Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Tématické rešerše VKOL v roce 2010

 1. Antropologie, etnografie
 2. Biologické vědy
 3. Divadlo, film, tanec
 4. Ekonomické vědy, obchod
 5. Filozofie a náboženství
 6. Fyzika a příbuzné vědy
 7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
 8. Historie a pomocné vědy historické
 9. Hudba
 10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
 11. Jazyk, lingvistika a literatura
 12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
 13. Matematika
 14. Lékařství
 15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
 16. Právo
 17. Psychologie
 18. Sociologie
 19. Technika, technologie, inženýrství
 20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
 21. Umění, architektura, muzeologie
 22. Výchova a vzdělávání
 23. Výpočetní technika
 24. Zemědělství

 1. Antropologie

KRÁTKÁ, L.Metody a měření tělesného složení. Časové rozmezí: 1933-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce, online zdroje Počet záznamů: 224

RE 532/2010

2. Biologické vědy

 VITÁSKOVÁ, A.Květena Královéhradeckého kraje. Časové rozmezí: 1960-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 126

RE 541/2010

3. Divadlo, film, tanec

KRÁTKÁ, L.Michael Haneke (23.3.1942, Mnichov-) – rakouský režisér. Časové rozmezí: 1990-2010 Jazykové vymezení: němčina, angličtina, čeština Druh literatury: knihy, články, recenze, rozhovory, závěrečné práce Počet záznamů: 320

RE 508/2010

4. Ekonomické vědy, obchod

KRÁTKÁ, L.Mobbing v profesi zdravotní sestry. Časové rozmezí: 1993-2010 Jazykové vymezení: angličtina, čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 323

RE 512/2010

VITÁSKOVÁ, A.Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením. Časové rozmezí: 1979-2010 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 370

RE 471/2010

VITÁSKOVÁ, A.Porušení povinností zaměstnancem. Časové rozmezí: 1920-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 255

RE 527/2010

VITÁSKOVÁ, A.Získávání a výběr pracovníků. Časové rozmezí: 1990-2010 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články, stati, závěrečné práce Počet záznamů: 426

RE 488/2010

5. Filozofie a náboženství

 

6. Fyzika a příbuzné vědy

 

7. Geografie. Geologie. Vědy o Zemi

VITÁSKOVÁ, A.Technologická řešení pro hodnocení map pomocí webových formulářů. Časové rozmezí: 1981-2009 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 70

RE 464/2010

8. Historie a pomocné historické vědy

KRÁTKÁ, L.Bitva u Domašova. Časové rozmezí: 1900-2009 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 12

RE 470/2010

KRÁTKÁ, L.Obléhání Olomouce 1758. Časové rozmezí: 1900-2009 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů:31

RE 469/2010

VITÁSKOVÁ, A.Dějiny obce Stará Ves (okr. Přerov). Časové rozmezí: 1898-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, stati, záznamy archivů Počet záznamů: 74

RE 480/2010

VITÁSKOVÁ, A.Historie budování věnce pevnůstek okolo Olomouce. Časové rozmezí: 1900-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, stati Počet záznamů: 55

RE 522/2010

 9. Hudba

10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

11. Jazyk, lingvistika a literatura

KRÁTKÁ, L.Franz Kafka – Proces, Zámek, Popis jednoho zápasu - recenze. Časové rozmezí: 1958-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, elektronické zdroje, diplomová práce Počet záznamů: 322

RE 496/2010

KRÁTKÁ, L.Věra Nosková (9.4.1947, Hroznětín -) – česká spisovatelka, publicistka, reportérka. Časové rozmezí: 1975-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, recenze Počet záznamů: 404

RE 484/2010

VITÁSKOVÁ, A.Haruki Murakami (12.1.1949, Kjóto - ) – japonský spisovatel a překladatel. Časové rozmezí: 2002-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, slovníková hesla Počet záznamů: 74

RE 487/2010

VITÁSKOVÁ, A.Jaroslava Janáčková (24.11.1930 -) – literární historička a editorka. Časové rozmezí: 1957-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, stati, slovníková hesla, medailony, recenze Počet záznamů: 438

RE 483/2010

12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

KRÁTKÁ, L.Vývoj grafické podoby knihy. Časové rozmezí: 1909-2010 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 152

RE 536/2010

VITÁSKOVÁ, A.Firemní kultura knihovny jako součást marketingu. Časové rozmezí: 1971-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 100

RE 552/2010

13. Matematika

14. Lékařství

KRÁTKÁ, L.Biblioterapie. Časové rozmezí: 1956-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, online zdroje, diplomové práce Počet záznamů: 146

RE 485/2010

KRÁTKÁ, L.Compliance (kompliance), adherence v psychiatrii a psychologii, spolupráce pacienta. Časové rozmezí: 1992-2010 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 237

RE 490/2010

KRÁTKÁ, L.Multikulturní ošetřovatelství. Časové rozmezí: 1970-2010 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština, španělština Druh literatury: knihy, články, elektronické zdroje, diplomová práce Počet záznamů: 183

RE 498/2010

KRÁTKÁ, L.Přirozený versus lékařsky vedený porod. Časové rozmezí: 1990-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, elektronické zdroje Počet záznamů: 371

RE 540/2010

KRÁTKÁ, L.Syndrom vyhoření – burn out : (obecně a u zdravotních sester). Časové rozmezí: 1990-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 309

RE 528/2010

KRÁTKÁ, L.Ultrazvuk v těhotenství. Časové rozmezí: 1996-2009 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, cd rom Počet záznamů: 26

RE 529/2010

KRÁTKÁ, L.Vybrané aspekty psychického prožívání ženy v období těhotenství, porodu a šestinedělí. Časové rozmezí: 1990-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, kapitoly z knih, závěrečné práce Počet záznamů: 287

RE 530/2010

VITÁSKOVÁ, A.Analgetizace u pacientů po operaci plic. Časové rozmezí: 2008-2009 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, zdroje na internetu Počet záznamů: 121

RE 472/2010

VITÁSKOVÁ, A.Astma bronchiale. Časové rozmezí: 1944-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 456

RE 514/2010

VITÁSKOVÁ, A.Edukace ve zdravotnických zařízeních. Časové rozmezí: 1992-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, závěrečné práce, zdroje na internetu Počet záznamů: 281

RE 538/2010

VITÁSKOVÁ, A.Efektivita léčby závislosti na alkoholu v ČR. Časové rozmezí: 1952-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, zdroje na internetu Počet záznamů: 178

RE 493/2010

VITÁSKOVÁ, A.Incidence intoxikací v Olomouckém kraji za období 2005-2009.. Časové rozmezí: 2005-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 116

RE 544/2010

VITÁSKOVÁ, A.Karcinom prsu. Časové rozmezí: 2000-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 466

RE 556/2010

VITÁSKOVÁ, A.Míra spoluúčasti pacienta na hrazení zdravotní péče v evropských státech. Časové rozmezí: 2000-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce, zdroje na internetu Počet záznamů: 169

RE 542/2010

VITÁSKOVÁ, A.Potřebují zdravotničtí záchranáři psychosociální pomoc?. Časové rozmezí: 1953-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce, zdroje na internetu Počet záznamů: 88

RE 539/2010

VITÁSKOVÁ, A.Práce s problémovými, konfliktními a agresivními pacienty. Časové rozmezí: 1980-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina, němčina Druh literatury: knihy, články, zdroje na internetu Počet záznamů: 253

RE 478/2010

VITÁSKOVÁ, A.Praxe v porodní asistenci. Časové rozmezí: 1932-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, závěrečné práce, články Počet záznamů: 155

RE 531/2010

VITÁSKOVÁ, A.Problematika malnutrice u dlouhodobě nemocných geriatrických pacientů. Časové rozmezí: 1993-2010 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, závěrečné práce, články Počet záznamů: 166

RE 523/2010

VITÁSKOVÁ, A.Profesní orientace žáků středních zdravotnických škol. Časové rozmezí: 1974-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, závěrečné práce, články Počet záznamů: 160

RE 548/2010

VITÁSKOVÁ, A.Průvodce geokódováním zdravotnických dat, databáze EPIDAT.. Časové rozmezí: 1984-2010 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, zdroje na Internetu Počet záznamů: 76

RE 481/2010

VITÁSKOVÁ, A.Sexuální chování seniorů. Časové rozmezí: 1980-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 113

RE 520/2010

VITÁSKOVÁ, A.Smyslová postižení dětí předškolního věku v NANDA doménách. Časové rozmezí: 1955-2010 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: časopisy, články, stati, závěrečné práce Počet záznamů: 240

RE 500/2010

VITÁSKOVÁ, A.Syndrom vyhoření u zdravotních sester a učitelek odborné praxe na zdravotních školách. Časové rozmezí: 2009-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: články Počet záznamů: 29

RE 549/2010

VITÁSKOVÁ, A.Vliv chemoterapie na kvalitu života žen s karcinomem prsu.. Časové rozmezí: 2000-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 154

RE 535/2010

VITÁSKOVÁ, A.Výživa seniorů. Časové rozmezí: 2000-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 205

RE 553/2010

VITÁSKOVÁ, A.Zdravý životní styl. Časové rozmezí: 1990-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 274

RE 545/2010

15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

16. Právo

KRÁTKÁ, L.Finanční úřad a insolvence. Časové rozmezí: 1994-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 148

RE 521/2010

KRÁTKÁ, L.Licenční smlouva. Časové rozmezí: 1992-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, diplomová práce Počet záznamů: 240

RE 499/2010

KRÁTKÁ, L.Nové aspekty a metody vyšetřování trestných činů vražd. Časové rozmezí: 1993-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, elektronické zdroje, články, závěrečné práce Počet záznamů: 211

RE 492/2010

KRÁTKÁ, L.Počítačová kriminalita a softwarové pirátství. Časové rozmezí: 1990-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, časopis, články, online dokumenty, www stránky, závěrečné práce Počet záznamů: 429

RE 518/2010

KRÁTKÁ, L.Podnikání zahraničních osob v ČR. Časové rozmezí: 2000-2010 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce, online zdroje Počet záznamů: 121

RE 534/2010

KRÁTKÁ, L.Právní způsobilost. Časové rozmezí: 1993-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, CD ROM, závěrečné práce Počet záznamů: 169

RE 489/2010

KRÁTKÁ, L.Problémy trestního postihu mladistvých. Časové rozmezí: 1930-2010 Jazykové vymezení: angličtina, čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 477

RE 511/2010

KRÁTKÁ, L.Smlouva o tichém společenství. Časové rozmezí: 1990-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, CD ROM Počet záznamů: 155

RE 501/2010

KRÁTKÁ, L.Týrání zvířat v ČR. Časové rozmezí: 1860-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 441

RE 524/2010

VITÁSKOVÁ, A.Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody. Časové rozmezí: 1968-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina, němčina Druh literatury: knihy, články, stati, závěrečné práce Počet záznamů: 441

RE 494/2010

VITÁSKOVÁ, A.Historický vývoj kárného řízení ve věcech soudců v ČR. Časové rozmezí: 1973-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati, závěrečné práce Počet záznamů: 278

RE 497/2010

VITÁSKOVÁ, A.Koncepce ochrany života a zdraví v trestním právu. Časové rozmezí: 1968-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, stati, závěrečné práce Počet záznamů: 245

RE 506/2010

VITÁSKOVÁ, A.Obchodní zastoupení a prokura. Časové rozmezí: 1995-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 168

RE 517/2010

VITÁSKOVÁ, A.Ochrana obchodní firmy. Časové rozmezí: 2000-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 269

RE 516/2010

VITÁSKOVÁ, A.Práva na označení. Časové rozmezí: 1959-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, stati, závěrečné práce Počet záznamů: 555

RE 502/2010

VITÁSKOVÁ, A.Trestněprávní problematika domácího násilí. Časové rozmezí: 2000-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 240

RE 513/2010

17. Psychologie

VITÁSKOVÁ, A.Nespokojenost se svým tělem u adolescentů. Časové rozmezí: 1988-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 149

RE 533/2010

18. Sociologie

KRÁTKÁ, L.Bezdomovectví v ČR, dětští bezdomovci v Rusku. Časové rozmezí: 1990-2009 Jazykové vymezení: čeština, ruština Druh literatury: knihy, časopis, články, elektronické zdroje, diplomové práce Počet záznamů: 329

RE 482/2010

KRÁTKÁ, L.Rekonstrukce identity po úmrtí partnera. Časové rozmezí: 1993-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, závěrečná práce Počet záznamů: 57

RE 515/2010

KRÁTKÁ, L.Reprezentace rodiny v médiích. Časové rozmezí: 1991-2010 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 103

RE 543/2010

KRÁTKÁ, L. Standardy služeb pro uživatele domova seniorů. Časové rozmezí: 1982-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 182

RE 554/2010

KRÁTKÁ, L.Zapojení veřejnosti do společenských aktivit ústavů sociální péče. Časové rozmezí: 1992-2009 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 128

RE 477/2010

KRÁTKÁ, L.Zátěž rodiny chronicky nemocného pacienta. Časové rozmezí: 1985-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, časopis Počet záznamů: 123

RE 526/2010

VITÁSKOVÁ, A.Masová komunikace. Časové rozmezí: 1980-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, stati, závěrečné práce Počet záznamů: 202

RE 495/2010

VITÁSKOVÁ, A.Mezinárodní osvojení. Časové rozmezí: 1975-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 104

RE 510/2010

VITÁSKOVÁ, A.Násilí ve filmu. Časové rozmezí: 1975-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati, závěrečné práce Počet záznamů: 250

RE 509/2010

VITÁSKOVÁ, A.Současné možnosti a postoje seniorů k volnočasovým aktivitám. Časové rozmezí: 1980-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, časopisy, stati, diplomové práce Počet záznamů: 211

RE 473/2010

19. Technika, technologie, inženýrství

20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

KRÁTKÁ, L.S aerobicem z pohádky do pohádky. Časové rozmezí: 1999-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, el. zdroje, závěrečné práce Počet záznamů: 127

RE 505/2010

21. Umění, architektura, muzeologie

KRÁTKÁ, L.Architektka Růžena Žertová (*4.11.1932, Ostrava - ). Časové rozmezí: 1970-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, hesla ve slovnících, závěrečné práce Počet záznamů: 19

RE 519/2010

KRÁTKÁ, L.Malíř Carl Thöndel Časové rozmezí: 1991-1994 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: článek, heslo ve slovníku Počet záznamů: 2

IS 32/2010

VITÁSKOVÁ, A.Fotografie – výuka umělecký předmětů. Časové rozmezí: 1935-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina, angličtina Druh literatury: knihy, články, zdroje na internetu Počet záznamů: 336

RE 507/2010

VITÁSKOVÁ, A.Klub fotografů amatérů Olomouc, Klub fotografů amatérů Prostějov, Salon olomouckých, prostějovských fotografů. Časové rozmezí: 1918-1997 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, časopisy Počet záznamů: 20

RE 555/2010

VITÁSKOVÁ, A.Peter Paul Rubens (28. 6. 1577 – 30.5,1640) – vlámský malíř.. Časové rozmezí: 1990-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, slovníková hesla Počet záznamů: 57

RE 503/2010

VITÁSKOVÁ, A.Rembrandt Harmensz van Rijn (15.7.1606 Leyden – 4.10.1669 Amsterdam) – nizozemský malíř, kreslíř grafik a rytec. Časové rozmezí: 1990-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, slovníková hesla Počet záznamů: 94

RE 504/2010

VITÁSKOVÁ, A.Vývoj dětské kresby na 1. stupni ZŠ. Časové rozmezí: 1965-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati Počet záznamů: 236

RE 486/2010

 22. Výchova a vzdělávání

KRÁTKÁ, L.Kompetence učitele. Časové rozmezí: 1996-2009 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 175

RE 474/2010

KRÁTKÁ, L.Kompetence učitele : (články v angličtině). Časové rozmezí: 1996-2009 Jazykové vymezení: angličtina Druh literatury: články Počet záznamů: 115

RE 476/2010

KRÁTKÁ, L.Kompetence učitele : (články v češtině). Časové rozmezí: 1996-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: články Počet záznamů: 308

RE 475/2010

KRÁTKÁ, L.Postoje žáků ke škole. Časové rozmezí: 1991-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 198

RE 547/2010

KRÁTKÁ, L.Projektové vyučování – články v českém jazyce. Časové rozmezí: 1990-2009 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: články Počet záznamů: 434

RE 466/2010

KRÁTKÁ, L.Projektové vyučování – články v německém jazyce. Časové rozmezí: 1984-2009 Jazykové vymezení: němčina Druh literatury: články, diplomové práce Počet záznamů: 167

RE 468/2010

KRÁTKÁ, L.Projektové vyučování – knihy v českém jazyce. Časové rozmezí: 1932-2009 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, diplomová práce, CD-ROMy Počet záznamů: 91

RE 465/2010

KRÁTKÁ, L.Projektové vyučování – knihy v německém jazyce. Časové rozmezí: 1935-2009 Jazykové vymezení: němčina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 440

RE 467/2010

KRÁTKÁ, L.Školství Československa za okupace hitlerovským Německem. Časové rozmezí: 1939-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 199

RE 550/2010

VITÁSKOVÁ, A.Klima školy. Časové rozmezí: 1995-2010 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, polština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 259

RE 525/2010

VITÁSKOVÁ, A.Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. stupni základní školy. Časové rozmezí: 1997-2010 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, němčina, slovenština Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 356

RE 479/2010

VITÁSKOVÁ, A.Počítačová podpora vyučování (českého jazyka). Časové rozmezí: 2007-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 82

RE 546/2010

VITÁSKOVÁ, A.Písně Pavla Nováka a jejich využití na 1. stupni ZŠ. Časové rozmezí: 1976-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, CD Počet záznamů: 91

RE 537/2010

23. Výpočetní technika

VITÁSKOVÁ, A.Etické aspekty sociálních sítí (internet). Časové rozmezí: 2004-2010 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 102

RE 551/2010

 24. Zemědělství

VITÁSKOVÁ, A.Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa. Časové rozmezí: 1843-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, stati, závěrečné práce Počet záznamů: 253

RE 491/2010Aktualizováno: 07.01.2011
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist