Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Tématické rešerše VKOL v roce 2012

 1. Antropologie, etnografie
 2. Biologické vědy
 3. Divadlo, film, tanec
 4. Ekonomické vědy, obchod
 5. Filozofie a náboženství
 6. Fyzika a příbuzné vědy
 7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
 8. Historie a pomocné vědy historické
 9. Hudba
 10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
 11. Jazyk, lingvistika a literatura
 12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
 13. Matematika
 14. Lékařství
 15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
 16. Právo
 17. Psychologie
 18. Sociologie
 19. Technika, technologie, inženýrství
 20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
 21. Umění, architektura, muzeologie
 22. Výchova a vzdělávání
 23. Výpočetní technika
 24. Zemědělství

1. Antropologie, etnografie

2. Biologické vědy

3. Divadlo, film, tanec

KRÁTKÁ, L.Faunův labyrint (2006, film), režie Guillermo del Toro. Časové rozmezí: 2006-2012 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, španělština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 99

RE 679/2012

VITÁSKOVÁ, A.Ester Krumbachová (12.11.1923 Brno - 13.1.1996 Praha) – divadelní výtvarnice, filmová scenáristka, režisérka, scénografka. Časové rozmezí: 2000-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, scénáře, články, diplomové práce Počet záznamů: 75

RE 687/2012

VITÁSKOVÁ, A.Výtvarná a kostýmní stránka filmu. Časové rozmezí: 1927-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 179

RE 694/2012

4. Ekonomické vědy, obchod, práce

KRÁTKÁ, L. Dějiny účetnictví. Časové rozmezí: 1898-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knih, články Počet záznamů: 329

RE 685/2012

KRÁTKÁ, L. Dějiny účetnictví – články v angličtině. Časové rozmezí: 1923-2012 Jazykové vymezení: angličtina Druh literatury: články Počet záznamů: 531

RE 688/2012

KRÁTKÁ, L. Dějiny účetnictví – knihy v angličtině. Časové rozmezí: 1808-2012 Jazykové vymezení: angličtina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 465

RE 686/2012

KRÁTKÁ, L. Dějiny účetnictví – literatura v italštině. Časové rozmezí: 1878-2011 Jazykové vymezení: italština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 59

RE 692/2012

KRÁTKÁ, L. Dějiny účetnictví – literatura v němčině. Časové rozmezí: 1874-2011 Jazykové vymezení: němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 78

RE 690/2012

KRÁTKÁ, L. Dějiny účetnictví – literatura ve francouzštině. Časové rozmezí: 1875-2011 Jazykové vymezení: francouzština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 66

RE 691/2012

KRÁTKÁ, L. Dějiny účetnictví – literatura ve španělštině. Časové rozmezí: 1902-2011 Jazykové vymezení: španělština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 111

RE 689/2012

KRÁTKÁ, L. Dějiny účetnictví – literatura v ostatních jazycích. Časové rozmezí: 1885-2011 Jazykové vymezení: bulharština, finština, holandština, chorvatština, maďarština, polština,portugalština, rumunština, ruština, řečtina, turečtina, švédština, ukrajinština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 73

RE 693/2012

KRÁTKÁ, L. Organizační kultura a psychosociální faktory na pracovišti. Časové rozmezí: 1990-2012 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 162

RE 746/2012

VITÁSKOVÁ, A. Daň z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných. Časové rozmezí: 2008-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati Počet záznamů: 81

RE 664/2012

VITÁSKOVÁ, A. Mezinárodní daňové plánování. Časové rozmezí: 1983-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 173

RE 659/2012

VITÁSKOVÁ, A. Právní podmínky přijetí jednotné evropské měny v České republice. Časové rozmezí: 1970-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina, němčina Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 198

RE 667/2012

VITÁSKOVÁ, A. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Časové rozmezí: 1932-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 208

RE 660/2012

VITÁSKOVÁ, A. Zvláštní pracovní podmínky mladistvých v komparaci s vybranými frankofonními zeměmi. Časové rozmezí: 1940-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, francouzština Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 202

RE 669/2012

5. Filozofie a náboženství


KRÁTKÁ, L.Olomoucký arcibiskup Leopold Prečan (*8.3.1866 Velký Týnec – 2.3.1947 Svatý Kopeček). Časové rozmezí: 1923-2011 Jazykové vymezení: čeština, němčina, latina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 104

RE 665/2012

KRÁTKÁ, L.Pomíjivost – ve filozofii, umění a křesťanství. Časové rozmezí: 1960-2011 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, slovníková hesla Počet záznamů: 60

RE 661/2012

6. Fyzika a příbuzné vědy

7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

8. Historie a pomocné historické vědy

9. Hudba

10.  Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

11. Jazyk, lingvistika a literatura

VITÁSKOVÁ, A. Proměny maloměšťáctví v české literatuře. Časové rozmezí: 1896-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 353

RE 656/2012

VITÁSKOVÁ, A. Sociálně patologické jevy v příběhu s dětským hrdinou. Časové rozmezí: 2005-2012 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 58

RE 735/2012

VITÁSKOVÁ, A. Učivo skladby ve vybraných učebnicích ČJ pro 2. stupeň ZŠ. Časové rozmezí: 1989-2012 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 165

RE 749/2012

12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

KRÁTKÁ, L.Vojenské knihovny. Časové rozmezí: 1922-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 45

RE 721/2012

13. Matematika

14.   Lékařství


KRÁTKÁ, L. Analýza znalostí využívání vztahu k bazální stimulaci. Časové rozmezí: 2000-2011 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština, španělština Druh literatury: knihy, články, CD-ROMy, seriály, závěrečné práce Počet záznamů: 167

RE 658/2012

KRÁTKÁ, L. Anémie. Časové rozmezí: 2002-2012 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 197

RE 705/2012

KRÁTKÁ, L. Diabetes mellitus (především I. typu). Časové rozmezí: 2001-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 479

RE 678/2012

KRÁTKÁ, L. Dehydratace jako ošetřovatelský problém. Časové rozmezí: 1996-2012 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 47

RE 747/2012

KRÁTKÁ, L. Fetální pulzní oxymetrie – sledování plodu u porodu. Časové rozmezí: 2002-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 110

RE 756/2012

KRÁTKÁ, L. In vitro fertilizace, obezita a problematika otěhotnění. Časové rozmezí: 2002-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 105

RE 754/2012

KRÁTKÁ, L. Lupénka. Časové rozmezí: 1993-2012 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 100

RE 742/2012

KRÁTKÁ, L. Poporodní blues (navazuje na rešerši č. RE 530/2010). Časové rozmezí: 2010-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 29

RE 666/2012

KRÁTKÁ,  L. Problematika výživy u seniorů v psychiatrické léčebně, s psychickým onemocněním. Časové rozmezí: 2000-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 270

RE 710/2012

KRÁTKÁ, L. Prostředí operačních sálů z pohledu pacienta. Časové rozmezí: 2000-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 135

RE 719/2012

KRÁTKÁ, L. Sestra minulosti a sestra přítomnosti ve vztahu znalostí cizích jazyků a potřeby jejich uplatnění v praxi. Časové rozmezí: 2001-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 63

RE 750/2012

KRÁTKÁ, L. Sexuální problematika mentálně postižených. Časové rozmezí: 2000-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 100

RE 663/2012

KRÁTKÁ, L. Těhotenská cukrovka (gestační diabetes). Časové rozmezí: 2002-2012 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 95

RE 723/2012

KRÁTKÁ, L. Únava u pacientů se srdečním onemocněním. Časové rozmezí: 2000-2012 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 56

RE 744/2012

KRÁTKÁ, L. Xerostomie u onkologického pacienta. Časové rozmezí: 2009-2012 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: články Počet záznamů: 78

RE 738/2012

VITÁSKOVÁ, A. Edukace klientů s diagnózou diabetická retinopatie. Časové rozmezí: 2002-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, stati, závěrečné práce Počet záznamů: 128

RE 704/2012

VITÁSKOVÁ, A. Edukace pacientů s urologicko-onkologickým onemocněním. Časové rozmezí: 2001-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati, závěrečné práce Počet záznamů: 193

RE 702/2012

VITÁSKOVÁ, A. Holistický přístup k onkologicky nemocnému. Časové rozmezí: 1997-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, stati Počet záznamů: 210

RE 713/2012

VITÁSKOVÁ, A. Motivace nelékařského zdravotnického personálu. Časové rozmezí: 1965-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 113

RE 683/2012

VITÁSKOVÁ, A. Motivace sester k práci. Časové rozmezí: 1998-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 182

RE 700/2012

VITÁSKOVÁ, A. Možnosti ošetřovatelských intervencí při zjištění a léčbě karcinomu prsu. Časové rozmezí: 2001-2010 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 487

RE 662/2012

VITÁSKOVÁ, A. Nefarmakologické způsoby tišení bolesti u dětí. Časové rozmezí: 2006-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati Počet záznamů: 80

RE 716/2012

VITÁSKOVÁ, A. Nechutenství způsobené chemoterapií u onkologicky nemocných. Časové rozmezí: 2009-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati Počet záznamů: 65

RE 739/2012

VITÁSKOVÁ, A. Ošetřovatelská péče o pacienta po CABG v OLÚ pro kardiorehabilitaci. Časové rozmezí: 2001-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 85

RE 677/2012

VITÁSKOVÁ, A. Ošetřovatelská péče u dítěte s dg. polytrauma. Časové rozmezí: 2000-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 177

RE 674/2012

VITÁSKOVÁ, A. Ošetřovatelský proces u pacienta s po bypassu srdce v kardiorehabilitačním ústavu. Časové rozmezí: 2005-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati Počet záznamů: 173

RE 745/2012

VITÁSKOVÁ, A. Ošetřovatelský proces u pacienta s diagnózou diabetická gangréna. Časové rozmezí: 1961-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati Počet záznamů: 100

RE 711/2012

VITÁSKOVÁ, A. Ošetřovatelský proces u pacienta s kolostomií. Časové rozmezí: 1963-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati Počet záznamů: 100

RE 709/2012

VITÁSKOVÁ, A. Ošetřovatelský proces u pacientky po operaci prsu. Časové rozmezí: 2001-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 150

RE 668/2012

VITÁSKOVÁ, A. Problematika ošetřovatelské péče o klienty bez domova. Časové rozmezí: 1973-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati Počet záznamů: 120

RE 676/2012

VITÁSKOVÁ, A. Problematika pánevní statiky. Časové rozmezí: 1995-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 200

RE 671/2012

VITÁSKOVÁ, A. Psychické změny v graviditě a poporodním období. Časové rozmezí: 2005-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 41

RE 675/2012

VITÁSKOVÁ, A. Ruptura Achillovy šlachy – příčiny, léčení, rehabilitace. Časové rozmezí: 2010-2012 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština, Druh literatury: knihy, diplomové práce, články, stati Počet záznamů: 77

RE 697/2012

VITÁSKOVÁ, A. Snížený výdej/výkon u srdečního onemocnění. Časové rozmezí: 2009-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati Počet záznamů: 69

RE 741/2012

VITÁSKOVÁ, A. Specifika ošetřovatelské péče u pacienta po kardiopulmonální resuscitaci v průběhu řízené terapeutické hypotermie. Časové rozmezí: 2000-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 97

RE 730/2012

VITÁSKOVÁ, A. Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků, záchranářů. Časové rozmezí: 2010-2012 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, diplomové práce, články, stati, Počet záznamů: 61

RE 695/2012

VITÁSKOVÁ, A. Umělé přerušení těhotenství ve II. trimestru z genetické indikace. Časové rozmezí: 2002-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 110

RE 725/2012

VITÁSKOVÁ, A. Úzkost u onkologicky nemocných. Časové rozmezí: 2007-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati Počet záznamů: 51

RE 751/2012

VITÁSKOVÁ, A. Vliv nadváhy na přítomnost artrózy nosných kloubů u pacientů jdoucích na totální endoprotézu. Časové rozmezí: 2002-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 91

RE 681/2012

VITÁSKOVÁ, A. Výskyt hyperaktivního měchýře v ženské populaci. Časové rozmezí: 2000-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 186

RE 670/2012

VITÁSKOVÁ, A. Využití vlhké terapie v rámci centrálních žilních vstupů. Časové rozmezí: 2002-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati Počet záznamů: 91

RE 682/2012

VITÁSKOVÁ, A. Výživa seniorů v domácím prostředí. Časové rozmezí: 2009-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 97

RE 672/2012

VITÁSKOVÁ, A. Ženské sexuální poruchy. Časové rozmezí: 2000-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati Počet záznamů: 94

RE 752/2012

15.  Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

KRÁTKÁ, L. Slavení státních svátků v Uherském Hradišti v době 1. republiky. Časové rozmezí: 1928-2008 Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 13

RE 748/2012

VITÁSKOVÁ, A. Hasičský záchranný systém. Časové rozmezí: 1927-2012 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 199

RE 706/2012

VITÁSKOVÁ, A. Rozdíl v pohybové aktivitě vojáků z povolání mezi zimními a jarními měsíci. Časové rozmezí: 1990-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, diplomové práce Počet záznamů: 127

RE 680/2012

VITÁSKOVÁ, A. Spolupráce IZS a kynologů záchranářů. Časové rozmezí: 1926-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 132

RE 708/2012

16.  Právo

KRÁTKÁ, L. Postup před zahájením trestního řízení, koncepce přípravného řízení. Časové rozmezí: 1990-2012 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 385

RE 696/2012

KRÁTKÁ, L. Vypořádání společného jmění manželů. Časové rozmezí: 1993-2012 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 165

RE 712/2012

17. Psychologie

KRÁTKÁ, L. Agresivita při řízení motorových vozidel. Časové rozmezí: 1990-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 187

RE 729/2012

KRÁTKÁ, L. Burnout syndrom, syndrom vyhoření (zaměř. na sociální poradce). Časové rozmezí: 1995-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 219

RE 718/2012

VITÁSKOVÁ, A. Zármutek u onkologicky nemocných. Časové rozmezí: 2000-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati Počet záznamů: 58

RE 753/2012

18. Sociologie

KRÁTKÁ, L. Internetová komunikace. Časové rozmezí: 2000-2012 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, němčina, francouzština, slovenština, španělština, italština, polština, ruština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 288

RE 727/2012

KRÁTKÁ, L. Management péče o seniory v České republice. Časové rozmezí: 2006-2012 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, CD-ROMy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 297

RE 698/2012

KRÁTKÁ, L. Příprava dětí v dětském domově pro samostatný život. Časové rozmezí: 2001-2012 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 124

RE 731/2012

KRÁTKÁ, L. Sociálně patologické jevy u mládeže a jejich prevence. Časové rozmezí: 2002-2012 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 200

RE 733/2012

KRÁTKÁ, L. Teorie mezilidské komunikace. Časové rozmezí: 1990-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 200

RE 740/2012

VITÁSKOVÁ, A. Děti s narušeným psychosociálním vývojem a možnosti jejich výchovy v podmínkách dětského domova. Časové rozmezí: 2000-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 134

RE 732/2012

VITÁSKOVÁ, A. Domácí násilí u seniorů – screening na urgentním příjmu. Časové rozmezí: 2002-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati Počet záznamů: 100

RE 743/2012

19. Technika, technologie, inženýrství

20.  Tělesná výchova a sport. Rekreace

VITÁSKOVÁ, A. Strečink u pacientů s low back pain a běžců. Časové rozmezí: 1980-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 166

RE 728/2012

21.  Umění, architektura, muzeologie

KRÁTKÁ, L. Animační programy v galerii. Časové rozmezí: 1991-2012 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články, CD ROM, závěrečné práce Počet záznamů: 100

RE 737/2012

VITÁSKOVÁ, A. Jan Kammreuth (*1715 Dobromělice - 29.31769 Olomouc) – sochař, řezbář. Časové rozmezí: 1904-2011 Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy, stati Počet záznamů: 7

      RE 699/2012


22. Výchova a vzdělávání

KRÁTKÁ, L. Adaptace žáka 1. třídy na školní prostředí. Časové rozmezí: 1995-2012 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 234

RE 673/2012

KRÁTKÁ, L. Kontrolní procesy ve školství se zaměřením na hospodaření. Časové rozmezí: 2001-2011 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, CD-ROMy, seriály, závěrečné práce Počet záznamů: 117

RE 657/2012

KRÁTKÁ, L. Marketingový plán školní jídelny. Časové rozmezí: 1996-2012 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 292

RE 701/2012

KRÁTKÁ, L. Metoda Dobrého startu. Časové rozmezí: 1989-2012 Jazykové vymezení: čeština, polština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 44

RE 734/2012

KRÁTKÁ, L. Motivace ke studiu učitelských oborů. Časové rozmezí: 1984-2012 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 223

RE 703/2012

     KRÁTKÁ, L. Rozvoj kompetencí dětí předškolního věku. Časové rozmezí: 2010-2012 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 37

RE 722/2012

KRÁTKÁ, L. Řízení projektů na středních školách. Projektový manažer ve středním školství. Časové rozmezí: 2001-2011 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 175

RE 655/2012

KRÁTKÁ, L. Sebereflexe jako prostředek osobnostního rozvoje učitele v předškolním vzdělávání. Časové rozmezí: 1992-2012 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 111

RE 715/2012

KRÁTKÁ, L. Speciální pedagogika – anglicky psané knihy. Časové rozmezí: 2000-2012 Jazykové vymezení: angličtina Druh literatury: knihy Počet záznamů: 73

RE 717/2012

KRÁTKÁ, L. Vliv sociokulturního prostředí na výchovu a vzdělávání dětí. Časové rozmezí: 1996-2012 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 149

RE 707/2012

KRÁTKÁ, L. Zdravý životní styl začínajícího učitele. Časové rozmezí: 1991-2012 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články, závěrečné práce Počet záznamů: 159

RE 714/2012

VITÁSKOVÁ, A. Financování mateřských škol v Jihomoravském kraji. Časové rozmezí: 2000-2012 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 118

RE 736/2012

VITÁSKOVÁ, A. Profesiografické výzkumy u učitelů. Časové rozmezí: 2000-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina, francouzština Druh literatury: knihy, články, stati Počet záznamů: 140

RE 684/2012

VITÁSKOVÁ, A. Přijímací řízení na vysoké školy v ČR. Časové rozmezí: 1990-2012 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 144

RE 724/2012

VITÁSKOVÁ, A. Vliv genetické poruchy Williamsova syndromu na docházku a prospěch žáka odborné školy. Časové rozmezí: 1985-2011 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati, diplomové práce Počet záznamů: 170

RE 720/2012

23.  Výpočetní technika

24. Zemědělství

Aktualizováno: 10.01.2013
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist