Zápis z astrologického kroužku ze dne 24.4.2002

 

TVARY HOROSKOPU

(reinpretace přednášky p. Turnovského v podání p. Černé)

Jde o celostní pohled na horoskop. Poprvé se o nich zmiňují v Německu ve 20. letech. Jde o tzv. “tvarovou filozofii”. První knihu o tvarovém pojetí vydal Němec Maier pod pseudonymem Parm v roce 1939. Jeho kniha inspirovala v roce 1941 v USA Marka Edmunda Jonese k napsání zásadního díla o tvarovém pojetí horoskopu. Kladl důraz na domy horoskopu – Placidovy.

Dane Rudhyar v roce 1971 reinpretoval Jonesovy tvary, posunul tvary symbolickým směrem a Placidovy domy nahradil Campanovými. Rudhyar sledoval tvary horoskopu hlavně v domech a následně i ve znameních. Pokud se vytvořil nějaký tvar v domech a ve znameních ne nebo naopak, znamená to určité napětí v horoskopu a možnost růstu a vývoje. Pokud je stejný tvar jak ve znameních, tak v domech, tak moc příležitostí k vývoji není.

Rudhyar definoval následující tvary horoskopu:

Hemisféra (Miska) – planety se nacházejí maximálně v 6-ti po sobě jdoucích domech, mezi nimi může být 1 maximálně 2 domy prázdné, počáteční i konečný dům by měl být obsazený. Tento tvar znamená, že polovina horoskopu je zvládnutá a druhá polovina je prostor k prozkoumávání. Tam kde jsou planety, je naše pozornost soustředěna (tam jsme doma), jde o očividné potenciály, představy a ideje. Prázdný prostor představuje čiré ideály, zkušenosti, které je třeba integrovat do osobnosti. Tam kde jsou planety, pohybují se energie jasně, v prázdném prostoru jde o abstrakce.

Důležité je místo uprostřed mezi krajními planetami, a to jak zaplněného prostoru – těžiště, tak prázdného prostoru – motivační prvek. Spočítáme ho tak, že sečteme délky obou planet a dělíme 2. K aktivaci těchto bodů dochází prostřednictvím tranzitní nebo direkční planety.

Důležité je, kterým směrem leží hemisféra:

Východní – fixace na sebe, člověk je rozhodný, prosazuje sebe sama, má svůj život pod kontrolou, avšak někdy se mu může kontrola vymknout z ruky a vše na něho spadne.

Západní – závislost na ostatních lidech buď materiálně nebo neustálým zájmem o druhé (strká nos do čeho mu nic není), stále ostatní sleduje, o jeho životě rozhodují jiní lidé, má problémy s vnitřním životem a vnitřními změnami, zajímá se o společnost, o trendy doby, je třeba u něho vzbudit zájem o hledání osobní identity.

Horní – člověk je zaměřen na společnost, snaží se být objektivní za každou cenu, často je to “studený čumák”, je přitahován kolektivními pohledy, má potřebu hledat a najít smysl života.

Dolní – subjektivní orientace a postoje, problémy s mezilidskými vztahy (strašně ho svazují), vše posuzuje ze svého osobního prožitku, nerad zobecňuje, mluví sám za sebe ze svých zkušeností.

Trychtýř (Vědro) – energie jedné zaplněné hemisféry tryská bodem na opačné straně. Planeta nebo konjunkce dvou planet naproti hemisféře se nazývá singlton. Její funkce přitahuje neustále pozornost člověka buď jako fixní idea nebo vtíravým neodbytným způsobem. Je to ohnisko, je tam soustředěn smysl horoskopu, musíme dát pozor, aby nás tato planeta nezahltila. Neměl by zde být menší prostor než 2 prázdné domy nebo aspoň 64°.

 

 

Houpačka – dvě skupiny planet naproti sobě, mezi nimi by měly být minimálně dva domy prázdné, na jedné straně aspoň 3 planety a ne v konjunkci (to by bylo vědro). Člověk vidí vše z obou konců, v souvislostech, objektivně a rovnovážně. Většinou spolupracují 2 funkce – intuitivní a rozumová. Tito lidé jsou si neustále vědomi konfliktu, protože do všeho vidí, mohou také těžce manipulovat s lidmi.

Trojnožka – vzácný tvar, 3 skupiny planet, které by ideálně měly tvořit trigon, ideálně vždy mezi nimi 2 domy prázdné. Pochopení, porozumění, překonání duality syntézou. Jsou schopni syntézy, růstu, jsou vybaveni hlubinnými vhledovými schopnostmi.

Ranec (Cluster) – planety jsou soustředěny v 1/3 horoskopu – ve čtyř po sobě jdoucích domech nebo ve 120°. Schopnost koncentrovat činnost, zkušenost, úzké zaměření a motivace, dosáhnou toho za každou cenu. Chybí objektivní pohled na svět, úzké zaměření, mohou jít úzkým směrem. Superúzká specializace, ale jsou za tím přes mrtvoly. Středový bod v ranci ukazuje na bod motivace.

Otevřený úhel (Lokomotiva) – 2/3 horoskopu jsou zaplněny a 1/3 prázdná. Vrozená otevřenost a citlivost k transcendentálním prvkům. Mohou být duchovně zaměřeni, snaha překonávat konvenční složky života. Středový bod v prázdném prostoru ukazuje na inspiraci, v plném prostoru na motivaci.

Čtyřdílný – většinou spojen s určitým typem domů (hlavní, následné, padající). V horoskopu bývají T-kvadratury, velké kříže atd. Jde o lidi žijící symbolickým životem, obětují se, pracují, burcují. Záleží na typu domů: hlavní – iniciativní, žijí naplno, následné – zaměření na formování idejí, padající – zabývají se komunikací a vztahy.

Hvězdice – tvořiví lidé s individualistickým temperamentem.

Příklady:

C.G.Jung – ve znameních jde o hvězdici, vše je jakoby symbolicky směřováno k MA ve f v XI. domě – exotika, dálka, tvořivost v domě reformy, prozkoumávání dalekých a širokých prostor lidské psychiky.

Franz Kafka – východní hemisféra, ale chybí III. dům, aby to byla čistá hemisféra. Fixace na sebe, III. dům významně poznamenává celý horoskop – komunikace. Psal neustále, byl člověk nekomunikativní, takže to kompenzoval psaním. Na ekliptice je to Ranec – úzké zaměření, v domech je to téměř Hemisféra.

Georges Braque – západní hemisféra, kubistický malíř, má prázdný V. dům v hemisféře, takže je nabídnutý tvorbě. Byl závislý na ostatních a svou identitu vyjadřoval malováním.

Ringo Star – dolní hemisféra, černý vzadu u Beatles, v pozadí, uzavřený.

Paul McCartney – horní hemisféra, dá na sebe, na pohled hodný hoch, ale uvnitř trochu grázl, ve znameních připomíná spíš Ranec, ale v domech je to hemisféra. Egocentrik, cestu k sobě hledá pomocí neptunských prostředků – hudebník, feťák, alkoholik.

Thorwald Dethlefsen – UR zasahuje do podzemní hemisféry – netradiční způsoby léčby (nemoc jako šance), pnutí mezi XII. A VI. domem.

Liz Greene – LU přesahuje do I. domu. Nevdala se, měla problémy s matkou, spolupracovníci byli homosexuálové, kteří zemřeli na AIDS. Prvek, který narušuje hemisféru je prominentní, XII. dům je prázdný – nevědomé sny.

Sigmund Freud – vědro, MA ve XII. domě – radikální společenský řez, pozitivista, radikálně změnil povědomí o tom, co je člověk.

Goebles – jediný intelektuál mezi nacisty, básník a publicista, který se dal do služeb nacismu, energie NE s PL je soustředěna do XI. domu – otčina.

John Lenon – houpačka, vyměňoval filozofie, bouřlivý život.


  [ Zpět ][ Hlavní stránka ]