Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Tématické rešerše VKOL v roce 2004


 1. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
 2. Filozofie, psychologie, etika
 3. Náboženství, teologie, církve
 4. Společenské vědy (obecně), sociografie
 5. Politika
 6. Ekonomické vědy
 7. Právo, veřejná správa, vojenství
 8. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
 9. Přírodní vědy
 10. Lékařství
 11. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
 12. Zemědělství
 13. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
 14. Jazykověda
 15. Geografie, biografie, dějiny

A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika, knihovnictví MDT 0

KARÁSKOVÁ, L. Naše doba - periodikum. Časové rozmezí: 1933-1979Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: stati, seriál Počet záznamů: 5
IS 23/2004

KRÁTKÁ, L. Aktualizovaný soupis zahraničních periodik odebíraných Vědeckou knihovnou v Olomouci v roce 2004. Časové rozmezí: 2004Jazykové vymezení: slovenština, angličtina, ruština, němčina, chorvatština, francouzština, bulharština, japonština, ukrajinština, italština, polština, španělština, latina, slovinština, čeština Druh literatury: časopisy Počet záznamů: 355
IS 39/2004

KRÁTKÁ, L. Čtenářská recepce. Časové rozmezí: 1979-2002 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 42
IS 6/2004

KRÁTKÁ, L. Kroniky, paměti - 17. století. Časové rozmezí: 1675-2003 Jazykové vymezení: čeština, němčina, slovenština, španělština, polština, latina, angličtina, ruština Druh literatury: knihy, staré tisky, články Počet záznamů: 108
RE 94/2004

KRÁTKÁ, L. Seznam zahraničních časopisů s lékařskou tematikou, které odebírala VKOL v roce 2004. Časové rozmezí: 2004Jazykové vymezení: angličtina, němčina, slovenština, ruština, polština Druh literatury: časopisy Počet záznamů: 69
IS 104/2004

B. Filozofie, psychologie, etika MDT 1

KARÁSKOVÁ, R. Netradiční a prožitkové metody rozvoje osobnosti ve volném čase. Časové rozmezí: 1974-2004 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 35
RE 122/2004

KARÁSKOVÁ, R. Prožívání stáří v domovech důchodců a v domácím prostředí. Časové rozmezí: 1929-2003 Jazykové vymezení: čeština, němčina, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 120
RE 97/2004

KARÁSKOVÁ, R. Změny ve stáří zvláště u žen (jak se mění člověk) a prožívání těchto změn. Časové rozmezí: 1965-2004 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: články, knihy Počet záznamů: 49
RE 94/2004

KRÁTKÁ, L. Svoboda a zodpovědnost z filozofického hlediska. Časové rozmezí: 1890-2004Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 104
IS 115/2004

KRÁTKÁ, L. Vliv alkoholu na základní rodinné funkce (funkce domestifikační a emociální). Časové rozmezí: 1998-2004Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 63
IS 76/2004

KRÁTKÁ, L. Změny - stáří, stárnutí; gerontologie. Problematika stáří a stárnutí. Časové rozmezí: 1886-2004Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 107
IS 118/2004

KRÁTKÁ, L. Změny - stáří, stárnutí; gerontologie. Problematika stáří a stárnutí. Časové rozmezí: 1990-2004Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: články Počet záznamů: 257
IS 119/2004

KRÁTKÁ, L. Umírající děti - z pohledu psychologie. Časové rozmezí: 1970-2004Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 124
RE 102/2004

C. Náboženství, teologie, církve MDT 2

KARÁSKOVÁ, R. Bohyně Démétér v řecké mytologii a Ceres v římské mytologii. Časové rozmezí: 1892-1997 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina Druh literatury: stati, fotoportrét Počet záznamů: 14
IS 20/2004

KARÁSKOVÁ, R. Kartuziáni.Časové rozmezí: 1910-2004Jazykové vymezení: čeština, italština , francouzština, angličtina, němčina, polština, Druh literatury: knihy, článek Počet záznamů: 17
IS 108/2004

KARÁSKOVÁ, R. Specifické aktivity arcidiecézní charity v Olomouci zaměřené na romskou komunitu. Časové rozmezí: 1993-2003 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 74
RE 98/2004

KRÁTKÁ, L. Ateismus, popírání boha. Časové rozmezí: 2000-2003Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 3
IS 5/2004

KRÁTKÁ, L. Tělo a náboženství, pohyb a náboženství. Časové rozmezí: 1917-2004Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština, francouzština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 131
IS 12/2004

KRÁTKÁ, L. Vůdcovství v sektách. Časové rozmezí: 1976-2004Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 168
IS 54/2004

D. Společenské vědy (obecně), sociografie, sociologie MDT 3; 30-31

KARÁSKOVÁ, R. Demografie obce Horní Lideč. Časové rozmezí: 1994-2003 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 6
IS 41/2004

KARÁSKOVÁ, R. Kvalita života - nezaměstnanost. Časové rozmezí: 1991-2004 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 55
RE 115/2004

KARÁSKOVÁ, R. Sčítání lidu, domů a bytů z území ČR, specielně pro okres Blansko. Časové rozmezí: 1921-2003 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 71
RE 111/2004

KARÁSKOVÁ, R. Vliv časopisů na formování hodnot a forem mladé generace dívek. Časové rozmezí: 1969-2004 Jazykové vymezení: čeština, němčina, angličtina Druh literatury: knihy, články, seriály Počet záznamů: 73
RE 101/2004

KRÁTKÁ, L. Hodnotová orientace u zaměstnanců charity. Časové rozmezí: 1978-2004Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 61
IS 89/2004

KRÁTKÁ, L. Postoje společnosti k osobám s mentálním postižením. Časové rozmezí: 1968-2004Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 155
IS 112/2004

KRÁTKÁ, L. Rozvodovost, sňatečnost, porodnost (zaměření na Českou republiku). Časové rozmezí: 1989-2004Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 193
IS 101/2004

KRÁTKÁ, L. Sluchově postižení jako kulturní minorita ve společnosti slyšících. Časové rozmezí: 1986-2003Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 81
RE 108/2004

E. Politika MDT 32

KRÁTKÁ, L. Hannah Arendt a totalitarismus. Časové rozmezí: 1951-2004Jazykové vymezení: čeština, němčina, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 168
RE 114/2004

KRÁTKÁ, L. Jazykové prostředky totalitarismu, propaganda. Časové rozmezí: 1941-2003Jazykové vymezení: čeština, angličtina, němčina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 141
RE 113/2004

F. Ekonomické vědy MDT 33

KARÁSKOVÁ, R. Nezaměstnanost - nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v praxi úřadu práce. Časové rozmezí: 1986-2003 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 43
RE 104/2004

KRÁTKÁ, L. Mobbing. Časové rozmezí: 1998-2004Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 306
RE 100/2004

KRÁTKÁ, L. Nezaměstnanost. Časové rozmezí: 1990-2004Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, seriály Počet záznamů: 111
RE 123/2004

KRÁTKÁ, L. Vztahy na pracovišti, komunikace (zdravotní sestry). Časové rozmezí: 1989-2004Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: články Počet záznamů: 130
IS 70/2004

G. Právo, veřejná správa, vojenství, sociální práce MDT 34-36

KARÁSKOVÁ, R. Diskriminace v pracovním právu. Časové rozmezí: 1995-2004 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 68
RE 118/2004

KARÁSKOVÁ, R. Dysfunkční rodina a její vliv na rizikové chování dětí. Časové rozmezí: 1971-2002 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 60
RE 119/2004

KARÁSKOVÁ, R. Stres a burn out syndrom u příslušníků kriminální služby. Časové rozmezí: 1997-2004 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: články, knihy Počet záznamů: 34
RE 124/2004

KARÁSKOVÁ, R. Výchova spotřebitele. Časové rozmezí: 1991-2004 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, seriály Počet záznamů: 18
RE 106/2004

KRÁTKÁ, L. Finanční právo v letech 1918-1989. Časové rozmezí: 1918-1989Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 44
IS 4/2004

KRÁTKÁ, L. Krizová intervence ve vězeňství. Časové rozmezí: 1992-2003Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: články, online zdroj Počet záznamů: 63
IS 18/2004

KRÁTKÁ, L. Násilí na seniorech a starých lidech. Časové rozmezí: 1995-2004Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 48
RE 112/2004

KRÁTKÁ, L. Problematika poradenství u nezaměstnaných. Časové rozmezí: 1991-2004Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 165
IS 90/2004

KRÁTKÁ, L. Vývoj ústavy v ČR od r. 1918 do r. 1993. Časové rozmezí: 1919-2003Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 180
IS 110/2004

H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis MDT 37-39

KARÁSKOVÁ, R. Volba povolání jako součást vzdělávání na ZŠ. Časové rozmezí: 1981-2003 Jazykové vymezení: čeština, němčina, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 34
RE 105/2004

KARÁSKOVÁ, R. Volnočasové aktivity zrakově postižených dětí na 1. stupni speciálních škol. Časové rozmezí: 1979-2004 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, seriály Počet záznamů: 17
IS 38/2004

KARÁSKOVÁ, R. Zdravá mateřská škola. Časové rozmezí: 1970-2004 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, seriály, články Počet záznamů: 55
RE 109/2004

KRÁTKÁ, L. Čtení na 1. stupni ZŠ. Časové rozmezí: 1850-2003Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 142
IS 14/2004

KRÁTKÁ, L. Didaktika zdravovedných predmetov na stredných odborných školách. Časové rozmezí: 1947-2003Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 48
IS 17/2004

KRÁTKÁ, L. Faktory podílející se na vzniku poruch chování u dětí. Časové rozmezí: 1962-2004 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 280
RE 103/2004

KRÁTKÁ, L. Formy školské integrace na základních školách v ČR. Časové rozmezí: 1991-2004Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 213
IS 27/2004

KRÁTKÁ, L. Mezipředmětové vztahy: literární výchova a občanská výchova. Časové rozmezí: 1959-2003Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 48
IS 3/2004

KRÁTKÁ, L. Sociální vztahy jako významný faktor ve výchově mentálně postižených. Časové rozmezí: 1978-2004Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 133
IS 53/2004

KRÁTKÁ, L. Speciální školství v Olomouckém kraji. Časové rozmezí: 1991-2004Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 204
RE 107/2004

I. Přírodní vědy MDT 5

KARÁSKOVÁ, R. Geomorfologické mapování. Časové rozmezí: 1949-2003 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, němčina, ruština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 60
RE 110/2004

KRÁTKÁ, L. Somatometrické charakteristiky sportující mládeže. Časové rozmezí: 1998-2003Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 13
IS 43/2004

J. Lékařství MDT 61

KARÁSKOVÁ, R. Dětské noční děsy. Časové rozmezí: 1951-2004 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 28
IS 73/2004

KARÁSKOVÁ, R. Kvalita života schizofreniků, psych. nemocných jedinců. Časové rozmezí: 1964-2004 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 63
RE 116/2004

KARÁSKOVÁ, R. Lékařská, zdravotnická a sesterská etika. Časové rozmezí: 1978-2003Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 57
IS 52/2004

KARÁSKOVÁ, R. Počítačová gramotnost u bakalářek ošetřovatelství. Časové rozmezí: 1987-2002 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 39
RE 121/2004

KARÁSKOVÁ, R. Restriktivní (omezovací) metody v psychiatrii. Časové rozmezí: 1973-2004 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 27
RE 120/2004

KARÁSKOVÁ, R. Spánek v podmínkách jednotné intenzivní péče. Časové rozmezí: 1989-2004 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: články, knihy Počet záznamů: 25
IS 71/2004

KARÁSKOVÁ, R. Vliv stresu na pracovníky záchranné služby. Časové rozmezí: 1993-2004 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: články, knihy Počet záznamů: 22
IS 75/2004

KRÁTKÁ, L. Biopsychosociální problémy onkologicky nemocných v domácí péči. Časové rozmezí: 1978-2004 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, disertace Počet záznamů: 158
IS 51/2004

KRÁTKÁ, L. Historický vývoj zdravotnictví v ČR. Časové rozmezí: 1917-2003Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 199
IS 10/2004

KRÁTKÁ, L. Hluboká žilní trombóza. Časové rozmezí: 1990-2004Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 132
IS 113/2004

KRÁTKÁ, L. Kolostomie. Časové rozmezí: 1992-2004Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, časopis Počet záznamů: 152
IS 114/2004

KRÁTKÁ, L. Kvalita života pacientů/klientů s urostomií (močovým vývodem). Časové rozmezí: 1991-2004Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 25
IS 67/2004

KRÁTKÁ, L. Münchausenův syndrom v zastoupení. Časové rozmezí: 1958-2004 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 198
IS 2/2004

KRÁTKÁ, L. Osteoporóza. Časové rozmezí: 1990-2004Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, časopis Počet záznamů: 235
IS 95/2004

KRÁTKÁ, L. Pravda na nemocničním lůžku. Časové rozmezí: 1990-2004Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 102
IS 74/2004

KRÁTKÁ, L. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. Časové rozmezí: 1987-2004Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, disertace Počet záznamů: 116
IS 49/2004

KRÁTKÁ, L. Současná politika ve zdravotnictví. Časové rozmezí: 1990-2003Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 291
IS 9/2004

KRÁTKÁ, L. Vliv životního stylu na tvorbu urolitiázy. Časové rozmezí: 1999-2004 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 60
IS 77/2004

KRÁTKÁ, L. Životní styl pacientů po operaci benigních mozkových nádorů. Časové rozmezí: 1991-2003Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 11
IS 97/2004

KRÁTKÁ, L. Životní styl pacientů po operaci stenózy, okluze karotidy . Časové rozmezí: 1991-2004 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 16
IS 98/2004

K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl MDT 62; 64-69

KRÁTKÁ, L. Profesionální telefonování, efektivní telefonování. Časové rozmezí: 1992-2003 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 22
IS 32/2004

KRÁTKÁ, L. Rozvoj dopravní infrastruktury v ČR po roce 1993 a jeho vliv na životní prostředí . Časové rozmezí: 1993-2004 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 159
IS 81/2004

KRÁTKÁ, L. Stavba a konstrukce jachet . Časové rozmezí: 1949-2004 Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy, časopisy, nařízení vlády Počet záznamů: 24
IS 64/2004

L. Zemědělství MDT 63

KRÁTKÁ, L. Diagnostika fytoplazmat u souboru jedinců rodu Prunus pomocí metody založené na PCR . Časové rozmezí: 1956-2003 Jazykové vymezení: angličtina, slovenština, čeština, ruština, němčina Druh literatury: knihy, články, online dokumenty Počet záznamů: 134
IS 30/2004

M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry MDT 7

KARÁSKOVÁ, R. Současná periodizace ve sportovní přípravě. Časové rozmezí: 1963-2004 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, seriál, články Počet záznamů: 35
IS 88/2004

KARÁSKOVÁ, R. Václav Špála, život a dílo (1885-1946). Časové rozmezí: 1921-2004 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 121
RE 117/2004

N. Jazykověda, literatura MDT 8

KARÁSKOVÁ, R. Česká literatura doby baroka : 17. století. Časové rozmezí: 1849-2002 Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 60
RE 95/2004

KARÁSKOVÁ, R. Freudův a Jungův přístup k analýze literárního procesu. Časové rozmezí: 1936-2001 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 37
RE 99/2004

KRÁTKÁ, L. Afroamerická angličtina (Black English). Časové rozmezí: 1953-2004 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 193
IS 86/2004

KRÁTKÁ, L. Mechtilde Lichnowsky, rozena Arco-Zinnenberg (*8.3.1879, Schönburg - +4.6.1958, London) - německy píšící spisovatelka. Časové rozmezí: 1912-2003 Jazykové vymezení: němčina, čeština, angličtina, norština, švédština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 112
RE 96/2004

O. Geografie, biografie, dějiny MDT 9

KARÁSKOVÁ, R. Förchtgott-Tovačovský, Arnošt (28.12.1825 Tovačov - 18.12.1874 Vídeň) - skladatel, sbormistr; MUDr. Helcelet, Jan (2,1.1812 dolní Kounice - 19.2.1876 Brno) - buditel, publicista; Šembera, Alois Vojtěch (21.3.1807 Vysoké Mýto - 23.3.1882 Vídeň) - etnograf, literární historik, redaktor. Časové rozmezí: 1921-1972 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, stati Počet záznamů: 13
IS 19/2004

KRÁTKÁ, L. Lutín a Třebčín. Časové rozmezí: 1855-2004Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 24
IS 102/2004

Aktualizováno: 22.07.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist