Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Tématické rešerše VKOL v roce 2003


 1. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
 2. Filozofie, psychologie, etika
 3. Náboženství, teologie, církve
 4. Společenské vědy (obecně), sociografie
 5. Politika
 6. Ekonomické vědy
 7. Právo, veřejná správa, vojenství
 8. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
 9. Přírodní vědy
 10. Lékařství
 11. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
 12. Zemědělství
 13. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
 14. Jazykověda
 15. Geografie, biografie, dějiny

A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika, knihovnictví MDT 0

KRÁTKÁ, L. Internet a autentikace a autorizace. Časové rozmezí: 2003Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: články Počet záznamů: 40
IS 63/2003

KRÁTKÁ, L. Seznam zahraničních časopisů s lékařskou tematikou, které odebírala VKOL v roce 2003. Časové rozmezí: 2003Jazykové vymezení: angličtina, němčina, slovenština, ruština, polština Druh literatury: časopisy Počet záznamů: 75
IS 87/2003

B. Filozofie, psychologie, etika MDT 1

KARÁSKOVÁ, R. Pythagoras. Řecký filosof. Okolo 592-572 př. Kr. na Samu - zemřel okolo 507 př. Kr. Časové rozmezí: 1806-2002 Jazykové vymezení: čeština, němčina, angličtina, francouzština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 30
RE 87/2003

KRÁTKÁ, L. Bezdomovci - psychologický pohled. Časové rozmezí : 1830?-2003 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, španělština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 120
IS 106/2003

KRÁTKÁ, L. Implicitní teorie osobnosti. Časové rozmezí: 1960-2002 Jazykové vymezení: angličtina Druh literatury: články Počet záznamů: 133
IS 16/2003

KRÁTKÁ, L. Psychologické testy v personalistice. Časové rozmezí: 1986-2003 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 160
IS 103/2003

KRÁTKÁ, L. Syndrom CAN. Časové rozmezí: 1970-2002 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 291
IS 54/2003

KRÁTKÁ, L. Vznik a vývoj laterality a její symptomatologie na poruchy DYS-. Časové rozmezí: 1955-2002 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 121
IS 8/2003

C. Náboženství, teologie, církve MDT 2

KARÁSKOVÁ, R. Ignát Wurm - katolický kněz, moravský buditel, poslanec, etnograf, redaktor. Časové rozmezí: 1875-1996 Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy, články, periodika Počet záznamů: 51
RE 78/2003

KRÁTKÁ, L. Mariánský kult. Časové rozmezí: 1751-2002 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 338
IS 22/2003

KRÁTKÁ, L. Transplantace orgánů (z církevního hlediska). Časové rozmezí: 1957-2003 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 77
IS 77/2003

D. Společenské vědy (obecně), sociografie, sociologie MDT 3; 30-31

KARÁSKOVÁ, R. Anatomické, fyziologické a psychologické odlišnosti dětí mladšího školního věku, v čem se liší od jiných věkových kategorií. Časové rozmezí: 1927-2003 Jazykové vymezení: čeština, němčina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 34
IS 81/2003

KARÁSKOVÁ, R. Hodnotové a občanské postoje žáků mladšího školního věku. Časové rozmezí: 1970-2001 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 8
IS 44/2003

KARÁSKOVÁ, R. Výzkum komunikativních dovedností. Časové rozmezí: 1962-2003 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 52
IS 67/2003

KARÁSKOVÁ, R. Sociometrie. Sociometrický průzkum. Vztahy. Časové rozmezí: 1961-2003 Jazykové vymezení: čeština, němčina, maďarština, ruština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 34
RE 91/2003

KARÁSKOVÁ, R. Uplatnění sluchově postižených na trhu práce ve Středočeském a Olomouckém kraji. Časové rozmezí: 1920-2002 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 35
IS 75/2003

KARÁSKOVÁ, R. Usnadnění přístupu k informacím a vzdělávání rómské menšině v Olomouci a vybraných lokalitách kolínského regionu a porovnání těchto dvou regionů. Časové rozmezí: 1996-2002 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 18
IS 98/2003

KRÁTKÁ, L. Dorozumívací dovednosti dítěte s tělesným postižením. Časové rozmezí: 1908-2002 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, recenze Počet záznamů: 187
IS 38/2003

KRÁTKÁ, L. Multihandicapovaní jedinci - logopedická intervence. Časové rozmezí: 1986-2002 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 39
IS 7/2003

KRÁTKÁ, L. Rozvoj počítačové informační gramotnosti pro sociálně slabé skupiny v Olomouckém regionu. Časové rozmezí: 1995-2003 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 45
IS 97/2003

KRÁTKÁ, L. Význam hmatového modelování pro osoby nevidomé. Časové rozmezí: 1970-2002 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, němčina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 93
IS 20/2003

E. Politika MDT 32

F. Ekonomické vědy MDT 33

KRÁTKÁ, L. Analýza produktů elektronického bankovnictví. Časové rozmezí: 1994-2003 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 111
IS 91/2003

KRÁTKÁ, L. Nezaměstnanost na Karvinsku. Časové rozmezí: 2000 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: články, stati Počet záznamů: 7
IS 25/2003

G. Právo, veřejná správa, vojenství, sociální práce MDT 34-36

KARÁSKOVÁ, R. Komunikace veřejné správy. Časové rozmezí: 1991-2002 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 52
IS 10/2003

KARÁSKOVÁ, R. Kontrola nejvyššího kontrolního úřadu veřejné správy. Časové rozmezí: 1992-2003 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, seriál, články, zákon Počet záznamů: 84
IS 84/2003

KARÁSKOVÁ, R. Problematika práce sociálních pracovnic v dětských domovech. Časové rozmezí: 1915-2002 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, seriály Počet záznamů: 67
IS 34/2003

KRÁTKÁ, L. Historie ústavní péče o opuštěné děti. Časové rozmezí: 1887-2003 Jazykové vymezení: angličtina, čeština, němčina, polština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 124
IS 101/2003

KRÁTKÁ, L. Násilí na dětech v rodině. Časové rozmezí: 1993-2002 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, časopis, články Počet záznamů: 168
IS 4/2003

KRÁTKÁ, L. Odkaz vývoje českého vězeňství XX. století ve vzpomínkové literatuře. Časové rozmezí: 1945-2003 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 104
IS 71/2003

KRÁTKÁ, L. Právní následky rozvodu po stránce majetkové. Časové rozmezí: 1993-2003 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 28
IS 70/2003

KRÁTKÁ, L. Zdravotní pojištění. Časové rozmezí: 1998-2003 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 154
IS 33/2003

H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis MDT 37-39

KARÁSKOVÁ, R. Literární výchova na 1. stupni ZŠ pro zrakově postižené. Časové rozmezí: 1968-2002 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, seriál. Počet záznamů: 56
RE 88/2003

KARÁSKOVÁ, R. Malotřídní školy. Časové rozmezí: 1886-2002 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 56
RE 92/2003

KARÁSKOVÁ, R. Osobnost učitele na primární škole. Časové rozmezí: 1926-2003 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 26
IS 45/2003

KARÁSKOVÁ, R. Tvořivé vyjádření rytmu, tempa, taktu a melodie v rytmické gymnastice na prvním stupni škol. Časové rozmezí: 1973-2003 Jazykové vymezení: čeština, němčina, slovenština Druh literatury: knihy, článek Počet záznamů: 12
IS 50/2003

KARÁSKOVÁ, R. Vzdělávací koncepce v České republice a v zemích Evropské unie. Časové rozmezí: 1993-2002 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 88
IS 49/2003

KRÁTKÁ, L. Analýza profese učitele křesťanské výchovy na základní škole. Časové rozmezí: 1888-2002 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 49
IS 105/2003

KRÁTKÁ, L. Diagnostika dítěte pro vstup do školy. Časové rozmezí: 1955-2003 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 244
IS 51/2003

KRÁTKÁ, L. Jak motivovat žáky v hodinách českého jazyka (mezipředmětové vztahy). Časové rozmezí: 1935-2002 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 218
IS 46/2003

KRÁTKÁ, L. Janáčkova akademie muzických umění - výchovná dramatika neslyšících. Časové rozmezí: 1994-2002 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: články, recenze Počet záznamů: 37
IS 2/2003

KRÁTKÁ, L. Klima třídy a jeho vztah k výuce metodami kritického myšlení. Časové rozmezí: 1975-2003 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, němčina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 127
IS 12/2003

KRÁTKÁ, L. Metody a formy práce v hodinách českého jazyka v 1. ročníku ZŠ. Časové rozmezí: 1875-2003 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 133
IS 47/2003

KRÁTKÁ, L. Projektová výuka na gymnáziích v České republice. Časové rozmezí: 1992-2003 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 38
IS 64/2003

KRÁTKÁ, L. Slovní zásoba 6-12letých dětí. Časové rozmezí: 1908-2001 Jazykové vymezení: slovenština, čeština, ruština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 115
RE 82/2003

KRÁTKÁ, L. Studenti středních škol a primární prevence. Časové rozmezí: 1979-2003 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 114
IS 78/2003

KRÁTKÁ, L. Vlastnosti učitele českého jazyka. Časové rozmezí: 1972-2003 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 69
IS 35/2003

I. Přírodní vědy MDT 5

KRÁTKÁ, L. Parametrické kmitání. Časové rozmezí: 1963-2003 Jazykové vymezení: ruština, angličtina, čeština Druh literatury: knihy, články, disertace Počet záznamů: 283
IS 28/2003

KRÁTKÁ, L. Perpetuum mobile. Časové rozmezí: 1908-1981 Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 15
IS 9/2003

J. Lékařství MDT 61

KARÁSKOVÁ, R. Pleoptická a ortoptická cvičení u dětí s poruchami binokulárního vidění. Časové rozmezí: 1966-2002 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, němčina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 33
IS 27/2003

KARÁSKOVÁ, R. Reiki. Alternativní medicína. Časové rozmezí: 1991-2003 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, kompakt. Počet záznamů: 58
RE 89/2003

KARÁSKOVÁ, R. Strabismus.Časové rozmezí: 1966-2002Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 112
IS 69/2003

KRÁTKÁ, L. Aspergerův syndrom (dětská psychiatrie). Časové rozmezí: 1956-2003 Jazykové vymezení: němčina, čeština, angličtina Druh literatury: kniha, články Počet záznamů: 200
IS 19/2003

KRÁTKÁ, L. Cystoskop - cystoskopie - historie. Časové rozmezí: 1987-1999 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: články Počet záznamů: 10
IS 5/2003

KRÁTKÁ, L. Epidurální analgezie v porodnictví. Časové rozmezí: 1978-2002Jazykové vymezení: němčina, čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 110
IS 57/2003

KRÁTKÁ, L. Kvalita života po aortokoronárním by-passu. Časové rozmezí: 1976-2003 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 92
RE 90/2003

KRÁTKÁ, L. Problémy a potřeby lidí s bolestí zad (lumboischiadickým syndromem). Časové rozmezí: 1949-2003 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 175
IS 95/2003

K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl MDT 62; 64-69

KARÁSKOVÁ, R. Barokní varhany na Olomoucku. Časové rozmezí: 1847-1997 Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 42
RE 80/2003

KARÁSKOVÁ, R. Zvonaři.Časové rozmezí: 1958-2000 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: články, stati, cd Počet záznamů: 19
IS 100/2003

KRÁTKÁ, L. Elektromagnety.Časové rozmezí: 1951-2001 Jazykové vymezení: ruština, čeština, angličtina, slovenština, němčina Druh literatury: knihy, články, norma Počet záznamů: 56
RE 83/2003

KRÁTKÁ, L. Soudobí čeští hračkáři. Časové rozmezí: 1979-2000 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 65
IS 68/2003

KRÁTKÁ, L. Management učící se organizace. Časové rozmezí: 1992-2003 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 130
IS 73/2003

L. Zemědělství MDT 63

M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry MDT 7

KARÁSKOVÁ, R. Architektura 19. století - empír. Časové rozmezí: 1911-2001 Jazykové vymezení: čeština, němčina, polština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, statě Počet záznamů: 68
RE 77/2003

KRÁTKÁ, L. Cítění mezitonálních vztahů. Časové rozmezí: 1911-2003 Jazykové vymezení: čeština, němčina, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 71
IS 80/2003

KRÁTKÁ, L. Divadlo v 7 a půl. Časové rozmezí: 1995-2002 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: články, recenze Počet záznamů: 179
IS 1/2003

KRÁTKÁ, L. Klub přátel výtvarného umění v Olomouci. Časové rozmezí: 1900-1949 (+1989 a 1993) Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 70
IS 83/2003

KRÁTKÁ, L. Requiem z pohledu sbormistra, rozbor díla: Dvořák, Mozart, Fauré. Časové rozmezí: 1904-2003 Jazykové vymezení: čeština, němčina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 99
IS 99/2003

N. Jazykověda, literatura MDT 8

KARÁSKOVÁ, R. František Čermák, prof. PhDr., DrSc. - lingvista, bohemista, lexikolog, nar. 31.1.1940, Praha. Časové rozmezí: 1983-2002 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články na sjetině Počet záznamů: 19
RE 86/2003

KARÁSKOVÁ, R. Hlavní myšlenka a znaky díla G. G. Marquéze Sto roků samoty. Časové rozmezí: 1971-2003 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, statě Počet záznamů: 22
IS 66/2003

KARÁSKOVÁ, R. Odkazy na K. V. Raise na Hlinecku. Trhová Kamenice, Hlinsko a okolí.... Časové rozmezí: 1893-1984 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, statě Počet záznamů: 58
RE 79/2003

KARÁSKOVÁ, R. Proměny detektivního žánru v české literatuře v 1. polovině dvacátého století. Časové rozmezí: 1904-2002 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, ruština Druh literatury: knihy, stati Počet záznamů: 83
RE 81/2003

KARÁSKOVÁ, R. Sapfo, básnířka řecká - o ní. Časové rozmezí: 1856-2003 Jazykové vymezení: čeština, francouzština, němčina, polština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 40
RE 85/2003

KRÁTKÁ, L. Eduard Fiker (21.11.1902 Praha - 3.3.1961 Praha) - autor románů, detektivek, filmových scénářů, rozhlasových her. Časové rozmezí: 1933-2002 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 154
RE 84/2003

KRÁTKÁ, L. Jiří Hnát Daněk - narozen 1.5.1959 v Ostravě-Zábřehu, prozaik, básník, publicista. Časové rozmezí: 1995-2000 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: články Počet záznamů: 22
IS 24/2003

KRÁTKÁ, L. Nářečí a dialekty v pohraničí. (Logopedická intervence v příhraničních oblastech). Časové rozmezí: 1897-2001 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 21
IS 30/2003

O. Geografie, biografie, dějiny MDT 9

KARÁSKOVÁ, R. Českoslovenští letci působící za II. světové války ve Velké Británii. Časové rozmezí: 1940-2002 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština, němčina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 141
RE 76/2003

KARÁSKOVÁ, R. Úpadek Španělska v 17. století. Časové rozmezí: 1850-2002 Jazykové vymezení: španělština, francouzština, němčina, čeština, italština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 31
RE 93/2003

KRÁTKÁ, L. Slavné koktavé osobnosti. Časové rozmezí: 1979-2002 Jazykové vymezení: angličtina Druh literatury: články, seznam jmen Počet záznamů: 15
IS 13/2003

Aktualizováno: 04.06.2009
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist