Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Tématické rešerše VKOL v roce 2011

 1. Antropologie, etnografie
 2. Biologické vědy
 3. Divadlo, film, tanec
 4. Ekonomické vědy, obchod, práce
 5. Filozofie a náboženství
 6. Fyzika a příbuzné vědy
 7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
 8. Historie a pomocné vědy historické
 9. Hudba
 10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
 11. Jazyk, lingvistika a literatura
 12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
 13. Matematika
 14. Lékařství
 15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
 16. Právo
 17. Psychologie
 18. Sociologie
 19. Technika, technologie, inženýrství
 20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
 21. Umění, architektura, muzeologie
 22. Výchova a vzdělávání
 23. Výpočetní technika
 24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie


2. Biologické vědy

3. Divadlo, film, tanec

4. Ekonomické vědy, obchod, práce

KRÁTKÁ, L. Obchodní politika EU a export na trhy do Ruska. Časové rozmezí: 1993-2011 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 345

RE 632/2011


KRÁTKÁ, L. Sociální ekonomika, sociální podnik. Časové rozmezí: 1990-2011 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština, němčina Druh literatury: knihy, články, CD ROM Počet záznamů: 150

RE 636/2011

VITÁSKOVÁ, A. Dopravní výchova na 1. stupni základní školy. Časové rozmezí: 1985-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 139

RE 647/2011

VITÁSKOVÁ, A. Motivace a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy. Časové rozmezí: 1962-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 272

RE 626/2011

VITÁSKOVÁ, A. Pracovní doba se zaměřením na pracovní pohotovost a práci přesčas ve zdravotnictví. Časové rozmezí: 1974-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 208

RE 653/2011

VITÁSKOVÁ, A. Řízení a plánování osobních financí. Časové rozmezí: 2008-2011 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 69

RE 640/2011

VITÁSKOVÁ, A. Srovnání vybraných ekonomických ukazatelů nejvýznamnějších kardiocenter v ČR. Časové rozmezí: 1993-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 257

RE 582/2011

VITÁSKOVÁ, A. Strategické plánování lidských zdrojů v organizaci. Časové rozmezí: 1998-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 202

RE 578/2011

5. Filozofie a náboženství

KRÁTKÁ, L. Cyril (*826-†869) a Metoděj (*815-†885): literatura ve fondu VKOL. Časové rozmezí: 1709-2011 Jazykové vymezení: čeština, ruština, slovenština, polština, němčina, slovinština, angličtina, francouzština, latina, chorvatština, bulharština, makedonština, ukrajinština Druh literatury: knihy, staré tisky, rukopisy Počet záznamů: 247

RE 648/2011

VITÁSKOVÁ, A. Pavel Floss (*22.9.1940) – filozof, komeniolog. Časové rozmezí: 1966-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati, slovníková hesla, medailony, recenze Počet záznamů: 175

RE 610/2011

VITÁSKOVÁ, A. Rodina a pravoslavná církev. Časové rozmezí: 1988-2010 Jazykové vymezení: čeština, ruština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 31

RE 607/2011

6. Fyzika a příbuzné vědy

7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

KRÁTKÁ, L. Dendrogeomorfologická analýza geomorfologických procesů (v povodí Jestřábího potoka v Moravskoslezských Beskydách). Časové rozmezí: 1952-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina, němčina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 175

RE 583/2011

8. Historie a pomocné vědy historické

KRÁTKÁ, L. Jiří z Kunštátu a Poděbrad (23.4.1420-22.3.1471) – český král: (články). Časové rozmezí: 1846-2011 Jazykové vymezení: čeština, francouzština, němčina, polština, angličtina, slovenština, španělština, chorvatština, ukrajinština, ruština Druh literatury: články Počet záznamů: 449

RE 643/2011

KRÁTKÁ, L. Jiří z Kunštátu a Poděbrad (23.4.1420-22.3.1471) – český král: (knihy). Časové rozmezí: 1802-2011 Jazykové vymezení: čeština, němčina, latina, francouzština, polština, angličtina, chorvatština, maďarština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 135

RE 642/2011

KRÁTKÁ, L. Ladislav Pohrobek (1440-1457) – český a uherský král. Časové rozmezí: 1807-2011 Jazykové vymezení: čeština, němčina, slovenština, maďarština, latina, angličtina Druh literatury: knihy, články, staré tisky Počet záznamů: 180

RE 638/2011

KRÁTKÁ, L. Matúš Čák Trenčiansky (*okolo 1260-†18.3.1321) – uherský šlechtic. Časové rozmezí: 1853-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, maďarština, latina, angličtina Druh literatury: knihy, články, recenze, diplomové práce Počet záznamů: 108

RE 588/2011

KRÁTKÁ, L. Zikmund Lucemburský – český a uherský král a římský císař (*1368-†1437) - články. Časové rozmezí: 1866-2011 Jazykové vymezení: čeština, němčina, polština, slovenština, angličtina, francouzština, italština, maďarština, rumunština, ruština Druh literatury: články Počet záznamů: 263

RE 604/2011

KRÁTKÁ, L. Zikmund Lucemburský – český a uherský král a římský císař (*1368-†1437) - knihy. Časové rozmezí: 1854-2010 Jazykové vymezení: čeština, francouzština, maďarština, němčina, slovinština, angličtina, slovenština, chorvatština, polština, latina, italština, nizozemština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 214

RE 603/2011

VITÁSKOVÁ, A. Opatov (okres Svitavy). Časové rozmezí: 1908-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 18

RE 605/2011

9. Hudba

KRÁTKÁ, L. Robert Šálek (*11.6.1907 Vinoř u Prahy - † 8.5.1975 Brno) – vojenský kapelník, skladatel. Časové rozmezí: 1950-2007 Jazykové vymezení: čeština, maďarština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 30

RE 580/2011

10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

11. Jazyk, lingvistika a literatura

KRÁTKÁ, L. Superlativy, vyjadřování superlativů v médiích. Časové rozmezí: 2000-2011 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 46

RE 645/2011

VITÁSKOVÁ, A. Partikulizace, zčásticování. Časové rozmezí: 2000-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 76

RE 641/2011

12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

VITÁSKOVÁ, A. České internetové literární časopisy. Časové rozmezí: 1999-2011 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: časopisy, knihy, články, diplomové práce, internetové zdroje Počet záznamů: 126

RE 602/2011

VITÁSKOVÁ, A. Ochrana knihovních fondů - digitalizace. Časové rozmezí: 1992-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina, němčina Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 201

RE 599/2011

13. Matematika

14. Lékařství

KRÁTKÁ, L. Edukace dospělých v prevenci civilizačních nemocí. Časové rozmezí: 2001-2011 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, sborníky Počet záznamů: 100

RE 617/2011

KRÁTKÁ, L. Edukace pacientek s vulvovaginálními infekcemi. Časové rozmezí: 2000-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 177

RE 572/2011

KRÁTKÁ, L. Edukace u pacienta se zavedeným kardiostimulátorem. Časové rozmezí: 2001-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 86

RE 601/2011

KRÁTKÁ, L. Charakteristika psychosociálních aspektů pracovní zátěže sester na vojenské misi. Časové rozmezí: 1993-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 137

RE 624/2011

KRÁTKÁ, L. Komplikace u dárců krve během přístrojových odběrů. Časové rozmezí: 1970-2010 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 98

RE 563/2011

KRÁTKÁ, L. Laboratorní screening novorozenců. Časové rozmezí: 2008-2010 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 48

RE 574/2011

KRÁTKÁ, L. Obezita v dětském věku - články. Časové rozmezí: 1955-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: články z časopisů Počet záznamů: 346

RE 629/2011


KRÁTKÁ, L. Obezita v dětském věku - knihy. Časové rozmezí: 1962-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, příspěvky ze sborníků Počet záznamů: 76

RE 628/2011

KRÁTKÁ, L. Ošetřovatelský proces u pacienta s akutní pankreatitidou. Časové rozmezí: 2001-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 62

RE 598/2011

KRÁTKÁ, L. Peripartální srovnání operativních porodů per vakuumextraktorem a per forcipem. Časové rozmezí: 2000-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 63

RE 567/2011

KRÁTKÁ, L. Specifika ošetřovatelské péče na traumatologicko-chirurgickém oddělení. Časové rozmezí: 2001-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 116

RE 591/2011

KRÁTKÁ, L. Úroveň znalostí všeobecných sester v poskytování první pomoci. Časové rozmezí: 2002-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 66

RE 559/2011

KRÁTKÁ, L. Vojtova metoda. Časové rozmezí: 1956-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 70

RE 569/2011

VITÁSKOVÁ, A. Cévní mozková příhoda. Časové rozmezí: 2000-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 247

RE 621/2011

VITÁSKOVÁ, A. Faktory ovlivňující včasné podání systémové trombolýzy u akutní cévní mozkové příhody. Časové rozmezí: 2000-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 144

RE 573/2011

VITÁSKOVÁ, A. Hemokultura. Časové rozmezí: 1912-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 95

RE 587/2011

VITÁSKOVÁ, A. Hojení ran V. A. C. systémem. Časové rozmezí: 1971-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 97

RE 611/2011

VITÁSKOVÁ, A. Chronická tromboembolická plicní nemoc (hypertenze). Časové rozmezí: 2003-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, stati Počet záznamů: 60

RE 646/2011

VITÁSKOVÁ, A. Informovanost maminek a dívek na 2. stupni základních škol o rakovině děložního čípku a možnostech očkování. Časové rozmezí: 2000-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 106

RE 570/2011

VITÁSKOVÁ, A. Kompetence – činnosti lékařů a nelékařů v primární prevenci civilizačních chorob. Časové rozmezí: 1998-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 117

RE 619/2011

VITÁSKOVÁ, A. Kvalita života a potřeby pacientů s Alzheimerovou chorobou. Časové rozmezí: 2005-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 195

RE 644/2011

VITÁSKOVÁ, A. Lumboischiadický syndrom. Časové rozmezí: 2000-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 75

RE 608/2011

VITÁSKOVÁ, A. Management komprehenzivní rehabilitace seniorů. Časové rozmezí: 2000-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 151

RE 564/2011

VITÁSKOVÁ, A. Medicína u starověkých vyspělých civilizací - památky. Časové rozmezí: 1940-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 70

RE 637/2011

VITÁSKOVÁ, A. Ošetřovatelská dokumentace ve zdravotnictví. Časové rozmezí: 1959-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 312

RE 560/2011

VITÁSKOVÁ, A. Ošetřovatelská péče o pacienta po transplantaci kostní dřeně. Časové rozmezí: 2003-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 94

RE 649/2011

VITÁSKOVÁ, A. Ošetřovatelský proces při astma bronchiale. Časové rozmezí: 2002-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 78

RE 590/2011

VITÁSKOVÁ, A. Ošetřovatelský proces u pacienta s chronickou žilní nedostatečností dolních končetin. Časové rozmezí: 2001-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 192

RE 575/2011

VITÁSKOVÁ, A. Postoje zdravotníků k duševně nemocným klientům. Časové rozmezí: 1990-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 124

RE 592/2011

VITÁSKOVÁ, A. Potravinová alergie. Časové rozmezí: 2001-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce VŠ Počet záznamů: 304

RE 639/2011

VITÁSKOVÁ, A. První gynekologické vyšetření. Časové rozmezí: 2000-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 44

RE 568/2011

VITÁSKOVÁ, A. Specifika ošetřovatelské péče o pacienta na umělé plicní ventilaci. Časové rozmezí: 2001-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 120

RE 589/2011

VITÁSKOVÁ, A. Stomie, kolostomie. Časové rozmezí: 2000-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 167

RE 620/2011

VITÁSKOVÁ, A. Vliv larvoterapie a negativního podtlaku v léčbě nehojících se ran. Časové rozmezí: 1968-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 139

RE 596/2011

VITÁSKOVÁ, A. Využití metody vlhké terapie při ošetřování chronických ran v domácí péči. Časové rozmezí: 2001-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 92

RE 625/2011

15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

KRÁTKÁ, L. Zajištění bezpečnosti organizace v oblasti státní správy. Časové rozmezí: 2001-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 195

RE 577/2011

VITÁSKOVÁ, A. Otevřená tvář policie. Časové rozmezí: 2003-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 290

RE 576/2011

16. Právo

KRÁTKÁ, L. Kriminologické a kriminalistické aspekty trestného činu vraždy. Časové rozmezí: 2000-2011 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 100

RE 594/2011

KRÁTKÁ, L. Nepříčetnost a zmenšená příčetnost. Časové rozmezí: 1894-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce  Počet záznamů: 230

RE 652/2011

KRÁTKÁ, L. Ochrana soukromí. Časové rozmezí: 2000-2011 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 97

RE 650/2011

KRÁTKÁ, L. Problematika dvojího státního občanství a bezdomovectví. Časové rozmezí: 1922-2011 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce, online zdroje Počet záznamů: 150

RE 635/2011

VITÁSKOVÁ, A. Regulované nájemné v Olomouckém kraji. Časové rozmezí: 1991-2011 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 252

RE 633/2011

VITÁSKOVÁ, A. Řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí. Časové rozmezí: 1996-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 64

RE 593/2011

17. Psychologie

VITÁSKOVÁ, A. Postabortivní syndrom: vliv interrupce na psychiku ženy. Časové rozmezí: 2000-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 168

RE 654/2011

VITÁSKOVÁ, A. Postabortivní syndrom u mužů. Časové rozmezí: 1969-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 132

RE 651/2011

VITÁSKOVÁ, A. Vliv hudby na psychiku dítěte. Časové rozmezí: 1970-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 114

RE 561/2011

18. Sociologie

KRÁTKÁ, L. Kvalita života rodin s postiženými. Časové rozmezí: 2001-2011 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, španělština, němčina, polština, slovenština, portugalština, francouzština Druh literatury: knihy, sborníky, články Počet záznamů: 291

RE 622/2011

KRÁTKÁ, L. Kvalita života rodin s postiženými (články v angličtině). Časové rozmezí: 2001-2011 Jazykové vymezení: angličtina Druh literatury: články Počet záznamů: 218

RE 623/2011

KRÁTKÁ, L. Motivace dárců k dárcovství krve. Časové rozmezí: 2005-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 93

RE 630/2011


KRÁTKÁ, L. Pohled sester na seniory a stáří. Časové rozmezí: 2001-2011 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, CD-ROMy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 150

RE 562/2011

KRÁTKÁ, L. Přítomnost maladaptačního syndromu v domově pro seniory. Časové rozmezí: 1990-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 113

RE 557/2011

KRÁTKÁ, L. Psychosociální aspekty hospitalizace vozíčkářů. Časové rozmezí: 1970-2010 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 127

RE 579/2011

KRÁTKÁ, L. Sociální opora u osob závislých na alkoholu. Časové rozmezí: 1990-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 170

RE 571/2011

KRÁTKÁ, L. Studující matky. Časové rozmezí: 1900-2010 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, němčina, slovenština, francouzština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 119

RE 565/2011

VITÁSKOVÁ, A. Integrace zrakově postižených osob na trhu práce. Časové rozmezí: 1962-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 107

RE 618/2011

VITÁSKOVÁ, A. Nejvýznamnější české nadace zaměřené na pomoc seniorům. Časové rozmezí: 1992-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 104

RE 566/2011

VITÁSKOVÁ, A. Problém rodin starajících se o autistu z pohledu sociální práce. Časové rozmezí: 1992-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 88

RE 627/2011

VITÁSKOVÁ, A. Role startovacích bytů při odchodu dětí z dětských domovů na Bruntálsku. Časové rozmezí: 1970-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 108

RE 615/2011

VITÁSKOVÁ, A. Volnočasové aktivity a životní spokojenost seniorů. Časové rozmezí: 1967-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina, němčina Druh literatury: knihy, články, diplomové práce, časopisy Počet záznamů: 218

RE 595/2011

VITÁSKOVÁ, A. Základní práva a svobody jako limit aplikace práva EU českým Ústavním soudem. Časové rozmezí: 1992-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 133

RE 612/2011

19. Technika, technologie, inženýrství

KRÁTKÁ, L. Československá televize – její technologický vývoj a ideologické poslání. Časové rozmezí: 1929-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, internetový zdroj Počet záznamů: 236

RE 609/2011

20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

VITÁSKOVÁ, A. Kulečník. Časové rozmezí: 1886-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina Druh literatury: knihy, články, diplomové práce, časopisy Počet záznamů: 56

RE 600/2011

21. Umění, architektura, muzeologie

22. Výchova a vzdělávání

KRÁTKÁ, L. Historie speciální pedagogiky v ČR. Časové rozmezí: 1875-2010 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 504

RE 597/2011

KRÁTKÁ, L. Pedagogická diagnostika (literatura ve VKOL). Časové rozmezí: 2000-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 214

RE 584/2011

KRÁTKÁ, L. Pedagogická diagnostika v mateřské škole (literatura ve VKOL). Časové rozmezí: 2000-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 60

RE 585/2011


KRÁTKÁ, L. Učební strategie u žáků se specifickými poruchami učení. Časové rozmezí: 2000-2011 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, sborníky Počet záznamů: 187

RE 616/2011

KRÁTKÁ, L. Vzdělávání romských žáků. Časové rozmezí: 1961-2011 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 138

RE 613/2011

KRÁTKÁ, L. Vzdělávání romských žáků. Časové rozmezí: 2006-2011 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: závěrečné práce Počet záznamů: 117

RE 614/2011

VITÁSKOVÁ, A. Komunikace mezi rodinou a mateřskou školou. Časové rozmezí: 2002-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 88

RE 581/2011

VITÁSKOVÁ, A. Praktické vyučování – odborný výcvik žáků středních zdravotnických škol. Časové rozmezí: 1954-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 101

RE 586/2011

VITÁSKOVÁ, A. Waldorfská škola, antroposofie. Časové rozmezí: 1992-2011 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, ruština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 45

RE 606/2011

VITÁSKOVÁ, A. Zájmové vzdělávání dospělých. Časové rozmezí: 1965-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 244

RE 558/2011

VITÁSKOVÁ, A. Životní spokojenost učitelů v mateřských školách. Časové rozmezí: 2009-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 98

RE 631/2011

23. Výpočetní technika


24. Zemědělství, potravinářství

VITÁSKOVÁ, A. Fermentované mléčné výrobky ve výživě dětí od 1-3 let. Časové rozmezí: 2002-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 111

RE 634/2011

Aktualizováno: 06.03.2012
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist