Zápis ze schůzky astrologické sekce konané 9.10.2002

Schůzka začala přednáškou pana Andra :

Septár

je to vlastně solár, kerý platí 7 let. Tozn. že první solár platí od 0 do 7 let věku dítěte, druhý od 7 do 14 a tak dál. Sledujeme-li v klasickém soláru jednotlivé měsíce, pak zpětně od ASC 12. dům je první měsíc až 1. dům je měsíc 12. V septáru představuje 1 dům 7 měsíců. Sedmička je vůbec zvláštní číslo. Je to taky nejnižší číslo, kterým nelze dělit 360.

Horoskop měsíčních uzlů:

U tohoto horoskopu je ASC tam, kde je v nativitě vzestupný měsíční uzel.

Domy se počítají po 30 stupních opačným směrem než u radixu. Sledujeme planety HE, LU a SA. Ty jsou ne stejném místě jako v radixu.

Význam se vysvětluje takto:

Ve kterém domě a znamení je HE, tam je udržován směr, kde bychom měli načerpat vědomosti.

PŘ. 6. dům a Váhy

ve věci práce by se dotyčný jedinec měl zajímat o právní aspekty své práce i svých spolupracovníků.

Ve kterém domě a znamení je LU, tam bychom měli vyzařovat a ukazovat city a emoce, které mohou být i skryté.

PŘ. LU v Beranu v 1. domě

emoce a citové věci jsou soustředěné na sebe a jsou velice prudké. Je třeba snažit se vcítit do druhých lidí, protože protilehlé znamení Beranu jsou Váhy.

Ve kterém domě a znamení je SA, tam bychom měli hledat hranice naší osobnosti, které jestliže překročíme, dostaneme se do potíží.

PŘ. 7. dům a Vodnář

U tohoto zrozence je nutná opatrnost na přátele, přání a tužby nesmí být mimo hranice svých a partnerových možností. Co se týče přátel, mít vyhraněné 2 až 3 osoby a ne nadměrné množství kamarádů.

PŘ. 3. dům a Blíženci

Zachovávat opatrnost v dopisech, dokumentech, psaních. nepřekračovat hranice v množství těchto písemností, pokud možno se co nejmíň písemně svěřovat.

Po přednášce se slova ujala Hela Novotná a seznámila nás s připraveným astromedicínským rozborem horoskopu jedné klientky.


  [ Zpět ][ Hlavní stránka ]