmezí: 1917-2001 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 219
RE 49/2001

KRÁTKÁ, L. Lodní modelářství a řízení modelů RC souprav. Časové rozmezí: 1955-1989 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy, časopisy Počet záznamů: 19
IS 46/2001

KRÁTKÁ, L. Moderní metody průmyslového inženýrství. Časové rozmezí: 1990-2000 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 35
IS 86/2001

KRÁTKÁ, L. Sluneční hodiny. Časové rozmezí: 1911-2001Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina Druh literatury: knihy, články, xerokopie Počet záznamů: 30
IS 65/2001

KRÁTKÁ, L. Textilní průmysl na Šumpersku. Časové rozmezí: 1862-2001 Jazykové vymezení : čeština, němčina Druh literatury: knihy, články, časopisy Počet záznamů: 367
RE 47/2001

L. Zemědělství MDT 63

KARÁSKOVÁ, R. Skladování tekutých mléčných výrobků. Časové rozmezí: 1999 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: článek Počet záznamů: 1
IS 39/2001

KRÁTKÁ, L. Prasata. Časové rozmezí: srpen-prosinec 2000 Jazykové vymezení : čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: články Počet záznamů: 129
IS 15/2001

M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry MDT 7

KARÁSKOVÁ, R. Ilustrace od Cyrila Boudy v knižní produkci v letech 1922-1946 ve fondu SVKOL. Časové rozmezí: 1922-1946 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 27
RE 48/2001

KARÁSKOVÁ, R. Ilustrace od Cyrila Boudy v knižní produkci do r. 2000. Časové rozmezí: 1922-2000 Jazykové vymezení : čeština, němčina, italština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 104
IS 75/2001

KARÁSKOVÁ, R. Středověká hudba Židů. Časové rozmezí: 1992-2001 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: články Počet záznamů: 37
IS 78/2001

KARÁSKOVÁ, R. Technika animace filmu. Časové rozmezí: 1940-1998 Jazykové vymezení : ruština, čeština, angličtina, polština, slovenština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 16
IS 10/2001

KRÁTKÁ, L. Ester Krumbachová (*12.11.1923 Brno - =13.1.1996 Praha)- divadelní výtvarnice, filmová scénaristka, režisérka, scénografka. Časové rozmezí: 1961-2000 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 81
RE 43/2001

KRÁTKÁ, L. Klaudius Madlmayr - architekt, (22.10.1891-30.3.1963). Časové rozmezí: 1939-1995 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: xerokopie, článek Počet záznamů: 5
IS 44/2001

KRÁTKÁ, L. Propagace české identity prostřednictvím sportu. Časové rozmezí: 1940-2000 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 12
IS 19/2001

KRÁTKÁ, L. Soupis not pro hru na keyboard. Časové rozmezí: 1993-2000Jazykové vymezení: čeština, němčina, angličtina Druh literatury: noty Počet záznamů: 46
IS 14/2001

N. Jazykověda, literatura MDT 8

KARÁSKOVÁ, R. Boris VIAN - život a dílo. Časové rozmezí: 1966-2000 Jazykové vymezení : čeština, slovenština, francouzština, angličtina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 19
IS 20/2001

KARÁSKOVÁ, R. Česká historická próza pro děti a mládež v letech 1980-2001. Časové rozmezí: 1979-2000 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 75
RE 45/2001

KARÁSKOVÁ, R. Překlady děl Jaroslava Seiferta a Františka Halase do němčiny. Časové rozmezí: 1952 -1999 Jazykové vymezení: němčina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 26
IS 73/2001

KARÁSKOVÁ, R. Recenze Komenského "Všenápravy". Časové rozmezí: 1950-1961 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 5
IS 22/2001

KRÁTKÁ, L. Alena Vostrá (17.5.1938 Praha - 15.4.2000 Praha, pseudonym Alena Králová) - spisovatelka scenáristka, dramatička - její tvorba pro děti a mládež. Časové rozmezí: 1961-2001 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 52
RE 50/2001

O. Geografie, biografie, dějiny MDT 9

KARÁSKOVÁ, R. Dějiny městské nemocnice v Ostravě. Časové rozmezí: 1882-1999 Jazykové vymezení : čeština, němčina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 15
IS 60/2001

KARÁSKOVÁ, R. Historie lipnických Židů. Časové rozmezí: 1896-1925 Jazykové vymezení : čeština, němčina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 5
IS 78/2001

Aktualizováno: 22.07.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist