Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Tematické rešerše VKOL v roce 2015

 1. Antropologie, etnografie
 2. Biologické vědy
 3. Divadlo, film, tanec
 4. Ekonomické vědy, obchod, práce
 5. Filozofie a náboženství
 6. Fyzika a příbuzné vědy
 7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
 8. Historie a pomocné historické vědy
 9. Hudba
 10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
 11. Jazyk, lingvistika a literatura
 12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
 13. Matematika
 14. Lékařství
 15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
 16. Právo
 17. Psychologie
 18. Sociologie
 19. Technika, technologie, inženýrství
 20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
 21. Umění, architektura, muzeologie
 22. Výchova a vzdělávání
 23. Výpočetní technika
 24. Zemědělství

 

1. Antropologie, etnografie

 

2. Biologické vědy

KRÁTKÁ, L. Geografie velkých šelem na území ČR. Časové rozmezí: 1954-2015 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 190
RE 947/2015

3. Divadlo, film, tanec

 

4. Ekonomické vědy, obchod, práce

KLÁSEK, V. Cestovní ruch ve vybraném kraji – Vysočina (Kraj Vysočina). Časové rozmezí: 2008-2014 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníku, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 71
RE 924/2015

KLÁSEK, V. Železnice na Olomoucku. Časové rozmezí: 1836-2015 Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje, periodika Počet záznamů: 226
RE 936/2015

KRÁTKÁ, L. Role Úřadu práce v oblasti vzdělávání ke snížení nezaměstnanosti (Olomoucký kraj). Časové rozmezí: 2011-2015 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 100
RE 984/2015

 

5. Filozofie a náboženství

 

6. Fyzika a příbuzné vědy

 

7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

 

8. Historie a pomocné historické vědy

KRÁTKÁ, L. Dějiny města Brna a pevnosti. Časové rozmezí: 1828-2014 Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 54
RE 951/2015

KRÁTKÁ, L. Dějiny města Hradce Králové a pevnosti. Časové rozmezí: 1868-2011 Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolská kvalifikační práce Počet záznamů: 31
RE 952/2015

KRÁTKÁ, L. Dějiny města Josefova a pevnosti. Časové rozmezí: 1882-2014 Jazykové vymezení: čeština, němčina, slovenština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolská kvalifikační práce Počet záznamů: 56
RE 953/2015

KRÁTKÁ, L. Dějiny města Prahy a pevnosti. Časové rozmezí: 1831-2015 Jazykové vymezení: čeština, němčina, angličtina, francouzština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 144
RE 954/2015

KRÁTKÁ, L. Dějiny města Terezín a pevnosti. Časové rozmezí: 1911-2014 Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 36
RE 955/2015

KRÁTKÁ, L. Toveř. Časové rozmezí: 1839-2014 Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy, články, časopis Počet záznamů: 60
RE 932/2015

9. Hudba

 

10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

 

11. Jazyk, lingvistika a literatura

KRÁTKÁ, L. Próza pro děti a mládež zaměřená na jedince s postižením. Časové rozmezí: 1946-2015 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy Počet záznamů: 71
RE 981/2015

 

12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

KLÁSEK, V. Knižní publikace držitelů „Nobelových cen“. Časové rozmezí: 2011-2015 Jazykové vymezení: různé Druh literatury: knihy Počet záznamů: 52
RE 967/2015

KLÁSEK, V. Negativismus v médiích – TV zprávách. Časové rozmezí: 1995-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 87
RE 926/2015

KRÁTKÁ, L. Bibliografie vydané v ČR v roce 2014. Časové rozmezí: 2014 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: bibliografie Počet záznamů: 23
RE 940/2015

KRÁTKÁ, L. Problematika ochrany a trvalého uchování novodobých knižních fondů. Časové rozmezí: 1958-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina, němčina, ruština, polština, francouzština Druh literatury: knihy, články, CD ROM, online zdroje, normy, vysokoškolská kvalifikační práce Počet záznamů: 193
RE 963/2015

 

13. Matematika

KRÁTKÁ, L. Určitý integrál a jeho aplikace v matematice. Časové rozmezí: 1931-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 63
RE 927/2015

 

14. Lékařství

KLÁSEK, V. Astma bronchiale během těhotenství a porodu. Časové rozmezí: 2005-2015 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 133
RE 969/2015

KLÁSEK, V. Analýza rizik ve stravování v krizových situacích. Časové rozmezí: 2000-2014 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 104
RE 928/2015

KLÁSEK, V. Edukace pacienta s diabetem mellitus. Časové rozmezí: 2005-2015 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 340
RE 986/2015

KLÁSEK, V. Edukace pacienta s kolorektálním karcinomem. Časové rozmezí: 2010-2015 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků Počet záznamů: 51
RE 985/2015

KLÁSEK, V. Faktory ovlivňující styl vedení staničních sester. Časové rozmezí: 1961-2015 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 94
RE 945/2015

KLÁSEK, V. Kompetence zdravotní sestry v domácí péči. Časové rozmezí: 2010-2015 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, online zdroje Počet záznamů: 47
RE 983/2015

KLÁSEK, V. Komunikace a její vliv na spokojenost hospitalizovaných pacientů. Časové rozmezí: 2010-2014 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 44
RE 939/2015

KLÁSEK, V. Míra úzkosti u pacientů s implantovaným ICD s dálkovou monitorací. Časové rozmezí: 2008-2014 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 45
RE 937/2015

KLÁSEK, V. Motivace zdravotních sester pro práci v polní nemocnici. Časové rozmezí: 1995-2015 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 42
RE 943/2015

KLÁSEK, V. Péče porodní asistentky o ženu s roztroušenou sklerózou. Časové rozmezí: 2012-2015 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, online zdroje Počet záznamů: 79
RE 982/2015

KLÁSEK, V. Poruchy srdečního rytmu. Časové rozmezí: 2003-2014 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 343
RE 929/2015

KLÁSEK, V. Problematika zneužívání urgentního příjmu. Časové rozmezí: 2010-2015 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, online zdroje Počet záznamů: 32
RE 973/2015

KLÁSEK, V. Publikační činnost lékařů Doc. MUDr. Čestmíra Číhalíka (*1949 - ) a jeho otce MUDr. Čestmíra Číhalíka (*1923 - †1999). Časové rozmezí: 1957-2015 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, němčina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, abstrakta, výzkumné zprávy, online zdroje Počet záznamů: 131
RE 961/2015

KLÁSEK, V. Syndrom vyhoření u všeobecných sester na lůžkových odděleních. Časové rozmezí: 2004-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníku, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 374
RE 922/2015

KLÁSEK, V. Výskyt deprese u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Časové rozmezí: 2005-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, příspěvky ze sborníku, online zdroje Počet záznamů: 62
RE 949/2015

KLÁSEK, V. Vývojová dysplázie kyčelní a další ortopedické vady v práci porodní asistentky. Časové rozmezí: 2005-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 103
RE 934/2015

KRÁTKÁ, L. Edukace pacienta se stomií. Časové rozmezí: 2010-2015 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 174
RE 960/2015

KRÁTKÁ, L. Edukační proces u pacienta s dietou při antikoagulační léčbě. Časové rozmezí: 2004-2014 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, online zdroj Počet záznamů: 100
RE 923/2015

KRÁTKÁ, L. Externí elektrická kardioverze – nežádoucí účinky. Časové rozmezí: 2005-2015 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 88
RE 957/2015

KRÁTKÁ, L. Hromadný příjem raněných v polních podmínkách. Časové rozmezí: 1992-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, abstrakta, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 119
RE 930/2015

KRÁTKÁ, L. Informovanost pacientů před elektrickou kardioverzí. Časové rozmezí: 2004-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 115
RE 921/2015

KRÁTKÁ, L. Intravenózní anestezie, anestetika – nežádoucí účinky. Časové rozmezí: 2005-2015 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 134
RE 959/2015

KRÁTKÁ, L. Kvalita života chronicky nemocných v kontextu hodnocení selfmanagementu: (navazuje na RE 948/2015). Časové rozmezí: 2010-2015 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 70
RE 972/2015

KRÁTKÁ, L. Kvalita života u osob s chronickým onemocněním. Časové rozmezí: 2005-2014 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 130
RE 948/2015

KRÁTKÁ, L. Medikační pochybení v ošetřovatelské péči. Časové rozmezí: 1994-2015 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina, němčina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 140
RE 958/2015

KRÁTKÁ, L. Pracovní spokojenost sester. Časové rozmezí: 2005-2015 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 162
RE 987/2015

KRÁTKÁ, L. Souvislost mezi mírou deprese a intenzitou bolesti u pacientů s dekubitem. Časové rozmezí: 2003-2014 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 60
RE 938/2015

KRÁTKÁ, L. Spánková apnoe. Časové rozmezí: 2000-2015 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 269
RE 962/2015

KRÁTKÁ, L. Uroinfekce u žen a v těhotenství. Časové rozmezí: 2005-2015 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 168
RE 966/2015   

 

15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

KLÁSEK, V. Antonín Schenk (23.12.1896, Svatý Kopeček – 20.5.1970, Praha)- právník, tajemník prezidenta T. G. Masaryka. Časové rozmezí: 1934-2014 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, online zdroje, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 12
RE 974/2015

KLÁSEK, V. Vzdělávání úředníků ve veřejné správě. Časové rozmezí: 2000-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, online zdroje Počet záznamů: 213
RE 941/2015

KRÁTKÁ, L. Článek 39 Charty OSN. Časové rozmezí: 2010-2014 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: články Počet záznamů: 21
RE 935/2015

KRÁTKÁ, L. Mediální obraz korupce ve veřejné správě. Časové rozmezí: 2008-2014 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, CD-romy, online zdroje Počet záznamů: 177
RE 925/2015

 

16. Právo

KLÁSEK, V. Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (*19. 8. 1969 - ) – právník - literatura od něj. Časové rozmezí: 1990-2015 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina, polština, angličtina, makedonština Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, recenze, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 245
RE 978/2015

KLÁSEK, V. JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. (*1950) – právník - literatura od něj. Časové rozmezí: 1990-2015 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, němčina, francouzština Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, recenze, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 47
RE 979/2015

KLÁSEK, V. JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. – právník - literatura od něj. Časové rozmezí: 1990-2015 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina, angličtina, francouzština Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, online zdroje Počet záznamů: 126
RE 977/2015

KRÁTKÁ, L. Norimberské zákony. Časové rozmezí: 1936-2014 Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 52
RE 942/2015

KRÁTKÁ, L. Oceňování staveb nepovolených, neoprávněných a závadných. Časové rozmezí: 1993-2015 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 148
RE 976/2015

KRÁTKÁ, L. Ústavní vývoj USA. Časové rozmezí: 1872-2013 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 90
RE 931/2015

KRÁTKÁ, L. Veřejná obchodní společnost. Časové rozmezí: 2010-2015 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: články Počet záznamů: 138
RE 933/2015

 

17. Psychologie

KRÁTKÁ, L. Dětské prekoncepce v předškolním věku – pojetí štěstí. Časové rozmezí: 1907-2015 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 104
RE 944/2015

 

18. Sociologie

KLÁSEK, V. Psychohygiena a syndrom vyhoření v sociální práci, konkrétně u krizových interventů. Časové rozmezí: 1936-2015 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 145
RE 964/2015

KLÁSEK, V. Rozvoj/zlepšování sociálních dovedností v rámci sportovních aktivit a zážitkové pedagogiky pro děti z dětských domovů. Časové rozmezí: 2000-2015 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, němčina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 92
RE 950/2015

KLÁSEK, V. Sociální izolace/vyloučení osob se zdravotním postižením. Časové rozmezí: 1951-2015 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 332
RE 956/2015

KLÁSEK, V. Stárnutí populace společnosti a její výzvy pro sociální práci. Časové rozmezí: 2005-2015 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina, polština, němčina Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, online zdroje, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 271
RE 965/2015

KRÁTKÁ, L. Homoparentální rodičovství. Časové rozmezí: 1995-2015 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, závěrečné kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 240
RE 920/2015

 

19. Technika, technologie, inženýrství

 

20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

 

21. Umění, architektura, muzeologie

 

22. Výchova a vzdělávání

KLÁSEK, V. Činnost Domů dětí a mládeže (Šternberk). Časové rozmezí: 2004-2015 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, příspěvky ze sborníků, online zdroje, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 92
RE 971/2015

KRÁTKÁ, L. Dopravní výchova. Časové rozmezí: 2000-2015 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 115
RE 970/2015

KRÁTKÁ, L. Orgány vykonávající státní správu ve školství a jejich kompetence. Časové rozmezí: 2000-2015 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 130
RE 980/2015

KRÁTKÁ, L. Úloha výchovné spolupráce školy a rodiny v procesu humanizace vzdělávání. Časové rozmezí: 1969-2015 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 180
RE 975/2015

KRÁTKÁ, L. Vliv světových válek 20. století na vývoj obecného a základního školství. Časové rozmezí: 1921-2015 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 160
RE 968/2015

 

23. Výpočetní technika

 

24. Zemědělství

KLÁSEK, V. Bonsaj a ikebana. Časové rozmezí: 1968-2015 Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy, časopisy Počet záznamů: 27
RE 946/2015

 

Aktualizováno: 23.05.2016
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist