Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Tematické rešerše VKOL v roce 2014

 1. Antropologie, etnografie
 2. Biologické vědy
 3. Divadlo, film, tanec
 4. Ekonomické vědy, obchod, práce
 5. Filozofie a náboženství
 6. Fyzika a příbuzné vědy
 7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
 8. Historie a pomocné historické vědy
 9. Hudba
 10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
 11. Jazyk, lingvistika a literatura
 12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
 13. Matematika
 14. Lékařství
 15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
 16. Právo
 17. Psychologie
 18. Sociologie
 19. Technika, technologie, inženýrství
 20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
 21. Umění, architektura, muzeologie
 22. Výchova a vzdělávání
 23. Výpočetní technika
 24. Zemědělství
   

1.Antropologie, etnografie

KLÁSEK, V. Móda 1. poloviny 20. století. Časové rozmezí: 1900-1950 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina, němčina, francouzština Druh literatury: knihy, články, časopisy a noviny (tituly) Počet záznamů: 165
RE 894/2014

2.Biologické vědy
 

3.Divadlo, film, tanec
 

4.Ekonomické vědy, obchod, práce

KLÁSEK, V. Outsourcing [ve veřejné správě]. Časové rozmezí: 1993-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, online zdroje Počet záznamů: 274
RE 883/2014

KRÁTKÁ, L. Konkurz a restrukturalizace podniku: (příprava učební pomůcky pro učitele ekonomických odborných předmětů). Časové rozmezí: 2010-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 168
RE 889/2014

KRÁTKÁ, L. Specifika firemní kultury. Časové rozmezí: 1990-2014 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 380
RE 882/2014
 

5.Filozofie a náboženství

KRÁTKÁ, L. Tematizace panenství v textech 16. století. Časové rozmezí: 1581-2011 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, staré tisky Počet záznamů: 32
RE 868/2014
 

6.Fyzika a příbuzné vědy

KRÁTKÁ, L. Využití informačních a komunikačních technologií v předmětu fyzika. Časové rozmezí: 2000-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 207
RE 893/2014
 

7.Geografie. Geologie. Vědy o zemi

KRÁTKÁ, L. Kulturní krajina v proměnách času: víno a vinařství na příkladu hodonínského panství. Časové rozmezí: 2000-2013 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 106
RE 861/2014
 

8.Historie a pomocné historické vědy

KRÁTKÁ, L. Ladislav Pohrobek – doplněk k rešerši RE 638/2011. Časové rozmezí: 2010-2014 Jazykové vymezení: němčina, čeština Druh literatury: knihy, články, diplomová práce Počet záznamů: 8
IS 47/2014
 

9.Hudba

KRÁTKÁ, L. Metody komponování nonartificiální hudby v hudební výchově s užitím prvků artificiální hudby. Časové rozmezí: 1963-2014 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 169
RE 911/2014
 

10.Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
 

11.Jazyk, lingvistika a literatura

KLÁSEK, V. Literární tvorba a její filmová adaptace: Velký Gatsby. Časové rozmezí: 1925-2014 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, vysokoškolské práce, online zdroje Počet záznamů: 184
RE 910/2014  

KLÁSEK, V. Pohádky bratří Grimmů: sekundární literatura. Časové rozmezí: 1913-2012 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, němčina Druh literatury: knihy, články, online zdroje Počet záznamů: 36
RE 895/2014

KRÁTKÁ, L. Obrazy holocaustu v české literatuře. Časové rozmezí: 1945-2014 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 233
RE 909/2014

KRÁTKÁ, L. Užití členu u posesiv v italštině. Časové rozmezí: 1963-2013 Jazykové vymezení: čeština, italština, němčina, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 58
RE 890/2014

KRÁTKÁ, L. Viktor Dyk (1877-1931). Časové rozmezí: 1897-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina, angličtina Druh literatury: knihy, články, recenze, kvalifikační závěrečné práce Počet záznamů: 552
RE 896/2014

KRÁTKÁ, L. Zdenka Hásková (1878-1946). Časové rozmezí: 1909-2009 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, recenze Počet záznamů: 38
RE 899/2014
 

12.Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
 

13.Matematika
 

14.Lékařství

KLÁSEK, V. Edukace hemodialyzovaného pacienta. Časové rozmezí: 2007-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské práce, online zdroje, časopisy (tituly), příspěvky ze sborníků Počet záznamů: 128
RE 903/2014

KLÁSEK, V. Edukace pacienta po náhradě kyčelního kloubu v pooperačním režimu. Časové rozmezí: 2004-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, vysokoškolské práce, online zdroje Počet záznamů: 244
RE 919/2014 

KLÁSEK, V. Edukace sestry na pracovišti urgentního příjmu. Časové rozmezí: 2001-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, vysokoškolské práce, online zdroje Počet záznamů: 66
RE 906/2014

KLÁSEK, V. Endometrióza v kontextu plánovaného rodičovství a gravidity. Časové rozmezí: 2003-2013 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, vysokoškolské práce, online zdroje Počet záznamů: 145
RE 852/2014

KLÁSEK, V. Motivace – hybná síla ošetřovatelství. Časové rozmezí: 2008-2014 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské práce, online zdroje Počet záznamů: 207
RE 897/2014

KLÁSEK, V. Ošetřovatelská péče o pacienta po transplantaci kostní dřeně. Časové rozmezí: 2002-2013 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské práce, online zdroje Počet záznamů: 122
RE 855/2014

KLÁSEK, V. Ošetřovatelství a bezpečnost pacienta na operačním sále. Časové rozmezí: 2000-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské práce, online zdroje Počet záznamů: 166
RE 900/2014

KLÁSEK, V. Preeklampsie. Časové rozmezí: 2004-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, vysokoškolské práce Počet záznamů: 106
RE 887/2014

KLÁSEK, V. Preeklampsie (2). Časové rozmezí: 2010-2014 Jazykové vymezení: angličtina Druh literatury: články, online zdroje Počet záznamů: 41
RE 892/2014

KLÁSEK, V. Psychika ženy po porodu. Časové rozmezí: 2000-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: články, příspěvky ze sborníku, online zdroje Počet záznamů: 229
RE 913/2014

KLÁSEK, V. Psychosociální dopady nadváhy a obezity žáka 1. stupně ZŠ. Časové rozmezí: 1963-2013 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články a příspěvky ze sborníku, vysokoškolské práce, online zdroje Počet záznamů: 149
RE 867/2014

KLÁSEK, V. Radioterapie karcinomu prostaty. Časové rozmezí: 2000-2013 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, online zdroje Počet záznamů: 164
RE 849/2014

KLÁSEK, V. Vliv hlasu matky na variabilitu srdeční frekvence nezralých novorozenců. Časové rozmezí: 2000-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, vysokoškolské práce Počet záznamů: 93
RE 891/2014

KLÁSEK, V. Vliv prostředí poskytovatele zdravotních služeb na pacienta a personál. Časové rozmezí: 2000-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků Počet záznamů: 283
RE 880/2014

KLÁSEK, V. Vzdělávací proces sester od minulosti k současnosti v českých zemích a Velké Británii. Časové rozmezí: 1932-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, vysokoškolské práce Počet záznamů: 234
RE 885/2014

KRÁTKÁ, L. Adenokarcinom ledviny. Časové rozmezí: 2004-2014 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 122
RE 898/2014

KRÁTKÁ, L. Aktivizační přístupy k osobám seniorského věku s Parkinsonovou chorobou. Časové rozmezí: 2009-2014 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 172
RE 902/2014

KRÁTKÁ, L. Edukace pacienta s vředovou chorobou gastroduodena. Časové rozmezí: 2004-2014 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 100
RE 918/2014

KRÁTKÁ, L. Edukační proces u geriatrického pacienta s rizikem pádu ve zdravotnickém zařízení. Časové rozmezí: 2001-2014 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 203
RE 915/2014

KRÁTKÁ, L. Interakce cigaretového kouře s léčivy. Poradenství při odvykání kouření. Časové rozmezí: 1990-2014 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 222
RE 876/2014

KRÁTKÁ, L. Kvalita života pacientů se syndromem diabetické nohy. Časové rozmezí: 2005-2014 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština, němčina Druh literatury: knihy, CD ROMy, články Počet záznamů: 177
RE 856/2014

KRÁTKÁ, L. Koktavost. Časové rozmezí: 2000-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 168
RE 865/2014

KRÁTKÁ, L. Multikulturní ošetřovatelství – ošetřovatelské péče u klienta jiného etnika, kultury - Muslimové. Časové rozmezí: 1997-2014 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroj Počet záznamů: 187
RE 901/2014

KRÁTKÁ, L. Náhlé příhody břišní. Časové rozmezí: 1991-2014 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, cd rom, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 100
RE 884/2014

KRÁTKÁ, L. Nákup zdravotnické techniky pro konkrétní zdravotnické zařízení. Časové rozmezí: 2009-2013 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 93
RE 874/2014

KRÁTKÁ, L. Názory zdravotních sester na Etický kodex sester. Časové rozmezí: 2000-2013 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 199
RE 858/2014

KRÁTKÁ, L. Ošetřovatelská péče u pacienta se sheatem po intrakraniální trombektomii. Časové rozmezí: 2004-2014 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 95
RE 914/2014

KRÁTKÁ, L. Perioperační péče u seniorů. Časové rozmezí: 2000-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 167
RE 912/2014

KRÁTKÁ, L. Prevence karcinomu prsu. Časové rozmezí: 2005-2013 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 140
RE 850/2014

KRÁTKÁ, L. Radioterapie v léčbě karcinomu prsu. Časové rozmezí: 2000-2013 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 96
RE 862/2014

KRÁTKÁ, L. Terapeutické využití a vliv kinesio tapingu u pacientů s cervikokraniálním syndromem. Časové rozmezí: 2000-2013 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina, němčina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 75
RE 851/2014

KRÁTKÁ, L. Vyšetření jícnu a žaludku. Časové rozmezí: 2000-2013 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 148
RE 857/2014

KRÁTKÁ, L. Williamsův syndrom. Časové rozmezí: 1988-2013 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 30
RE 870/2014

VITÁSKOVÁ, A. Edukace klienta trpícího chronickou bolestí. Časové rozmezí: 2000-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati Počet záznamů: 95
RE 905/2014

VITÁSKOVÁ, A. Kvalita života pacientů s onemocněním myastenia gravis. Časové rozmezí: 2002-2013 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati Počet záznamů: 33
RE 879/2014

VITÁSKOVÁ, A. Kvalita života po operaci kyčelního kloubu. Časové rozmezí: 1998-2013 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati Počet záznamů: 61
RE 853/2014
 

15.Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

KRÁTKÁ, L. Historie Vojenské nemocnice Olomouc. Časové rozmezí: 1923-2012 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 42
RE 872/2014
 

16.Právo

KLÁSEK, V. Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody. Časové rozmezí: 1989-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články a příspěvky ze sborníků online zdroje Počet záznamů: 176
RE 873/2014

KRÁTKÁ, L. Exekuce pozastavením řidičského oprávnění. Časové rozmezí: 2007-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 59
RE 904/2014

KRÁTKÁ, L. Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným. Časové rozmezí: 1995-2013 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 135
RE 871/2014

KRÁTKÁ, L. Smlouva o skladování. Časové rozmezí: 1993-2012 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 18
RE 866/2014
 

17.Psychologie

KLÁSEK, V. Motivace studentů PdF UPOL k výkonu pedagogické profese. Časové rozmezí: 1976-2014 Jazykové vymezení: čeština, němčina, ruština, slovenština, angličtina, francouzština, chorvatština, polština Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, online zdroje, disertační práce Počet záznamů: 117
RE 875/2014

KRÁTKÁ, L. Analýza osobnosti žáků středních škol ve vztahu k jejich agresivitě. Časové rozmezí: 2000-2013 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 115
RE 848/2014
 

18.Sociologie

KLÁSEK, V. Dobrovolné mateřství bez partnera. Časové rozmezí: 1996-2012 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 27
RE 881/2014

KLÁSEK, V. Vnímání pocitu bezpečí osob žijících na ulici. Časové rozmezí: [1830]-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, vysokoškolské práce, online zdroje Počet záznamů: 167
RE 859/2014

KRÁTKÁ, L. Kvalita života seniorů v domácí péči. Časové rozmezí: 2000-2013 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 211
RE 864/2014

VITÁSKOVÁ, A. Rodina v roli pečovatele v dnešní moderní společnosti. Časové rozmezí: 2001-2013 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, stati Počet záznamů: 104
RE 878/2014
 

19.Technika, technologie, inženýrství

KLÁSEK, V. Dějiny průmysl ve Slezsku 19. st. – Grohmann – Vrbno pod Pradědem. Časové rozmezí: 1888-2013 Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy, články a příspěvky ze sborníků, vysokoškolské práce, online zdroje Počet záznamů: 70
RE 863/2014

KRÁTKÁ, L. Školní stravovací zařízení v ČR. Časové rozmezí: 1965-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, online zdroj Počet záznamů: 215
RE 907/2014
 

20.Tělesná výchova a sport. Rekreace
 

21.Umění, architektura, muzeologie

KRÁTKÁ, L. Site Specific Art. Časové rozmezí: 1965-2014 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, němčina, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 176
RE 888/2014

KRÁTKÁ, L. Sochařské parky ve střední Evropě. Časové rozmezí: 1979-2013 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, němčina, chorvatština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 91
RE 877/2014
 

22.Výchova a vzdělávání

KLÁSEK, V. Analýza učebnic somatologie pro SZŠ. Časové rozmezí: 1877-2014 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 53
RE 908/2014

KLÁSEK, V. Práce se žáky z málo podnětného sociálního prostředí. Časové rozmezí: 1997-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články a příspěvky ze sborníků, vysokoškolské práce, online zdroje Počet záznamů: 144
RE 869/2014

KLÁSEK, V. Využití písma Comenia Script ve školní praxi. Časové rozmezí: 2008-2013 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské práce, online zdroje Počet záznamů: 89
RE 860/2014

KRÁTKÁ, L. Historie českého školství do r. 1939. Časové rozmezí: 1862-2013 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 210
RE 886/2014

KRÁTKÁ, L. Trávení volného času mládeže a seniorů. Časové rozmezí: 2005-2014 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 190
RE 917/2014

KRÁTKÁ, L. Vzdělávání cizinců v ČR – výuka českého jazyka. Časové rozmezí: 2000-2013 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 70
RE 854/2014
 

23.Výpočetní technika
 

24.Zemědělství

Aktualizováno: 23.04.2015
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist