Zápis ze schůzky astrologické sekce konané 5.6.2002

 

Přítomno 9 členů

Hosté: Míla Plášková se svou kolegyní Lenkou.

Po minulé přednášce o tvarech horoskopu přešla Ivana k planetárním konfiguracím, které mají popisovat vnitřní osobnost daného člověka a způsob, jakým proudí energie. Jako první se zastavila u velkého trigonu a o tom jsem taky diskutovali hlavně s našimi hosty většinu schůzky.

Diskuze probíhala o rozdílnostech velkých trigonů podle toho , ve kterém živlu se nacházejí. Shodli jsem se na tom, že je rozdíl velký trigon v jednom živlu anebo přesahuje-li jedna z planet do živlu jiného. Druhý případ určitě burcuje k podnětnějšímu jednání. Taky samozřejmě záleží na ostatních aspektech, kdy k této konfiguraci je často vhodná nějaká kvadratura, která taky aktivizuje člověka více k činům a probouzí někdy ze stagnace a sebeuspokojení.

Paní Plášková vyjádřila svůj názor, že je lepší napřed prostudovat a zamyslet se nad jednotlivými trigony a až po zažití se pokusit interpretovat celý velký trigon a to bylo dále tématem větší části schůzky.

Nakonec nás kolegyně ze Zlína informovala o cizojazyčné literatuře, vyzdvihla ruskou astrologickou literaturu i úroveň tamních astrologů a slíbila, že až zase mezi nás přijede, připraví si právě odtud nějaké téma, se kterým nás seznámí.

Na příští schůzku si připravíme zajímavé příklady nativit s řečenou konfigurací a budeme pokračovat v přednášce o dalších.