Olomouc 03.2.2010

 

Olomoucká skupina astrologů funguje nepřetržitě od začátku 90-tých let minulého století. Scházíme se pravidelně každou druhou středu ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Fakt, že na našich stránkách není již dlouho nic nového, neznamená, že nic neděláme, ale že není kdo by výsledky naší práce zveřejňoval. To se teď pokusím trošku napravit.

 

                       

Antoine de Saint-Exupéry

 

Na minulé schůzce jsme se zabývali rozborem horoskopu Saint-Exupéryho. Výběr osobnosti byl částečně ovlivněn nalezením vraku letadla, ve kterém byl sestřelen, což je popsáno v knize Pradel, Vanrell –  S.-E.-Poslední tajemství.

S.-E. se narodil 29.6.1900 v Lyonu (45N45, 4E51) v 9:05 UT (tento čas jsme vzali z databáze programu Johannes a je potvrzen i v knize „Poslední tajemství“).

Z rozboru horoskopu jsme dospěli k následujícím postřehům:

Tvar horoskopu je houpačka, což značí vnitřní rozervanost, napětí. Především opozice MA-JU a UR je energeticky nabitá, je pravděpodobně původcem jeho nepozornosti, roztržitosti a nesčetných úrazů a průšvihů, které S.-E. provázely celý život. Její umístění IV-X. dům ukazuje na napětí mezi vnitřním a vnějším světem. UR ve střelci ukazuje na jeho lásku k létání a konjunkce s DH znamená, že to bylo i jeho osudem. PL v X. domě znamená , že v profesním postavení byl jednou nahoře, jednou dole. PL v opozici  na „letecký“ UR může znamenat, že si zahrával se smrtí v letadle. Podle vyjádření němce Horsta Ripperta, který S.-E. sestřelil, neměl S.-E. žádný pud sebezáchovy, hazardoval se životem a evidentně se nechtěl zachránit. Navíc byl se svou smrtí sestřelením jakoby vnitřně smířen, k čemuž nasvědčují i jeho poslední výroky a dopisy, což dokonce podněcuje názory o jeho možné sebevraždě. Výše uvedené konstelace toto potvrzují.

Dalšími opozicemi jsou SA-SL a NE. Opozice SA-SL znamená přílišnou odpovědnost k vlastní seberealizaci, potřebu něco dokázat, tendenci tvrdě pracovat.. Tento tlak se často kompenzuje únikem k alkoholu, někdy i autodestrukcí. Tlak je o to větší, že SA je hrotem konfigurace „Prst Boží“ a je v silném postavení vlastního domu – odpovědnost něco dokázat byla veliká. SA opozice NE může znamenat psychickou nestabilitu, špatnou orientaci v čase a prostoru. NE v X. domě může znamenat, že společenský vývoj byl pro něj matoucí i traumatizující (PL), nedokázal ho realisticky odhadnout. SA umístěn ve IV. domě ukazuje na chybějícího otce (zemřel 1904), NE a PL v X. domě ukazují na významný vztah k matce, po smrti bratra 1917 a sestry 1926 působil v rodině jako hlavní muž a opora. NE v X. domě také znamená, že profese je o vyšších ideálech, o výškách.

Příznivými konstelacemi v horoskopu je postavení LU v konjunkci s ME ve Lvu s trigonem na JU a UR a sextilem na MA. Je to příčina jeho spisovatelského nadání. ME ve Lvu dává hravé psaní a dětské vidění světa (Malý Princ). LU ve Lvu k tomu dodává citový náboj dětského optimismu a radosti. Je v tom vidět také S:-E. hrdost a noblesa i určité velikášství (fanfarónství). Trigon na JU dává hluboký náboj do psaní, filosofické otázky a vyšší smysl. Je vidět, že cítí hluboko a dokáže to popsat. K tomu sextil na MA znamená praktické předávání zkušeností prostřednictvím ideálů, energii vkládá do psaní a komunikace a to je jeho způsob, jak získat věhlas.

Neaspektovaná VE znamená, že vztahy nejsou pro něho tak důležité, jdou jakoby mimo něj. Znamená to, že i jeho manželství nebylo nejšťastnější a byly v něm problémy. Avšak umístění v XI. domě ukazuje na množství přátelských vztahů, i to že vlastně mohl milovat hodně žen a neupínat se jen na jednu. VE je také na poloviční vzdálenosti mezi SL a LU+ME, což dává přirozenost vztahům. Svou poslední noc strávil S.-E. pravděpodobně s 16-ti letou dívkou a při svém posledním letu byl částečně v eufórii z nevšedního vztahu, který prožil. To potvrzují slova jeho vraha H. Ripperta, který tvrdil, že letěl klikatě jakoby pod vlivem alkoholu? nebo opojení? XI. dům v Raku ukazuje také na to, že považoval přátele za svou rodinu a za své přátele považoval vlastně všechny lidi.

Ještě zmínka o Černé luně, která je v I. domě. ČL znamená něco, co si člověk neuvědomí. S.-E. si neuvědomoval sám sebe, mohl si připadat jako „king“.

Naplněný IV. kvadrant znamená, že S.-E. se zajímal především o společnost, o lidi, jejich kultivace a posun kupředu byl hlavní náplní jeho života i díla.

Zkoumali jsme také některé tranzity S.-E. života. Především tranzit jeho smrti, která nastala 31.7.1944 nad ostrovem Riou v jižní Itálii. Spojilo se zde několik významných aspektů. Díky tomuto tranzitu, jsme se shodli, že není od věci předpokládat, či připustit posunutí času narození a tím i ASC o několik (8) stupňů dopředu. To by v hodině smrti byl MA na ASC, na obloze by byl v onu dobu hrotem T-kvadratury MA-LU-UR. JU s ME v době smrti jsou hrotem T-kvadratury na radixovou opozici MA-JU s UR. Konjunkce PL se SL byla těsně za radixovou konjunkci LU s ME. SA byl v konjunkci s radixovým SL  a v opozici na radixový SA. Byla to prostě souhra několika nešťastných okolností. V sekundárních direkcích je to také potvrzené. Sek. MA dělal přesnou opozici na rad. SA, sek. JU dělal opozici na rad. MA a sek. LU dělala kvadraturu na rad. UR. (Opozice MA-JU a UR byla příčinou většiny jeho potíží).

Dalším tranzitem je jeho ztroskotání v poušti 29.12.1935, kdy ho zázračně zachránila karavana 2.1.1936. Je zde vidět jeho možné duchovní prozření v důsledku ocitnutí se téměř na prahu smrti v konjunkci JU s rad. UR, SL v konj. s rad. SA a v opozici s rad. NE. UR z IX.domu tvořil kvadraturu na rad. LU s ME. NE dělal kvadraturu s rad. PL.

Tranzit v době jeho svatby v březnu 1931 ukazuje pravděpodobně na především vyhovění společenským očekáváním a také na osudovost vztahu. PL je v konjunkci s rad. VE na kterou dělá opozici i SA. NE je poblíž ASC a dělá kvadraturu na rad. UR, na který však dělá pěkný trigon konjunkce LU s VE.

Tranzity v době úmrtí jeho sourozenců ukazují na to, že není od věci posunout čas narození o kousek dopředu (jak bylo výše popsáno) tak, aby hrot III. domu byl ve Štíru. To potom PL v čas smrti bratra je v konjunkci s rad. SL a JU, který se dostane do III. domu je v opozici s rad. UR. V době úmrtí sestry byl UR v kvadratuře na rad. NE.

Tak k tomuto všemu jsme společnými silami dospěli. Existuje určitě řada dalších zajímavých postřehů, na které se těšíme a které můžete zaslat například na adresu ce@cu.oaol.cz.

 

 

 

Zapsala 03.2.2010 Ivana Černá