Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Badatelský řád studovny historických fondů

­

I. Přístup do studovny

 • Ke studiu ve studovně historických fondů je nutno objednat se alespoň den předem, a to osobně, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.
 • Přístup do studovny je povolen pouze s platným čtenářským průkazem nebo s potvrzením o zaplacení jednorázového poplatku.
 • Návštěvník studovny je povinen odložit si v šatně knihovny svrchní oděv, aktovky, tašky na notebook, dámské kabelky atd.
 • Do studovny je možno přinést pouze notebook bez transportního obalu. Badatel si může přinést i vlastní publikace, na které při příchodu upozorní službu ve studovně. Při odchodu je povinen je předložit ke kontrole.
 • Do studovny není dovoleno přinášet soubory poznámek a výpisů v jakýchkoliv obalech či deskách.
 • Dětem do 10 let je vstup do studovny zakázán i v doprovodu rodičů.

II. Obsazování míst ve studovně

 • Návštěvník má právo používat pouze jedno pracovní místo. Jsou-li všechna místa obsazena, není přípustné prodlévat ve studovně a čekat na uvolnění místa.
 • Pracovníci studovny mají právo badateli určit pracovní místo.
 • Ke studiu je vyhrazeno pouze 6 míst (viz hlavní velký stůl), nikoli místo se stolem u počítače. Ten slouží badatelům pouze k elektronickému vyhledávání dokumentů a není u něho přípustné studium zapůjčených dokumentů.

III. Práva a povinnosti uživatelů ve studovně

 • Badatel má právo půjčit si k prezenčnímu studiu materiály z příruční knihovny. Každý badatel smí vyjmout z příruční knihovny maximálně 3 knihy, které následně zanechá na místě svého studia - nebude tudíž knihy sám zpětně zařazovat do příručky. Knihy není možné bez povolení odnášet ze studovny.
 • K psaní poznámek slouží výhradně obyčejná tužka přiměřené tvrdosti (2 HB), na psaní jsou k dispozici volné listy papíru. Donesené poznámky ve formě listů či poznámkových sešitů lze používat za předpokladu, že je před a po ukončení studia badatel předloží obsluze studovny k orientační kontrole.
 • Ve studovně lze studovat pouze jeden svazek z tzv. historického fondu (odůvodněnou výjimku povoluje obsluha).
 • Zejména při studiu rukopisů a prvotisků je badatel povinen používat molitanové přířezy a rukavice.
 • Při zápůjčce knih z trezoru musí badatel vyplnit badatelský list, v němž uvede úplné a pravdivé údaje. K jejich ověření slouží výhradně platný průkaz totožnosti
 • Pokud je již požadovaný dokument digitalizován, je originál zapůjčován ke studiu pouze ve zcela mimořádných případech po dohodě s obsluhou studovny.
 • Uživatelé studovny jsou povinni zachovávat klid a řídit se pokyny pracovníků obsluhy studovny
 • Ve studovně není dovoleno kouřit, jíst, pít a telefonovat.

IV. Odchod ze studovny

 • Při odchodu ze studovny je třeba předložit odnášené vlastní knihy, notebooky i vlastní poznámky ke kontrole službě ve studovně a zároveň si zde nechat potvrdit návštěvní lístek, který bude odevzdán v šatně knihovny. Při studiu historických fondů je uživatel před odchodem povinen počkat, dokud obsluha knihy nepřevezme.

Aktualizováno: 18.10.2010Bookmark and Share
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist