Astrologická sekce

 

Svoji podstatu a činnost jsme se pokusili  rozdělit do dvanácti astrologických domů, z nichž každý reprezentuje určitou oblast života.

1)     Já, vlastní osoba

Kdo jsme? OSA (olomoucká skupina astrologů) je skupina několika lidí nadšených pro astrologii, kteří se pravidelně schází s cílem konzultovat a prohlubovat své znalosti z oblasti astrologie. Horoskopy tvoří a vykládají jednotliví členové individuálně pro potřeby své vlastní, své rodiny a svých známých.

 

2)     Sebevymezení, majetek

Kde a jak se vymezujeme? Scházíme se pravidelně na půdě Vlastivědného muzea v Olomouci podle předem stanoveného programu. Schůzky jsou jednou za 14 dní. V muzeu schůzky zpravidla vede a řídí náš nejzkušenější a nejstarší člen pan Josef Ander. Dále se scházíme rovněž jednou za 14 dní na půdě firmy Condata. Zde pracujeme s počítačem, schůzky většinou vede náš člen Jiří Nitsche a řešíme zde spíše praktické úlohy.

 

3)     Komunikace

Jak spolu komunikujeme? Jednotliví členové komunikují mezi sebou především prostřednictvím elektronické pošty. Máme však i své vlastní internetové stránky, na které umísťujeme zajímavé přednášky, fotky a komentáře z našich společných akcí a cokoli zajímavého, co některý z našich členů vytvořil. Internetové stránky zřídil a o jejich úpravu a náplň se stará náš člen Petr Lauko. Naše internetová adresa je http://www.vkol.cz/~petros/astrol/

4)     Kořeny, domov

Naše historie. Skupina se ustavila v roce 1994. Tehdy ji tvořilo asi sedm členů, kteří se semkli okolo nestora olomoucké astrologie, pana Josefa Andera. Skupina navazuje na tradici astrologické skupiny, která působila v Olomouci na počátku 20. století. V současné době má skupina okolo 12 členů.

 

5)     Zábava, tvůrčí činnost

Jak se bavíme? Nejenom prací živ je člověk, je třeba najít si čas i na zábavu. Kromě pracovních schůzek pořádá naše skupina i schůzky neformálního rázu. K takovým schůzkám patří například „Bělkovický úplněk“ na chatě v Bělkovickém údolí na jaře roku 2002 nebo návštěva vinného sklípku v Lužici na jaře 2003 nebo schůzka ve Velké Bystřici na počátku léta 2003. To je jen stručný výčet z větších počtu společných akcí. Náplní těchto akcí je především dobrá zábava, hra na kytaru a zpěv, opékání špekáčků, makrel, zkrátka všestranný duchovní růst.

 

6)     Práce, zdraví

Pracovní činnost. Kromě individuálního výkladu horoskopů pro vlastní potřebu, jak již bylo uvedeno výše, se může naše skupina pochlubit i společnými výklady. Většinou jsme se snažili vykládat horoskopy lidí, kteří žádají o pomoc především v oblasti zdraví, práce, vztahů apod. internetovou cestou. Snažili jsme se poradit (a jak se zdá úspěšně) například paní Aleně, paní Romaně a dalším. Pomáhali jsme mladým manželům určit vhodný termín pro položení základního kamene jejich rodinného domu atd. Vedle toho především pracujeme na dalším našem sebevzdělávání.

 

7)     Partner, spolupracovníci

S kým spolupracujeme? Udržujeme kontakty s naší astrologickou špičkou. Zejména spolupracujeme s panem Turnovským, který byl již mnohokrát na návštěvě v Olomouci a se kterým jsme konzultovali naše problémy. Někteří naši členové absolvovali jeho dvouletý kurz transpersonální astrologie. K dalším známým astrologům, kteří k nám zavítali patří například pan Svoboda nebo paní Plášková . Po Internetu se účastníme diskusí na astrologických stránkách.

 

8)     Tajné věci, regenerace

Tajný trumf. Náš tajný trumf je astrologický program Johannes. Jeho autor Jindřich Bula úzce spolupracuje s členy naší skupiny. Program Johannes je jedním z nejlepších astrologických programů současné doby. V současné době ho vlastní všichni přední odborníci, kteří v české astrologii něco znamenají.

 

9)     Vyšší vzdělání, filozofie

Jak se dále vzděláváme? Samozřejmě nikdo z naší skupiny doma nelení a neustále si rozšiřuje své astrologické znalosti především studiem odborné literatury, které je dnes již na našem trhu dost. Téměř všichni máme prostudované základní knihy autorů například Kefera, Hádese, Sasportase, Greenové, Aubierové, Rudhyara, Sládečka, Turnovského, Jehleho, Campiona a dalších.

 

 10) Prosazení ve společnosti, kariéra

Vůdčí osobnost. Vůdčí osobností naší skupiny je bezesporu Pan Josef Ander. Zabývá se aktivně astrologií již více než 60 let. Jeho zkušenosti a znalosti jsou nezměrné. Všichni ostatní členové si velice váží toho, že se mohou účastni schůzek, kde pan Ander své zkušenosti všem nezištně předává.

 

11) Společenská činnost, přátelé

Jak se prezentujeme ve společnosti? Naše skupina pořádala již několik seminářů ve Velké Bystřici, kterých se zúčastnili významní hosté, například známý novojičínský astrolog, pan Trnka. Dále jednotliví členové  pořádají přednášky, jako například Vladimír Pospíšil v čajovně U bílého slona a většina z nás se aktivně zapojuje do odborných astrologických internetových diskusí.

12) Uzavření cyklu, izolace

Konečný cíl. Cílem všech členů naší skupiny je neustále prohlubovat své znalosti v oboru astrologie, aby svým výkladem horoskopů byli nápomocni těm, kteří jsou v nouzi, aby si trénovali a aktivovali svého ducha.

Patříme k lidem, kterí věří, že moudrost, láska, pokora je v každém z nás. Umět je nalézt a nechat rozeznít ve vlastním nitru a přitom v souznění s rytmem energií Vesmíru - o tom je Astrologie.


  [ Hlavní stránka ]