Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Vyhodnocení čtenářské ankety

S velkým zájmem se setkala anketa čtenářské spokojenosti, kterou před nedávnem vyhlásila Vědecká knihovna. Formulář na webové stránce knihovny vyplnila více než tisícovka čtenářů, VKOL tak získala velmi slušný přehled o tom, s čím jsou její návštěvníci spokojení a co by naopak knihovna měla vylepšit.

Respondenti v anketě známkovali podobně jako ve škole různé oblasti knihovní činnosti i knihovnu jako takovou, od vybavení, přes knihovní služby až ke komunikaci se čtenáři. Nejhorší hodnocení přisoudili srozumitelnosti, či spíše nesrozumitelnosti odborných termínů používaných v komunikaci se čtenáři (průměrná známka 2,51), vylepšit by se rozhodně měla propagace a mediální viditelnost knihovny (2,4) a méně spokojení jsou čtenáři také s vizuálním stylem knihovny (2,11).

Nejlepšími známkami naopak byly označeny služby vrátnice (průměrná známka 1,43) a výpůjčního pultu (1,45). Příznivé hodnocení si z ankety odnášejí také vstřícnost (1,51) a odbornost (1,55) pracovníků knihovny při komunikaci s návštěvníky, celková úroveň služeb pak byla hodnocena průměrnou známkou 1,59.

Uživatelé při vyplňování ankety mohli připojit také slovní komentář. Tuto možnost využily necelé dvě stovky respondentů a mezi jejich poznámkami se zdaleka nejčastěji opakovaly stížnosti na zastaralý a málo intuitivní knihovní systém a požadavek na prodloužení otevírací doby knihovny. Mezi dalšími se pak opakovaně objevila potřeba bezbariérového vstupu pro vozíčkáře a kočárky a také výzvy po častějším nákupu více exemplářů u čtenářsky atraktivních knih. Objevily se samozřejmě i výtky směrem ke službám, ať už to byla nespokojenost se zaměstnanci či stížnosti na absence některých služeb.

Knihovna si všech připomínek a podnětů velmi cení, obzvlášť pozitivní hodnocení čtenáři je nesmírně potěšující a zavazující. Také je velmi příjemné, že i aspekty, na kterých by podle mínění návštěvníků knihovna měla zapracovat, jsou v naprosté většině případů hodnoceny přijatelnými známkami.

Pracovníci knihovny se budou zabývat každou připomínkou, která v anketě zazněla. Proto všichni, kdo věnovali čas jejímu vyplnění, svým dílem přispěli k budoucímu rozvoji a modernizaci služeb VKOL.

Nečastěji uváděné připomínky (seřazeno podle četnosti):

  • zpřehlednit a udělat srozumitelnějším čtenářský katalog,

  • prodloužit otevírací dobu ráno,

  • prodloužit otevírací dobu večer,

  • zkrátit frontu u výpůjčního pultu,

  • zvýšit maximální možný počet vypůjčených knih,

  • zajistit možnost vstupu pro kočárky,

  • nakupovat více nových knih, včetně cizojazyčné literatury,

  • zkrátit čekací dobu na nové knihy,

  • zmenšit čtenářský průkaz.

Známkování činností VKOL účastníky ankety:

s funkčností a srozumitelností webu knihovny

1,97

s funkčností a srozumitelností elektronického katalogu knihovny

1,95

se srozumitelností odborných knihovnických termínů používaných v komunikaci (signatura, akvizice, deziderata, rešerše, atd.)

2,51

s otevírací dobou knihovny

1,64

se službami výpůjčního pultu

1,45

se službami volného výběru novinek

1,76

se službami hlavní studovny

1,72

se službami multimediální studovny

1,85

se službami německé studovny

1,89

se službami studovny vázaných novin

1,80

se službami studovny historických fondů

1,83

se službami vrátnice hlavní budovy včetně šatny a rychlého vracení

1,43

se službami informačního pracoviště

1,60

s meziknihovními službami

1,77

s celkovou úrovní služeb

1,59

se vstřícností pracovníků knihovny při komunikaci

1,51

s flexibilitou pracovníků knihovny při vyřizování požadavků

1,61

s odborností pracovníků knihovny při komunikaci

1,55

s atmosférou (genius loci) knihovny

1,73

s vybaveností a komfortem interiéru knihovny

1,72

s aktivitami knihovny pro veřejnost (přednášky, výstavy, atd.)

1,88

s propagací a mediální viditelností knihovny navenek

2,40

s vizuálním stylem knihovny (logo, tiskové a propagační materiály)

2,11

s přehledností orientačního systému v knihovně

2,05

s úrovní a identifikačními prvky (jmenovkami) pracovníků služeb knihovny

1,73

Aktualizováno: 10.07.2012
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist