Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Tématické rešerše VKOL v roce 2005


 1. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
 2. Filozofie, psychologie, etika
 3. Náboženství, teologie, církve
 4. Společenské vědy (obecně), sociografie
 5. Politika
 6. Ekonomické vědy
 7. Právo, veřejná správa, vojenství
 8. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
 9. Přírodní vědy
 10. Lékařství
 11. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
 12. Zemědělství
 13. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
 14. Jazykověda
 15. Geografie, biografie, dějiny

A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika, knihovnictví MDT 0

KARÁSKOVÁ, R.Český krajanský tisk a jeho vývoj v Kanadě v minulosti a současnosti. Časové rozmezí: 1907-2004 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, seriály Počet záznamů: 25
RE 163/2005

KRÁTKÁ, L.Personální management. Časové rozmezí: 2004-2005 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 311
RE 160/2005

KRÁTKÁ, L.Školní knihovny : (literatura ve VKOL). Časové rozmezí: 1935-2004 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, seriály, články Počet záznamů: 232
RE 144/2005

KRÁTKÁ, L. Seznam zahraničních časopisů s lékařskou tematikou, které odebírala VKOL v roce 2005. Časové rozmezí: 2005 Jazykové vymezení: angličtina, němčina, slovenština, ruština, polština Druh literatury: časopisy Počet záznamů: 63
IS 66/2005

B. Filozofie, psychologie, etika MDT 1

KRÁTKÁ, L.Interrupce (hledisko etické, morální, náboženské). Časové rozmezí: 1995-2005 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 206
RE 179/2005

KRÁTKÁ, L.Kritické myšlení. Časové rozmezí: 1968-2005 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, seriály, články Počet záznamů: 137
RE 148/2005

KRÁTKÁ, L.Vliv změny parametrů v dispozitivním testu se zaměřením na výkon. Časové rozmezí: 1970-2004 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 158
IS 12/2005

KRÁTKÁ, L.Vliv změny parametrů v dispozitivním testu se zaměřením na výkon. Časové rozmezí: 1970-2004 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: články Počet záznamů: 461
IS 13/2005

C. Náboženství, teologie, církve MDT 2

KARÁSKOVÁ, R. Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti - Petrini. Congregatio Sanctissimi Sacramenti. Časové rozmezí: 1901-2005 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 35
IS 43/2005

KARÁSKOVÁ, R.Postojové orientace mládeže ke Svědkům Jehovovým. Časové rozmezí: 1974-2005 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, němčina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 86
RE 143/2005

KARÁSKOVÁ, R. Rituály v procesu modernizace : rituály, obřady, tradice, svátky, zvyky, mládež. Časové rozmezí: 1978-2005 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 80
RE 168/2005

KARÁSKOVÁ, R. Soupis pravoslavné literatury české provenience. Časové rozmezí: 1930-1969 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, francouzština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 32
RE 127/2005

D. Společenské vědy (obecně), sociografie, sociologie MDT 3; 30-31

KARÁSKOVÁ, R. Psychologické charakteristiky rodin s dvojčaty. Časové rozmezí: 1938-2004 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 38
RE 136/2005

KRÁTKÁ, L. Kvalita života lidí žijících na vozíčku. Časové rozmezí: 1990-2004 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, časopisy, články Počet záznamů: 252
RE 125/2005

KRÁTKÁ, L. Lidé po těžkém úraze. Časové rozmezí: 1991-2005 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 174
IS 49/2005

KRÁTKÁ, L. Péče o klienty v občanském sdružení P-centrum. Časové rozmezí: 1994-2005 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 30
IS 45/2005

E. Politika MDT 32

KARÁSKOVÁ, R. Čínský premiér Čou En-laj (1899-1976) - život, politický postup, kariéra. Časové rozmezí: 1951-1976 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: články, knihy Počet záznamů: 22
RE 170/2005

KARÁSKOVÁ, R. Politický systém Velké Británie. Časové rozmezí: 1950-2004 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 31
IS 5/2005

F. Ekonomické vědy MDT 33

KRÁTKÁ, L.Finanční perspektiva EU 2007-13 (rozpočet EU 2007-2013). Časové rozmezí: 1994-2005 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, němčina Druh literatury: knihy, články, plné texty Počet záznamů: 91
RE 164/2005

G. Právo, veřejná správa, vojenství, sociální práce MDT 34-36

KARÁSKOVÁ, R.Domácí péče o chronicky nemocné a geriatrické pacienty. Časové rozmezí: 1992-2005 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, fulltext Počet záznamů: 126
RE 158/2005

KARÁSKOVÁ, R.Psychosociální potřeby a kvalita života seniorů žijících v domovech důchodů. Časové rozmezí: 1992-2004 Jazykové vymezení: čeština, polština, angličtina Druh literatury: knihy, články, fulltext Počet záznamů: 30
RE 159/2005

KARÁSKOVÁ, R. Sociální a zdravotní služby poskytované v domovech důchodců České republiky. Časové rozmezí: 1986-2005 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, zákony Počet záznamů: 60
RE 175/2005

KARÁSKOVÁ, R. Státní správa : (články, knihy od roku 2001 až 2004). Časové rozmezí: 1990-2004 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: články, knihy, seriály Počet záznamů: 67
RE 174/2005

KRÁTKÁ, L.Obchodní firmy. Časové rozmezí: 1876-2005 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 91
RE 156/2005

KRÁTKÁ, L.Pracovní rehabilitace u osob se zdravotním postižením. Časové rozmezí: 1991-2005 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, seriály, články Počet záznamů: 116
RE 146/2005

KRÁTKÁ, L.Sociální problémy (literatura z fondu VKOL v ruském jazyce). Časové rozmezí: 1964-1991 Jazykové vymezení: ruština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 22
IS 8/2005

KRÁTKÁ, L.Výchova v rodině z pohledu kanonického práva ve srovnání se zákonem o rodině. Časové rozmezí: 1990-2004 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 140
RE 142/2005

H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis MDT 37-39

KARÁSKOVÁ, R. Interkulturní výchova ve školách. Časové rozmezí: 1995-2004 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 64
RE 145/2005

KARÁSKOVÁ, R. Klima školní třídy [navazuje na IS 12/2003]. Časové rozmezí: 2003-2005 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: články Počet záznamů: 10
IS 6/2005

KARÁSKOVÁ, R. Kvalita života speciálního pedagoga. Časové rozmezí: 1966-2005 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 32
RE 178/2005

KARÁSKOVÁ, R. Organizace volného času. Časové rozmezí: 1993-2003 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 41
RE 134/2005

KARÁSKOVÁ, R. Organizační formy na základní škole. Časové rozmezí: 1906-2004 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 60
RE 132/2005

KARÁSKOVÁ, R. Projektové vyučování na základní škole. Časové rozmezí: 1964-2005 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, seriál Počet záznamů: 88
RE 130/2005

KRÁTKÁ, L.Organizace volného času. Časové rozmezí: 1992-2004 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: články Počet záznamů: 157
IS 26/2005

KRÁTKÁ, L.Školní výkon žáka ve vztahu k socioekonomické situaci rodiny. Časové rozmezí: 1989-2005 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 163
RE 162/2005

I. Přírodní vědy MDT 5


J. Lékařství MDT 61

<

KARÁSKOVÁ, R.Alternativní metody v urologii. Fytoterapie. Reflexní terapie. Časové rozmezí: 1985-2005 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 79
RE 155/2005

KARÁSKOVÁ, R.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (fyzioterapeutů) jako součást řídících procesů. Časové rozmezí: 1980-2004 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, WWW adresa Počet záznamů: 28
RE 151/2005

KARÁSKOVÁ, R.Diabetická noha. Časové rozmezí: 1993-2005 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 106
RE 165/2005

KARÁSKOVÁ, R.Dysgrafie a dysortografie dětí. Časové rozmezí: 1968-2005 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 34
RE 181/2005

KARÁSKOVÁ, R.Efektivní komunikace ve zdravotnictví. Časové rozmezí: 1980-2005 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, seriál Počet záznamů: 40
RE 153/2005

KARÁSKOVÁ, R.Kvalita života u bronchiálního astmatu (SF 36 Short From Life Activities - dotazník). Časové rozmezí: 1994-2005 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, DVD Počet záznamů: 67
RE 171/2005

KARÁSKOVÁ, R.Poruchy spánku u zdravotních sester v souvislosti s nočními směnami. Časové rozmezí: 1966-2004 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 42
RE 138/2005

KARÁSKOVÁ, R. Profesionální astma bronchiale (jako nemoc z povolání) a jeho socioekonomické důsledky. Časové rozmezí: 1980-2004 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, němčina Druh literatury: články, knihy Počet záznamů: 65
RE 147/2005

KARÁSKOVÁ, R.Psychosomatické aspekty bronchiálního astmatu u dětí. Časové rozmezí: 1978-2003 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 22
RE 173/2005

KARÁSKOVÁ, R.Rehabilitační procedury : (Masáže, plavání). Časové rozmezí: 1906-2005 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 44
RE 180/2005

KARÁSKOVÁ, R.Vedení porodu v historii. Babictví. Časové rozmezí: 1753-2004 Jazykové vymezení: čeština, němčina, slovenština Druh literatury: knihy, seriály, články Počet záznamů: 78
RE 129/2005

KARÁSKOVÁ, R.Virtuální endoskopie tlustého střeva. Časové rozmezí: 1995-2004 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: stať ze sborníku, články Počet záznamů: 28
RE 141/2005

KARÁSKOVÁ, R. Vzdělanost zdravotních sester v Česku i s přihlédnutím k zahraniční i k domácí péči. Časové rozmezí: 1980-2005 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina, němčina Druh literatury: knihy, články, fulltext Počet záznamů: 71
RE 157/2005

KRÁTKÁ, L. Aloplastika kyčelního kloubu. Časové rozmezí: 1979-2004 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 257
RE 135/2005

KRÁTKÁ, L.Ergoterapie. Časové rozmezí: 1982-2005 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 175
RE 169/2005

KRÁTKÁ, L. Komplexní (komprehensivní) rehabilitace. Časové rozmezí: 1999-2004 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 60
RE 126/2005

KRÁTKÁ, L.MRSA - Staphylococcus aureus. Časové rozmezí: 1971-2005 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 31
RE 166/2005

KRÁTKÁ, L. Spondylolisteza. Časové rozmezí: 1995-2005 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 169
RE 133/2005

KRÁTKÁ, L.Úloha a postavení radiologického asistenta při praktickém uplatňování systému DRG. Časové rozmezí: 1994-2005 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 170
RE 172/2005

KRÁTKÁ, L.Význam terminologie "funkční centrace" v pohybovém segmentu. Časové rozmezí: 1962-2005 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, plné texty Počet záznamů: 230
IS 24/2005

K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl MDT 62; 64-69

KARÁSKOVÁ, R.Pásové brusky. Časové rozmezí: 1960-2004 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina, angličtina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 112
RE 139/2005

KRÁTKÁ, L.Úroveň vědomostí v laické první pomoci u majitelů řidičských oprávnění. Časové rozmezí: 1981-2005 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 76
RE 167/2005

L. Zemědělství MDT 63


M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry MDT 7

KARÁSKOVÁ, R. Hymny - rakouská, německá, francouzská, Velké Británie. Časové rozmezí: 1880-2002 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, francouzština, němčina Druh literatury: knihy, články, CD Počet záznamů: 32
RE 128/2005

KARÁSKOVÁ, R. Koncertní vystoupení zpěvačky Milady Šubertové na Moravě. Časové rozmezí: 1961-1976 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: stati, články, bibliografie Počet záznamů: 27
IS 14/2005

N. Jazykověda, literatura MDT 8

KARÁSKOVÁ, R. Písemná díla, vztahující se k "Literatuře katolické orientace." : Jaroslav Durych, Jan Zahradníček, Jan Čep, Jakub Deml. Časové rozmezí: 1926-2004 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, stati Počet záznamů: 100
RE 154/2005

KRÁTKÁ, L.Amálie Kutinová, roz. Tauberová (22.6.1898 Rouchovany - 30.3.1965 Vrchlabí) - spisovatelka, autorka dětské literatury. Časové rozmezí: 1932-2004 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, recenze, hesla ze slovníků Počet záznamů: 117
RE 140/2005

KRÁTKÁ, L.Amerikanismy a anglicismy v tisku. Časové rozmezí: 1970-2005 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 48
RE 149/2005

KRÁTKÁ, L. František Mrkvička (2.7.1895 - 31.10.1978 Trhová Kamenice) - učitel, spisovatel, kulturní pracovník. Časové rozmezí: 1931-2001 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, seriály Počet záznamů: 7
IS 48/2005

KRÁTKÁ, L. Heinrich Heine (13.12.1797 Düsseldorf - 17.2.1856 Paříž) - německý básník a spisovatel - o něm. Časové rozmezí: 1868-2004 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, recenze, hesla ve slovnících Počet záznamů: 136
RE 137/2005

KRÁTKÁ, L.Právní jazyk. Časové rozmezí: 1947-2003 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina Druh literatury: knihy, články, recenze Počet záznamů: 63
RE 176/2005

O. Geografie, biografie, dějiny MDT 9

KARÁSKOVÁ, R.Jan Šrámek (11.8.1870 Grygov - 22.4.1956 Praha) - Msgre, katolický kněz, politik lidové strany. Časové rozmezí: 1914-2005 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 33
RE 161/2005

KARÁSKOVÁ, R.Historie České pošty ve Šternberku. Časové rozmezí: 1974-2003 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 11
IS 60/2005

KRÁTKÁ, L.Dějiny Hluboček, Hrubé Vody, Posluchova a Mariánského Údolí. Časové rozmezí: 1882-2004 Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 24
IS 38/2005

KRÁTKÁ, L.Helena Lisická, roz. Zimmermannová (26.11.1930, Olomouc - ) - spisovatelka, etnografka, folkloristka. Časové rozmezí: 1965-2005 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, stati Počet záznamů: 131
RE 131/2005

KRÁTKÁ, L.Hrad Vartnov, hrad Holštejn. Časové rozmezí: 1815-2003 Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy, články, xeroxy Počet záznamů: 28
RE 177/2005

KRÁTKÁ, L.Christian von Ehrenfels (20.6.1859 Rodaun - 7.9.1932 Lichtenau) - rakouský filosof, psycholog a dramatik. Časové rozmezí: 1885-2005 Jazykové vymezení: němčina, italština, angličtina, čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 71
RE 150/2005

KRÁTKÁ, L.Jakub Kubata - zemř. 1581 na Blatech : Zbudovský rychtář popravený při potlačení sedlácké vzpoury. Časové rozmezí: 1901-2004 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 50
RE 152/2005

KRÁTKÁ, L.Rod pánů ze Švábenic. Časové rozmezí: 1906-2000 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, xerox Počet záznamů: 11
IS 76/2005

Aktualizováno: 22.07.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist