Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Tématické rešerše VKOL v roce 2006


 1. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
 2. Filozofie, psychologie, etika
 3. Náboženství, teologie, církve
 4. Společenské vědy (obecně), sociografie
 5. Politika
 6. Ekonomické vědy
 7. Právo, veřejná správa, vojenství
 8. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
 9. Přírodní vědy
 10. Lékařství
 11. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
 12. Zemědělství
 13. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
 14. Jazykověda
 15. Geografie, biografie, dějiny

A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika, knihovnictví MDT 0

HOMOLKOVÁ, I. Logistika. Časové rozmezí: 2000-2006 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 102
RE 228/2006

KRÁTKÁ, L.Ján Čaplovič (25. 2. 1904 Záriečie - 26. 9. 1976 Bratislava) - slovenský literární historik, bibliograf, novinář. Časové rozmezí: 1936-2001 Jazykové vymezení: slovenština, čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 13
RE 222/2006

KRÁTKÁ, L.Konsorcium MDT v Haagu a jeho činnost. Časové rozmezí: 1989-2005 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, internetové zdroje Počet záznamů: 25
RE 203/2006

B. Filozofie, psychologie, etika MDT 1

HOMOLKOVÁ, I.Vliv východní filosofie na životní spokojenost. Časové rozmezí: 1925-2006 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, seriály Počet záznamů: 31
RE 221/2006

KARÁSKOVÁ, R.Psychologie sportu. Časové rozmezí: 1964-2005 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 59
RE 185/2006

C. Náboženství, teologie, církve MDT 2

KRÁTKÁ, L.Sv. Tomáš Akvinský (1225-1274) - italský dominikán, teolog a filozof -
o něm : (literatura ve fondech VKOL). Časové rozmezí: 1857-2005 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina Druh literatury: knihy, články, časopis, recenze Počet záznamů: 265
RE 187/2006

KRÁTKÁ, L.Úvod do (katolické) teologie : (literatura ve VKOL). Časové rozmezí: 1894-2005 Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 54
RE 188/2006

D. Společenské vědy (obecně), sociografie, sociologie MDT 3; 30-31

HOMOLKOVÁ, I. Svobodné matky. Časové rozmezí: 1979-2006 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 46
RE 217/2006

KARÁSKOVÁ, R. Rodina a rodinný život. Časové rozmezí: 1973-2006 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, videokazeta Počet záznamů: 65
RE 191/2006

KARÁSKOVÁ, R. Vliv nezaměstnanosti na kvalitu života rodiny. Časové rozmezí: 1979-2005 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, plné texty Počet záznamů: 26
RE 205/2006

KRÁTKÁ, L.Pedagogická komunikace : (literatura ve VKOL). Časové rozmezí: 1996-2006 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 183
RE 210/2006

KRÁTKÁ, L.Životní styl adolescentů v ČR. Časové rozmezí: 1990-2006 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 287
RE 208/2006

E. Politika MDT 32

KRÁTKÁ, L.Aristotelovo a Platónovo pojetí státu. Časové rozmezí: 1895-2005 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články, recenze Počet záznamů: 80
RE 240/2006

KRÁTKÁ, L.Henry Alfred Kissinger (27. 5. 1923, Fürth, Německo - ) - politik, bývalý ministr zahraničí USA. Časové rozmezí: 1957-2006 Jazykové vymezení: angličtina, čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, recenze Počet záznamů: 211
RE 239/2006

KRÁTKÁ, L.Lustrace v ČR, Polsku, Maďarsku, Slovensku. Časové rozmezí: 1990-2006 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina, polština Druh literatury: knihy, články, fakta Počet záznamů: 376
RE 211/2006

KRÁTKÁ, L.Vietnamsko-čínský hraniční konflikt v roce 1979. Časové rozmezí: 1978-1996 Jazykové vymezení: čeština, ruština, angličtina, němčina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 225
RE 238/2006

F. Ekonomické vědy MDT 33

KARÁSKOVÁ, R. Cechy v raném novověku : (1500-1800). Časové rozmezí: 1829-2002 Jazykové vymezení: čeština, polština, němčina, slovenština, nizozemština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 83
RE 202/2006

KARÁSKOVÁ, R. Úvěrová smlouva. Časové rozmezí: 1991-2004 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, plný text Počet záznamů: 49
RE 207/2006

KRÁTKÁ, L.Daňová soustava v ČR a ve státech Evropské unie. Časové rozmezí: 1993-2006 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, cd romy, články, fakta Počet záznamů: 349
RE 212/2006

KRÁTKÁ, L.Pracovní doba a přestávky v práci. Časové rozmezí: 1990-2006 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, seriál, články Počet záznamů: 464
RE 224/2006

KRÁTKÁ, L.Vývoj regionálních rozdílů v úrovni mezd v ČR. Časové rozmezí: 1992-2006 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, seriály Počet záznamů: 186
RE 216/2006

G. Právo, veřejná správa, vojenství, sociální práce MDT 34-36

HOMOLKOVÁ, I. Bezpečnostní a obranná politika Evropské unie a České republiky. Časové rozmezí: 1998-2006 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, časopisy Počet záznamů: 66
RE 234/2006

HOMOLKOVÁ, I.Intervence při vývojových krizích v manželství. Časové rozmezí: 1993-2006 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 18
RE 225/2006

HOMOLKOVÁ, I. Systém místní správy v Itálii. Časové rozmezí: 1990-2006 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, italština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 31
RE 233/2006

KARÁSKOVÁ, R. Domácí násilí. Časové rozmezí: 1999-2006 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 136
RE 195/2006

KARÁSKOVÁ, R. Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě. Časové rozmezí: 1999-2006 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 34
RE 197/2006

KARÁSKOVÁ, R. Kriminalistická hlediska výslechové praxe. Časové rozmezí: 1931-2006 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina, angličtina, ruština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 67
RE 186/2006

KARÁSKOVÁ, R. Reakce tehdejšího regionálního tisku na popravu odsouzence Martina Leciána. Časové rozmezí: 1927 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: články Počet záznamů: 27
IS 32/2006

H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis MDT 37-39

HOMOLKOVÁ, I.Dramatická výchova jako součást výchovně vzdělávacího procesu. Časové rozmezí: 1992-2006 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 88
RE 223/2006

HOMOLKOVÁ, I.Zážitkové adaptační kurzy. Časové rozmezí: 1993-2005 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 20
RE 215/2006

KARÁSKOVÁ, R. Postavení organizací při výchovném procesu dětí : (státní a nestátní organizace). Časové rozmezí: 1978-2005 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, seriál Počet záznamů: 28
RE 241/2006

KARÁSKOVÁ, R. Postoje žáků ke škole a vzdělávání na základní a střední škole. Časové rozmezí: 1972-2006 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 51
RE 199/2006

KRÁTKÁ, L.Evaluace školy : (zaměření na střední školy). Časové rozmezí: 1994-2006 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, časopis, články Počet záznamů: 424
RE 190/2006

KRÁTKÁ, L.Gerontagogika, gerontopedagogika, vzdělávání seniorů : (literatura ve VKOL). Časové rozmezí: 1983-2006 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 79
RE 206/2006

KRÁTKÁ, L.Malotřídní školy. Časové rozmezí: 1894-2005 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina, angličtina Druh literatury: knihy, články, časopis Počet záznamů: 211
RE 184/2006

KRÁTKÁ, L.Pedagogická evaluace : (zaměření na 1. stupeň ZŠ) - výběrová, doplňuje rešerši č. RE 190/2006. Časové rozmezí: 1995-2006 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 243
RE 236/2006

KRÁTKÁ, L.Výchovně vzdělávací přístupy ve škole při lázeňské léčebně. Časové rozmezí: 1990-2006 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 86
RE 213/2006

KRÁTKÁ, L.Záškoláctví. Časové rozmezí: 1992-2005 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 64
RE 230/2006

I. Přírodní vědy MDT 5

HOMOLKOVÁ, I. Environmentální výchova na 1. stupni ZŠ. Časové rozmezí: 1993-2006 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 43
RE 227/2006

KRÁTKÁ, L.Odlehlá pozorování ve statistice. Časové rozmezí: 2000-2006 Jazykové vymezení: angličtina, čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 72
RE 229/2006

J. Lékařství MDT 61

HOMOLKOVÁ, I. Antikoagulační terapie ve stáří. Časové rozmezí: 1995-2006 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 21
RE 218/2006

HOMOLKOVÁ, I. První pomoc u dětí. Časové rozmezí: 1968-2006 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 34
RE 232/2006

HOMOLKOVÁ, I. Rezistence antibiotik u onkologických pacientů. Časové rozmezí: 1995-2006 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 22
RE 219/2006

HOMOLKOVÁ, I. Sebezkušenost a proměny osobnosti na základě užívání psychedelik, zejména lysohlávek. Časové rozmezí: 1973-2006 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, seriály Počet záznamů: 34
RE 231/2006

KARÁSKOVÁ, R.Glykemický index. Časové rozmezí: 2000-2006 Jazykové vymezení: angličtina Druh literatury: články Počet záznamů: 8
IS 19/2006

KARÁSKOVÁ, R.Problematika afázií v kontextu přístupu zdravotnického personálu. Časové rozmezí: 1985-2004 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 31
RE 244/2006

KRÁTKÁ, L.Bolest zad u studentů oboru Všeobecná sestra. Časové rozmezí: 1987-2006 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: články Počet záznamů: 14
IS 75/2006

KRÁTKÁ, L.Duševní hygiena zdravotních sester pečujících o umírající. Časové rozmezí: 1990-2006 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 161
RE 204/2006

KRÁTKÁ, L.Informovanost a spokojenost hospitalizovaných pacientů. Časové rozmezí: 1992-2006 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 138
RE 237/2006

KRÁTKÁ, L.Inkompatibilita léků, intravenózní podání léků. Časové rozmezí: 1993-2006 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 241
RE 196/2006

KRÁTKÁ, L.Komplexní intervence dysfagie u pacientů s dysartrií. Časové rozmezí: 1991-2006 Jazykové vymezení: angličtina, čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 55
RE 243/2006

KRÁTKÁ, L.Komunikace s agresivním pacientem. Časové rozmezí: 1987-2005 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 177
RE 194/2006

KRÁTKÁ, L.Kvalita života pacientů po kraniotraumatu. Časové rozmezí: 1990-2005 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 58
RE 226/2006

KRÁTKÁ, L.Vliv výživy ve stáří. Časové rozmezí: 1990-2005 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 218
RE 182/2006

KRÁTKÁ, L.Vliv zrakového vnímání na kvalitu života seniorů. Časové rozmezí: 1996-2006 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 57
RE 198/2006

KRÁTKÁ, L.Vliv životního stylu na tělesnou hmotnost seniorů. Časové rozmezí: 1996-2005 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 111
RE 200/2006

KRÁTKÁ, L.Využití počítačových programů v intervenci u osob s narušenou komunikační schopností. Časové rozmezí: 1989-2006 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, seriál, články Počet záznamů: 65
RE 242/2006

K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl MDT 62; 64-69

KARÁSKOVÁ, R.Vývoj silnic v českých zemích. Časové rozmezí: 1865-2005 Jazykové vymezení: čeština, němčina, slovenština Druh literatury: knihy, články, seriály Počet záznamů: 119
RE 183/2006

L. Zemědělství MDT 63

M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry MDT 7

HOMOLKOVÁ, I. Římské lázně v Británii. Časové rozmezí: 1861-2004 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 23
RE 235/2006

KARÁSKOVÁ, R.Analýza teoretických východisek pro posuzování kvality komunální rekreace. Časové rozmezí: 1976-2005 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 66
RE 189/2006

KARÁSKOVÁ, R.Rödl, Ota, 1903-1983. Časové rozmezí: 1953-1994 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 25
RE 245/2006

KARÁSKOVÁ, R.Samorosty - metodika. Časové rozmezí: 1968-2006 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 38
RE 209/2006

KRÁTKÁ, L.Praktické činnosti (především výtvarné) u osob s tělesným postižením. Časové rozmezí: 1975-2006 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 186
RE 220/2006

KRÁTKÁ, L.Rekreační střediska pro děti a mládež. Časové rozmezí: 1990-2006 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 74
RE 201/2006

N. Jazykověda, literatura MDT 8

KARÁSKOVÁ, R. Slovesný vid : (český jazyk). Časové rozmezí: 1954-2001 Jazykové vymezení: čeština, ruština, angličtina, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 36
RE 193/2006

O. Geografie, biografie, dějiny MDT 9

HOMOLKOVÁ, I.Místek a Brušperk v raném novověku. Časové rozmezí: 1896-2005 Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 14
RE 214/2006

KARÁSKOVÁ, R. Druhá světová válka v severní Africe v memoárové literatuře. Časové rozmezí: 1940-2005 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, francouzština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 95
RE 192/2006

Aktualizováno: 22.07.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist