Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Tématické rešerše VKOL v roce 2002


 1. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
 2. Filozofie, psychologie, etika
 3. Náboženství, teologie, církve
 4. Společenské vědy (obecně), sociografie
 5. Politika
 6. Ekonomické vědy
 7. Právo, veřejná správa, vojenství
 8. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
 9. Přírodní vědy
 10. Lékařství
 11. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
 12. Zemědělství
 13. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
 14. Jazykověda
 15. Geografie, biografie, dějiny

A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika, knihovnictví MDT 0

KARÁSKOVÁ, R. Počítačová kriminalita. Časové rozmezí: 1989-2002 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: články, knihy Počet záznamů: 46
IS 108/2002

KARÁSKOVÁ, R. Problematika čtenářství neslyšících. Časové rozmezí: 1981-2002 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy, články, internetové stránky Počet záznamů: 27 + 11 Internet. stran
IS 99/2002

KARÁSKOVÁ, R., KRÁTKÁ, L. Skautské hnutí v díle J. Foglara. Časové rozmezí: 1968-2002Jazykové vymezení: čeština Druh literatury : knihy, články Počet záznamů : 83
IS 119/2002

KRÁTKÁ, L. Seznam zahraničních periodik, odebíraných v roce 2002 VKOL. Časové rozmezí: 2002Jazykové vymezení: angličtina, slovenština, němčina, ruština, polština, francouzština, italština, ukrajinština, bulharština, španělština, čeština, slovinština Druh literatury: časopisy Počet záznamů: 376
IS 14/2002

KRÁTKÁ, L. Seznam zahraničních periodik s lékařskou tematikou odebíraných VK Ol v roce 2002. Časové rozmezí: 2002Jazykové vymezení: angličtina,, slovenština, němčina, ruština, polština Druh literatury: časopisy Počet záznamů: 78
IS 95/2002

B. Filozofie, psychologie, etika MDT 1

KARÁSKOVÁ, R. Problematika komunikace autistů pubertálního věku. Časové rozmezí: 1970-2002 Jazykové vymezení: čeština, polština, angličtina, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 29
IS 102/2002

KRÁTKÁ, L. Arne Naess (*1912- ) - norský filozof, horolezec, sociolog, ekolog-aktivista. Časové rozmezí: 1974-2001 Jazykové vymezení : angličtina Druh literatury: články Počet záznamů: 19
RE 53/2002

KRÁTKÁ, L. Eutanázie. Časové rozmezí: 1980-2002 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 333
IS 111/2002

KRÁTKÁ, L. Filozofie tělesné kultury v ČR. Časové rozmezí: 1947-2002 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 35
IS 71/2002

KRÁTKÁ, L. Syndrom týraného dítěte (CAN). Časové rozmezí: 1992-2002 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: články Počet záznamů: 124
RE 59/2002

KRÁTKÁ, L. Syndrom vyhoření. Časové rozmezí: 1990-2002 Jazykové vymezení : čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 91
RE 69/2002

KRÁTKÁ, L. Tvořivost, kreativita. Časové rozmezí: 1999-2002 Jazykové vymezení : čeština, němčina, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 187
IS 79/2002

C. Náboženství, teologie, církve MDT 2

KRÁTKÁ, L. Kult sv. Pavlíny v Olomouci a okolí v 17.-18. století (protimorová patronka Olomouce). Časové rozmezí: 1712-2002 Jazykové vymezení : němčina, čeština, latina Druh literatury: knihy, články, staré tisky Počet záznamů: 20
IS 63/2002

KRÁTKÁ, L. Protimoroví patroni v době baroka (16.-18. stol.). Časové rozmezí: 1599-2002 Jazykové vymezení: čeština, němčina, angličtina Druh literatury: knihy, staré tisky, články Počet záznamů: 86
IS 117/2002

D. Společenské vědy (obecně), sociografie, sociologie MDT 3; 30-31

KRÁTKÁ, L. Přístup k postiženým ve středověku. Časové rozmezí: 1991-2001 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, internetové stránky Počet záznamů: 23
IS 83/2002

KRÁTKÁ, L. Syndrom týraného dítěte (CAN). Časové rozmezí: 1992-2002 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: články Počet záznamů: 124
RE 59/2002

E. Politika MDT 32

KRÁTKÁ, L. Finsko a studená válka. Časové rozmezí: 1953-2002 Jazykové vymezení : čeština, angličtina, slovenština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 586
RE 75/2002

KRÁTKÁ, L. Vlastenectví, nacionalismus, xenofobie. Časové rozmezí: 1890-2001 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 253
RE 56/2002

F. Ekonomické vědy MDT 33

G. Právo, veřejná správa, vojenství, sociální práce MDT 34-36

KARÁSKOVÁ, R. Alkohol a drogová závislost u dětí a mládeže

Časové rozmezí: 1960-2002 Jazykové vymezení: čeština, němčina, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, článek z Internetu Počet záznamů: 120
IS 92/2002

KARÁSKOVÁ, R. Možná řešení situace obětí domácího násilí - azylové domy s neveřejnou adresou. Časové rozmezí: 1995-2002 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 47
IS 85/2002

KARÁSKOVÁ, R. Ohňový patent. Časové rozmezí: 1747-1884 Jazykové vymezení : němčina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 3
IS 69/2002

KRÁTKÁ, L. Oběti trestných činů : oběti interetnického a rasového násilí. Časové rozmezí: 1992-2002 Jazykové vymezení : čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články, internetové stránky Počet záznamů: 75
IS 90/2002

KRÁTKÁ, L. Obchodování s drogami jako forma organizovaného zločinu. Časové rozmezí: 1991-2002 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 170
IS 91/2002

KRÁTKÁ, L. Platnost právních úkonů. Časové rozmezí: 1993-2002 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, hesla ze slovníku Počet záznamů: 14
IS 93/2002

KRÁTKÁ, L. Pracovní právo v USA. Časové rozmezí: 1991-2001 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 6
IS 75/2002

H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis MDT 37-39

KARÁSKOVÁ, R. Agrese ve školním prostředí.

Časové rozmezí: 1954-2001 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 32
IS 73/2002

KARÁSKOVÁ, R. Alternativní pedagogika.

Časové rozmezí: 1990-2001 Jazykové vymezení: čeština, polština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 46
IS 26/2002

KARÁSKOVÁ, R. Haná, tradice a zvyky na Hané.

Časové rozmezí: 1813-1985 Jazykové vymezení : čeština, němčina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 140
RE 74/2002

KARÁSKOVÁ, R. Inscenační metody v pedagogice - hraní rolí. Časové rozmezí: 2000-2002 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: články Počet záznamů: 4
IS 44 /2002

KARÁSKOVÁ, R. Systém speciálního vzdělávání a výchovy v České republice. Časové rozmezí: 1914-2001 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: články, knihy Počet záznamů: 100
IS 62/2002

KARÁSKOVÁ, R. Systém speciálního vzdělávání a výchovy v Polsku. Časové rozmezí: 1994-2001 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, vyhlášky, xerox Počet záznamů: 8
IS 61/2002

KRÁTKÁ, L. Didaktické testy. Časové rozmezí: 1994-2002 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: články v časopisech, články na Internetu Počet záznamů: 40
IS 113/2002

KRÁTKÁ, L. Franz Hofmann (*1922- ) - pedagog, komeniolog. Časové rozmezí: 1957-1997 Jazykové vymezení : čeština, němčina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 67
RE 54/2002

KRÁTKÁ, L. Komunikace rodina - škola. Časové rozmezí: 1995-2002 Jazykové vymezení : čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 181 RE 66/2002

KRÁTKÁ, L. Problematika integrace zdravých a zdravotně postižených ve školství. Časové rozmezí: 1992-2002 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 154
IS 58/2002

KRÁTKÁ, L. Sluchové vnímání - fonematický sluch, hlásková analýza a syntéza, rytmická reprodukce u žáků 1. ročníku ZŠ, předpoklady ke čtení, poruchy. Časové rozmezí: 1998-2002Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 21
IS 64/2002

KRÁTKÁ, L. Staročeská svatba. Časové rozmezí: 1765-1932 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: kniha, starý tisk Počet záznamů: 2
IS 18/2002

I. Přírodní vědy MDT 5

KARÁSKOVÁ, R. Ekologická krize jako krize hodnot. Časové rozmezí: 1979-2001 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 61
IS 114/2002

KARÁSKOVÁ, R. Hydrologie. Časové rozmezí: 1962-1989 Jazykové vymezení : čeština, slovenština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 65
RE 55/2002

KARÁSKOVÁ, R. Chráněná krajinná oblast Jeseníky. Časové rozmezí: 1927-2002 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy, články, plné texty Počet záznamů: 165
RE 72/2002

KARÁSKOVÁ, R. RNDr. Vladimír Zicháček - články od něj. Časové rozmezí: 1976-1990 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: články Počet záznamů: 13
IS 115/2002

KARÁSKOVÁ, R. Xerotermní trávníky v oblasti středního Povltaví. Časové rozmezí: 1906-2000 Jazykové vymezení : čeština, francouzština, němčina Druh literatury: knihy, články, faktografické záznamy Počet záznamů: 43
RE 61/2002

KRÁTKÁ, L. Botanika - biotopy na hadcovém podloží. Časové rozmezí: 1912-2002 Jazykové vymezení : čeština, angličtina, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 323
RE 57/2002

KRÁTKÁ, L. Saprobiologické hodnocení kvality povrchových vod na základě organismů makrozoobentosu. Časové rozmezí: 1948-2001 Jazykové vymezení : čeština, slovenština, angličtina, němčina, bulharština, holandština, francouzština, švédština, portugalština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 150
RE 67/2002

J. Lékařství MDT 61

KARÁSKOVÁ, R. Canisterapie v logopedické intervenci.

Časové rozmezí: 1997-2002 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, internetové stránky Počet záznamů: 21
IS 110/2002

KARÁSKOVÁ, R. Narcismus. Časové rozmezí: 1991-2001 Jazykové vymezení : čeština, němčina Druh literatury: knihy, články, časopis, plný text Počet záznamů: 20
IS 13/2002

KRÁTKÁ, L. Efekt elektrické stimulace zdravých kosterních svalů člověka. Časové rozmezí: 1990-2002 Jazykové vymezení: slovenština, čeština, angličtina Druh literatury: články Počet záznamů: 108
IS 121/2002

KRÁTKÁ, L. Ergoterapie v péči o mentálně postižené. Časové rozmezí: 1957-2002 Jazykové vymezení: angličtina, ruština, slovenština, čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 71
IS 86/2002

KRÁTKÁ, L. Intoxikace cannabis za účelem jinakosti sexu. Časové rozmezí: 1869-2002 Jazykové vymezení : čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 220
RE 60/2002

KRÁTKÁ, L. Mutismus. Časové rozmezí: 1980-2002 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: kniha, články Počet záznamů: 37
IS 107/2002

KRÁTKÁ, L. Plochá noha - pes planovalgus. Studie plochých nohou v mladším školním věku, výzkumy plochých nohou v populaci. Časové rozmezí: 1953-2001 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 49
IS 87/2002

KRÁTKÁ, L. Poruchy adaptace dětí na nemocniční prostředí. Časové rozmezí: 1970-2000 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 94
IS 98/2002

KRÁTKÁ, L. Současný stav rehabilitace jedinců s protézou. Časové rozmezí: 1948-2002 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 69
IS 96/2002

KRÁTKÁ, L. Teatroterapie u mentálně retardovaných jedinců. Časové rozmezí: 1969-2002 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, polština, slovenština Druh literatury: knihy, články, časopis Počet záznamů: 142
IS 112/2002

K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl MDT 62; 64-69

KARÁSKOVÁ, R. Historie plynárenství Olomouce. Časové rozmezí: 1913-1994 Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 5
IS 31/2002

KARÁSKOVÁ, R. Školní sedací nábytek. Časové rozmezí: 1978-200 Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy, normy, článek Počet záznamů: 9
IS 48/2002

KRÁTKÁ, L. Kostým šaška. Časové rozmezí: 1893-1964 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, xeroxy Počet záznamů: 2
IS 6/2002

KRÁTKÁ, L. Ludvika Smrčková (23.2.1903 Kročehlavy - 20.1.1991 Praha)- její publikační činnost. Časové rozmezí: 1937-1988 Jazykové vymezení : čeština, francouzština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 60
RE 73/2002

L. Zemědělství MDT 63

M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry MDT 7

KARÁSKOVÁ, R. Čínské písně. Časové rozmezí: 1936-1995 Jazykové vymezení: čeština, čínština, angličtina Druh literatury: knihy, časopis, internetové stránky Počet záznamů: 15
IS 28/2002

KARÁSKOVÁ, R. Orientální břišní tanec. Časové rozmezí: 1915-2001 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: články, knihy, xeroxy Počet záznamů: 42
IS 42/2002

KRÁTKÁ, L. Divadlo Petra Bezruče v Ostravě. Časové rozmezí: 1998-2002 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: články Počet záznamů: 100
IS 77/2002

KRÁTKÁ, L. Perská keramika. Časové rozmezí: 1953-2002 Jazykové vymezení : němčina, angličtina, japonština, perština, arabština, italština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů : 90
IS 118/2002

N. Jazykověda, literatura MDT 8

KARÁSKOVÁ, R. Bogdan Trojak. Narozen 23.3.1975 v slezském Těšíně. Časové rozmezí: 1996-2001 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, Internetová stránka Počet záznamů: 5
IS 66/2002

KARÁSKOVÁ, R. Stanislav RUDOLF (16.2.1932 v Jičíně - ) - dívčí hrdinky v jeho románech. Časové rozmezí: 1971-2002 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: články, knihy , xeroxy Počet záznamů: 35
IS 116/2002

KRÁTKÁ, L. Gary Snyder (*8.5.1930 San Francisco - ) - básník, zen buddhista, horolezec, ekolog-aktivista, hlubinný filozof, zakládající člen Beat Generation. Časové rozmezí: 1987-2001 Jazykové vymezení : angličtina Druh literatury: články Počet záznamů: 32
RE 52/2002

KRÁTKÁ, L. Jazyková pragmatika. Časové rozmezí: 1960-2002 Jazykové vymezení : čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 285
RE 65/2002

KRÁTKÁ, L. Jazyková, tematická a interpretační analýza textů skupiny Psí vojáci. Časové rozmezí: 1989-2002 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, CD, články, internetové stránky Počet záznamů: 133
IS 89/2002

KRÁTKÁ, L. Srovnávací analýza mluvených nepřipravených projevů (ústup dialektů). Časové rozmezí: 1895-2002 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 171
IS 70/2002

KRÁTKÁ, L. Strukturalismus. Časové rozmezí: 1951-2002 Jazykové vymezení : čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 142
RE 71/2002

O. Geografie, biografie, dějiny MDT 9

KARÁSKOVÁ, R. Starověký Řím - císařství. Časové rozmezí: 1891-1999 Jazykové vymezení : čeština, slovenština, polština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 72
RE 70/2002

KRÁTKÁ, L. Adolf Brauner. Časové rozmezí: 1934-1936 Jazykové vymezení : němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 7
RE 58/2002

KRÁTKÁ, L. Eliška Rejčka - česká královna, 1283-1335. Časové rozmezí: 1856-2000 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 24
RE 68/2002

KRÁTKÁ, L. Korunní pevnůstka - Prachárna u botanické zahrady v Olomouci. Časové rozmezí: 1927-2000 Jazykové vymezení : čeština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 12
RE 62/2002

KRÁTKÁ, L. Osoblaha (Hotzenplotz); Osoblažsko, Slezské Rudoltice - zámek. Časové rozmezí: 1936-2000 Jazykové vymezení : čeština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 145
RE 64/2002

KRÁTKÁ, L. Topolany, Těšetice, Vojnice, Rataje (obce v okrese Olomouc). Časové rozmezí: 1992-2002 Jazykové vymezení : čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 79
RE 63/2002

Aktualizováno: 22.07.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist