J.B.Morin - Astrologia Gallica

Digitální fotokopie starého tisku z roku 1661, který je uložen ve Vědecké knihovně v Olomouci.

Poděkování za vytvoření této fotokopie patří firmě Condata a ing. J.Nitschemu.


Úvod
Kniha 1
Kniha 2
Kniha 3
Kniha 4
Kniha 5
Kniha 6
Kniha 7
Kniha 8
Kniha 9
Kniha 10
Kniha 11
Kniha 12
Kniha 13
Kniha 14
Kniha 15
Kniha 16
Kniha 17
Kniha 18
Kniha 19
Kniha 20
Kniha 21
Kniha 22
Kniha 23
Kniha 24
Kniha 25
Kniha 26
Pro snadnější orientaci přehled obsahu jednotlivých knih - anglicky.
Pro snadnější orientaci přehled obsahu jednotlivých knih - zkrácený český překlad.

Technická poznámka :
Originální JPG soubory měly kolem 700 kB, proto bylo nutné je zkompresovat asi na 1/3. Výsledek je kompromis mezi velikostí a čitelností.
  [ Hlavní stránka ]