Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Nositelé ocenění

3. ročník – 2019

Ve třetím ročníku byla vyhlášena první tři místa, která obsadili nominovaní podle toho, jakou výslednou známku získali od komise. Oceněné byly rovnou čtyři neprofesionální knihovnice, jelikož byla udělena na základě stejného hodnocení dvě druhá místa.

1. místo – Květoslava Havlíčková z Obecní knihovny ve Vikýřovicích – Čtenáři si paní knihovnice velice váží, vztahy jsou přátelské, což se odráží i v pohodě, která vnáší do těchto prostor příjemnou atmosféru. Knihovna byla do rekonstruovaných a nově vybavených prostor přestěhována v roce 2012. Tato rekonstrukce a píle naší knihovnice nás dovedla k titulu nejlepší knihovny v soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje roku 2014, v celostátním kole soutěže Knihovna roku pak získala knihovna druhé místo.

2. místo – Pavla Žáčková z Obecní knihovny Bystročice – V roce 2018 z iniciativy paní Žáčkové a za její aktivní spolupráce při zpracování projektu byla podána žádost o dotaci Olomouckého kraje na modernizaci knihovny. Knihovna se přestěhovala do nových, větších prostor, byla vybavena novým úložným i sedacím nábytkem a odpovídající počítačovou technikou.
                
                 Hana Slabá z Místní knihovny Horní Moštěnice –
Vysoce je hodnocena pravidelná a průběžná spolupráce s žáky ZŠ při „jarním a podzimním tvoření“, pořádání besed o historii obce a okolí, tradiční Noci s Andersenem a „spaní s Medvíďaty“. Paní knihovnice navštěvuje nejmenší děti v MŠ, kde jim před spaním čte pohádky, pořádá setkávání s předškoláky v knihovně, čtení pohádek, kreslení, různé soutěže a kvízy.

3. místo – Anna Honelová z Obecní knihovny Újezd – V knihovně pracuje již 18 let a věnuje se jí nad rámec půjčovní doby. Sama si knihy nakupuje, vkládá do databáze, obaluje. Má velkou zásluhu na atraktivním vzhledu knihovny, která byla přestěhována z budovy obecního úřadu do větších a vhodnějších prostor, které byly vybaveny novým nábytkem. Zde se rozvinula široká spolupráce s Klubem důchodců. Paní Honelová zde pořádá besedy s cestovateli, autory knih, ale také setkání členů klubu nad knihami.

Na reportáž z předávání ocenění se můžete podívat zde.

Všechny čtyři oceněné knihovnice – první řada zleva s kyticí Anna Honelová, Pavla Žáčková a vítězka Květoslava Havlíčková, třetí zprava poté oceněná Hana Slabá.

 

2. ročník - 2018

Ve druhém ročníku byla vyhlášena první tři místa, která obsadili nominovaní podle toho, jakou výslednou známku získali od komise.

1. místo - Bc. Veronika Vališová z Místní knihovny v Černotíně - mladá energická studentka německého jazyka a výtvarné výchovy na UP Olomouc si získala komisi bohatými aktivitami pro všechny generace. Knihovnice akce sama plánuje a vymýšlí, s realizací jí pomáhá celá rodina. Sama vytvořila aktuální design knihovny. Na kole rozváží jednou měsíčně knihy starším čtenářům, s dětmi vytváří hmyzí hotely a další výrobky, s dospělými se prostřednictvím různých akcí zapojuje do charity. V letošním roce reprezentuje knihovny Ol. kraje v rámci ocenění Knihovna roku.

2. místo - Lenka Stojková z Místní knihovny ve Starém Městě se v knihovně soustředí především na děti. Sama tvrdí, že není pravda, že děti nečtou, stačí jen najít to, co je bude bavit. Díky její práci s dětmi se knihovna ve Starém Městě stala z obyčejné půjčovny knih komunitním centrem, kam chodí děti trávit volný čas. Čtou si tu, povídají s kamarády a některé tu píší i domácí úlohy.

3. místo - Tomáš Pavelka ze Zámecké knihovny v Mořicích - mladý knihovník, student Právnické fakulty MU v Brně, během posledních pár let přetvořil knihovnu v malé obci s maximálně 500 obyvateli v prostor, kde tráví čas všechny generace.

Zleva vítězka Bc. Veronika Vališová, držitel 3. místa Tomáš Pavelka, držitelka 2. místa Lenka Stojková, nominovaná knihovnice paní Marie Hanáková (Knihovna obce Majetín) a nominovaná knihovnice paní Věra Špačková (Místní knihovna ve Zvoli).